VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292
E-mail: red@gymhlinsko.cz

AKTIVITY

Shrnutí aktivit v minulém školním roce – čtěte:
 

Zajímavý, pestrý a úspěšný školní rok 2015–2016.pdf (321026)

 
GT Hlinsko 2016

GT Hlinsko představilo 30. 7. v rámci Dne dřeva na Betlémě a na Radostínfestu svou první z mnoha jednoaktovek V. Havla, jejichž premiéry chystají na říjen 2017. Jedná se         o groteskní férii na motivy jediné pohádky          V. Havla Pižďuchové. (Každý z nás se ve svém životě s Pižďuchy setkává a nedá se        s nimi bojovat jinak než humorem :)

– festival ARTSY FARTSY 24. – 26. června

artsy-fartsy.cz/

– premiéra YOUTUBER 22. dubna

– premiéra Hostina dravců 15. dubna

(více v sekci Aktivity – Naše divadla)

 
 
 
 
 
 

 

ALMANACH

V roce 2013 jsme si připomněli 60 let existence středních škol v Hlinsku. 

Gymnázium K. V. Raise Hlinsko a Město Hlinsko pořádalo opět po 10 letech SRAZ ABSOLVENTŮ v sobotu 21. září 2013. 

Při této příležitosti byl vydán almanach, který si můžete zakoupit v pracovní dny v kanceláři školy (30 Kč).

 

 

 

 

 

 

 

 

25. VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ

6. června – 10. června 2016
9–12 a 14–17 hodin v budově školy
 

MAJÁLES 2016

aneb "Přijďte s námi oslavit jaro a mládí"

v areálu hlineckého pivovaru
v neděli 1. května  ve 14.00 hodin
začínáme průvodem studentů v maskách
od budovy školy (více v Novinkách)
  

maturitní plesy 2016

V Multifunkčním centru v Hlinsku to bude již
67. a 68. studentský ples školy. 
    – MATURITNÍ PLES TŘÍDY 4.C
v pátek 15. ledna 2016 v 19.30 hodin
    – MATURITNÍ PLES TŘÍDY 8.A
v pátek 22. ledna 2016 v 19.30 hodin

 

 

den otevřených dveří

Ve středu 25. listopadu 2015 naše škola pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
na kterém získáte potřebné informace, poznáte budovu gymnázia, máte možnost bezprostřední účasti ve výuce nebo neformálních pohovorů
s našimi studenty.
 – pro žáky 9. tříd začíná v 9.00 hodin
 – pro žáky 5. tříd a jejich rodiče
    je připraven
program v 15.00 hodin

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

V sekci Studium – Přijímací řízení naleznete výsledkovou listinu přijímacích zkoušek – 2. kolo

GKVR vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro osmileté studium

– informace naleznete v sekci Studium – Přijímací řízení

V sekci Studium – Přijímací řízení naleznete výsledkové listiny přijímacích zkoušek – 1. kolo – řádný i náhradní termín

V sekci Studium – Přijímací řízení naleznete informace o přijímacím řízení na naši školu pro školní rok 2016/2017

– vyhlášení přijímacího řízení a podmínky pro přijetí
– přihlášky ke studiu přijímáme a ZŠ je potvrzují do 15. 3. 2016
– přijímací zkoušky se konají:
15. 4. 2016 (pro čtyřletý obor studia)
18. 4. 2016 (pro osmiletý obor studia)

 

Ilustrační testy CERMAT 2016

Ilustrační testy CERMAT k pilotnímu ověřování přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

proběhly v úterý 2. 2. 2016 – výsledky ke stažení 

Ilustrační testy 5 – vyhodnocení.pdf (220,4 kB)

Ilustrační testy 9 – vyhodnocení.pdf (655,5 kB)

Prosíme, stáhněte si jednou k sobě do počítače. 

Rozbor chyb proběhne v následujících kurzech – viz níže.

Časový harmonogram zkoušek.pdf (66073)

Na stránkách http://gkvr.webnode.cz/ vloženy nějaké testy a materiály k přípravě na přijímací zkoušky. 

Přípravné kurzy pokraČUjí

Pro žáky 5. tříd

Závěrečné termíny
(ve středu od 15:00 do 16:30):
    Český jazyk: 10. února 2016
    Matematika: 17. února 2016
  

Pro žáky 9. tříd

Závěrečné termíny
(ve čtvrtek od 15:00 do 16:30):
    Český jazyk: 11. února 2016
    Matematika: 18. února 2016
   
Na těchto schůzkách budou naši učitelé s žáky rozebírat nejčastější chyby, kterých se dopouštěli v testech nanečisto a kterých je třeba se vyvarovat při skutečných přijímacích zkouškách v dubnu.
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2016

V letošním roce naše škola opět pořádá 
přípravné kurzy z matematiky a českého 
jazyka na přijímací zkoušky na střední školy.
Příprava bude probíhat v budově gymnázia
a je bezplatná. Prosíme vyřiďte si navzájem.
 

Přípravné kurzy

Pro žáky 5. tříd

Zahajovací schůzka: 
    středa 21. 10. 2015 v 15 hodin
Následující schůzky:
středa 15.00–16.30
    ČJ: 4. 11., 11. 11. 
    M: 2. 12., 9. 12.
    ČJ:  16. 12., 6. 1.
    M: 13. 1., 20. 1.
Přineste si přezůvky,
psací a rýsovací potřeby.
 

Pro žáky 9. tříd

Zahajovací schůzka: 
    čtvrtek 22. 10. 2015 v 15 hodin
Následující schůzky:
čtvrtek 15.00–16.30
    ČJ:  5. 11., 12. 11.
    M:  3. 12., 10. 12.  
    ČJ: 17. 12., 7. 1.
    M: 14. 1., 21. 1.
Přineste si přezůvky,
psací a rýsovací potřeby.
 
 

vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie, která proběhla ve velké tělocvičně školy v úterý 22. 12. 2015. Více v Novinkách.
 

den prevence

Stejně jako v minulém školním roce byl v pátek 18. 12. 2015 pro všechny studenty gymnázia připraven hodnotný program ve spolupráci s lektory, odborníky a lidmi z praxe.
Více v Novinkách.
 

Vodní ptáci

Ve středu 30. 9. 2015 se naši žáci postupně během celého vyučování zúčastnili ekologického výchovně-vzdělávacího programu „Vodní ptáci“ organizace Ornita. Program měl velký úspěch u všech žáků každého věku. Více v Novinkách.