VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292
E-mail: red@gymhlinsko.cz

AKTIVITY

Vánoční akademie

v kalendáři školních akcí má stále své nezastupitelné místo, proběhla ve velké tělocvičně školy v pátek 22. 12. 2017
 

Do Drážďan nejen na adventní trhy

v pátek 1. 12. – více v Novinkách

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta pozvala ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutovali v pátek 1. 12. zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

S novinkami na akademické půdě se z naší školy seznámili a příkladnou spolupráci prezentovali RNDr. Rostislav Dvořáček a Mgr. Marian Solčanský.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

Vynikající úspěch – Logická olympiáda

Dne 27. 11. 2017 proběhlo celostátní kolo Logické olympiády v Míčovně Pražského hradu, do tohoto finále postoupili ze třetích míst krajského kola Jáchym Krampera ze třídy 3. A (kategorie B)  a  Aneta Pintová ze třídy 6. A (kategorie C).

Více v Novinkách.

Dva velké literární úspěchy

v celostátních literárních soutěžích:

O cenu Jiřího Šedého – Nejsem na světě sám – Zdeňka Nováková (3.C) obsadila 1. místo
Pardubické střípky – Ondřej Faiman (5.A) získal Čestné uznání
 
Více v Novinkách.
 

film Milada

16. 11. v MFC viděli studenti vyššího stupně gymnázia

Návštěva ústavních institucí

V pondělí 13. listopadu studenti maturitních ročníků navštívili sídla některých ústavních institucí. 

Den prevence

Stejně jako v minulém školním roce byl ve středu 25. 10. 2017 pro všechny studenty gymnázia připraven hodnotný program ve spolupráci s lektory, odborníky a lidmi z praxe.
 
 

Divadlo Různých Jmen

pražské zájezdové divadlo 15. 9. v MFC pro třídy 4.A a třídy vyššího gymnázia s hrou Petr a Lucie (drj.cz/)

Go kurzy prvních ročníků

Seznamte se, prosím! To je výzva třídenního GO kurzu pro studeny nastupujících prvních ročníků. Na Wolkrově planině u Svratoucha se ve dnech 4. – 8. září sešli studenti třídy 1.A a 1.C.

 

SHrnutí aktivit

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE ČTĚTE ZDE:

školní rok 2016-2017.pdf (479675)

Více v sekci Aktivity – Události.

 

GT léto 2017

Více v sekci Aktivity – Naše divadla.
 

Další Úspěch GT Hlinsko

GT HLINSKO O VÍKENDU 27. a 28. KVĚTNA "VERNISÁŽOVALO" NA NÁRODNÍ DIVADELNÍ PŘEHLÍDCE ŠRÁMKŮV PÍSEK A ZÍSKALO DOPORUČENÍ NA JIRÁSKŮV HRONOV

Více v sekci Aktivity – Naše divadla.

Švédové v Hlinsku

Dne 17. května navštívili naši školu studenti ze švédské střední školy Broskolan.                    Více v  Novinkách.

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie, která proběhla ve velké tělocvičně školy ve čtvrtek 22. 12. 2016. Více v Novinkách.
 
 

Den latiny na FF UK

navštívili zájemci – studenti volitelného předmětu latina 22. listopadu

www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-latiny/den-latiny-2016/

Více v Novinkách.

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

Více v Novinkách.

film Anthropoid

25. 10. v MFC vidělo 175 studentů vyššího stupně gymnázia

Více v Novinkách.

Divadlo SemTamFór

20. 10. Čechov – Anton Pavlovič Čechov

představení (pět povídek v dramatizaci Jany Žáčkové) zhlédly v MFC všechny třídy gymnázia

Více v Aktivity – Ze života školy

www.ahp.cz/videos/divadelni-pasmo-cechovovych-povidek/

Host gymnázia

4. října 2016

navštívil naše gymnázium a besedoval se studenty

PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc.

český historik, publicista a autor historických detektivních příběhů

Více v Aktivity – Ze života školy

www.ahp.cz/videos/prednaska-o-detektivnich-romanech-z-historie/

 

 
 
 
 
 
 

 

ALMANACH

V roce 2013 jsme si připomněli 60 let existence středních škol v Hlinsku. 

Gymnázium K. V. Raise Hlinsko a Město Hlinsko pořádalo opět po 10 letech SRAZ ABSOLVENTŮ v sobotu 21. září 2013. 

Při této příležitosti byl vydán almanach, který si můžete zakoupit v pracovní dny v kanceláři školy (30 Kč).

 

 

 

 

 

 

 

 

MATURITNí plesy 2018

V Multifunkčním centru v Hlinsku to bude již
71. a 72. studentský ples školy. 
    – MATURITNÍ PLES TŘÍDY 4.C
v pátek 19. ledna 2018 v 19.00 hodin
(k tanci a poslechu hraje skupina Normal 03)
    – MATURITNÍ PLES TŘÍDY 8.A
v pátek 9. února 2018 v 19.00 hodin
(k tanci a poslechu hraje skupina MAT 4)

(předprodej vstupenek od 8. 1. v budově školy)

 

den otevřených dveří

Ve středu 29. listopadu 2017 škola pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro zájemce
o učební obor Výrobce potravin – mlékař

– pro žáky a jejich rodiče  začíná v 15.00

– získáte potřebné informace, poznáte budovu školy, apod.

Pozvánka na DOD Výrobce potravin – mlékař.pdf (263583)

www.ahp.cz/videos/o-oboru-vyrobce-potravin-mlekar-s-jirim-tvrdikem/

www.ahp.cz/videos/o-oboru-mlekar-s-miroslavem-krcilem/

 

den otevřených dveří

Ve středu 22. listopadu 2017 naše škola pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro zájemce o gymnaziální obory,

Získáte potřebné informace, poznáte budovu gymnázia, máte možnost bezprostřední účasti ve výuce nebo neformálních pohovorů s našimi studenty.

 – pro žáky 9. tříd začíná v 9.00 hodin
 – pro žáky 5. tříd a jejich rodiče
    je připraven
program v 15.00 hodin
 
 

Artsy fartsy

22. června – 25. června 2017
šestý ročník festivalu s mezinárodní účastí
 

ZPívající střevíčky

16. června 2017 v MFC
 

26. VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ

5. června – 9. června 2017
9–12 a 14–17 hodin v budově školy

(Vernisáž 5. června ve 14.30 s krátkým vystoupením studentů školy)

Muzejní noc

v pátek 9. 6. 2017 v 19.00, vstup zdarma

Program ve spolupráci se studentským divadelním souborem GT Hlinsko organizuje Městské muzeum a galerie Hlinsko.

(více v Novinkách)

 

  MAjáles 2017

aneb "Přijďte s námi oslavit jaro a mládí"

v areálu hlineckého pivovaru
v pondělí 1. května  ve 14.00 hodin
začínáme průvodem studentů v maskách
od budovy školy, zahraje skupina Artur a bude ohňostroj (více v Novinkách)

 

 


     

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Přijímací zkoušky nanečisto

pro uchazeče o osmileté studium a pro uchazeče o čtyřleté studium

Termín: čtvrtek 1. února 2018 od 8:00 hodin

Více v sekci Studium – Přijímačky nanečisto.

Přípravné kurzy pokraČUjí

Pro žáky 5. tříd

Závěrečné termíny
(ve středu od 15:00 do 16:30):
    Český jazyk: 14. února 2018
    Matematika: 21. února 2018
 

Pro žáky 9. tříd

Závěrečné termíny
(ve čtvrtek od 15:00 do 16:30):
    Český jazyk: 15. února 2018
    Matematika: 22. února 2018
   

Na těchto schůzkách budou naši učitelé s žáky rozebírat nejčastější chyby, kterých se dopouštěli v testech nanečisto a kterých je třeba se vyvarovat při skutečných přijímacích zkouškách v dubnu.

Přípravné kurzy

V letošním školním roce bude naše škola opět pořádat přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka na přijímací zkoušky na střední školy. Příprava bude probíhat v budově gymnázia a je bezplatná. Prosíme vyřiďte si navzájem.

Pro žáky 5. tříd

Zahajovací schůzka: 
    středa 18. 10. 2017 v 15 hodin
    (pro žáky a rodiče)
Následující schůzky:
středa 15.00–16.30
    ČJ: 25. 10., 1. 11. 
    M: 8. 11., 29. 11.
    ČJ:  6. 12., 13. 12.
    M: 10. 1.,17. 1.
Přineste si přezůvky,
psací a rýsovací potřeby.
 

Pro žáky 9. tříd

Zahajovací schůzka: 
    čtvrtek 19. 10. 2017 v 15 hodin
Následující schůzky:
čtvrtek 15.00–16.30
    ČJ: 9. 11., 16. 11.
    M:  23. 11., 30. 11.  
    ČJ: 7. 12., 14. 12.
    M: 11. 1., 18. 1.
Přineste si přezůvky,
psací a rýsovací potřeby.
 
 
 

Volby do školské rady

proběhly 15. 11. 2017

Více v sekci Škola – Pro rodiče

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

V sekci Studium – Přijímací řízení naleznete:

– výsledkovou listinu 2. kola přijímacího řízení oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní studium osmileté– vyhlášení 2. kola přijímacího řízení a jeho kritéria pro obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium, denní studium osmileté
(přihlášky se podávají do pátku 19. 5. 2017)

– výsledkové listiny přijímacího řízení oborů vzdělání: Gymnázium (čtyřleté),
Gymnázium (osmileté), Gymnázium (osmileté – kvinta)

– vyhlášení 2. kola přijímacího řízení a jeho kritéria pro obor vzdělání: 29-51-H/01 Výrobce potravin (mlékař)
(přihlášky se podávají do pátku 19. 5. 2017)

výsledkovou listinu přijímacího řízení oboru vzdělání Výrobce potravin (mlékař)

– informace o přijímacím řízení na naši školu pro školní rok 2017/2018

– vyhlášení přijímacího řízení a podmínky pro přijetí

NOVÝ UČEBNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ

VÝROBCE POTRAVIN – MLÉKAŘ (29-51-H/01) od školního roku 2017/2018

– schůzka zástupců školy s rodiči a dětmi se koná 21. 2. 2017 v 15:00 v budově školy (1. patro posluchárna fyziky)

leták výrobce potravin mlékař.pdf (637096)

Ilustrační testy CERMAT 2017

("zkoušky nanečisto")

Ilustrační testy CERMAT pro jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou proběhly

v pondělí 30. 1. 2017

výsledky ke stažení:

Výsledky 5.třída.pdf (195513)

Výsledky 9.třída.pdf (745350)

Více v sekci Studium – Přijímačky nanečisto.

(Přijímací zkoušky na střední školy se blíží. Více článek v Novinkách.)

 

NOVÝ UČEBNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ

VÝROBCE POTRAVIN – MLÉKAŘ (29-51-H/01) od školního roku 2017/2018

Více v sekci Studium – Přijímací řízení.

www.ahp.cz/videos/do-hlinska-se-vraci-stredni-odborne-skolstvi-2/