VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292
E-mail: red@gymhlinsko.cz

AKTIVITY

Divadlo Různých Jmen

pražské zájezdové divadlo 15. 9. v MFC pro třídy 4.A a třídy vyššího gymnázia s hrou Petr a Lucie (drj.cz/)

Go kurzy prvních ročníků

Seznamte se, prosím! To je výzva třídenního GO kurzu pro studeny nastupujících prvních ročníků. Na Wolkrově planině u Svratoucha se ve dnech 4. – 8. září sešli studenti třídy 1.A a 1.C.

 

SHrnutí aktivit

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE ČTĚTE ZDE:

školní rok 2016-2017.pdf (479675)

Více v sekci Aktivity – Události.

GT léto 2017

Více v sekci Aktivity – Naše divadla.
 

Další Úspěch GT Hlinsko

GT HLINSKO O VÍKENDU 27. a 28. KVĚTNA "VERNISÁŽOVALO" NA NÁRODNÍ DIVADELNÍ PŘEHLÍDCE ŠRÁMKŮV PÍSEK A ZÍSKALO DOPORUČENÍ NA JIRÁSKŮV HRONOV

Více v sekci Aktivity – Naše divadla.

Švédové v Hlinsku

Dne 17. května navštívili naši školu studenti ze švédské střední školy Broskolan.                    Více v  Novinkách.

Úspěch GT Hlinsko

na postupové přehlídce amatérských divadelních souborů v Jihlavě
Více v sekci Aktivity – Naše divadla.
 

NÁVŠTĚVA ÚSTAVNÍCH INSTITUCÍ

V pátek 17. února studenti maturitních ročníků navštívili sídla některých ústavních institucí. Více v Novinkách.

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie, která proběhla ve velké tělocvičně školy ve čtvrtek 22. 12. 2016. Více v Novinkách.
 

Den prevence

Stejně jako v minulém školním roce byl ve středu 21. 12. 2016 pro všechny studenty gymnázia připraven hodnotný program ve spolupráci s lektory, odborníky a lidmi z praxe.
Více v Novinkách.
 

Den latiny na FF UK

navštívili zájemci – studenti volitelného předmětu latina 22. listopadu

www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-latiny/den-latiny-2016/

Více v Novinkách.

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

Více v Novinkách.

film Anthropoid

25. 10. v MFC vidělo 175 studentů vyššího stupně gymnázia

Více v Novinkách.

Divadlo SemTamFór

20. 10. Čechov – Anton Pavlovič Čechov

představení (pět povídek v dramatizaci Jany Žáčkové) zhlédly v MFC všechny třídy gymnázia

Více v Aktivity – Ze života školy

www.ahp.cz/videos/divadelni-pasmo-cechovovych-povidek/

Host gymnázia

4. října 2016

navštívil naše gymnázium a besedoval se studenty

PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc.

český historik, publicista a autor historických detektivních příběhů

Více v Aktivity – Ze života školy

www.ahp.cz/videos/prednaska-o-detektivnich-romanech-z-historie/

 

 
 
 
 
 
 

 

ALMANACH

V roce 2013 jsme si připomněli 60 let existence středních škol v Hlinsku. 

Gymnázium K. V. Raise Hlinsko a Město Hlinsko pořádalo opět po 10 letech SRAZ ABSOLVENTŮ v sobotu 21. září 2013. 

Při této příležitosti byl vydán almanach, který si můžete zakoupit v pracovní dny v kanceláři školy (30 Kč).

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmový zážitek aneb historie trochu jinak

21.11.2016 15:28

V úterý 25. října se 175 studentů vyššího stupně gymnázia vypravilo do MFC, tentokrát nikoli na divadelní, ale na filmové představení. V rámci sekce společenskovědních předmětů jsme se totiž rozhodli, že v letošním školním roce zpestříme našim žákům výuku dějepisu filmovým zážitkem, a premiéra britsko-českého filmu Anthropoid se ke zhlédnutí přímo nabízela.

Nejprve jsem se na film vypravila sama, abych se ujistila, že to opravdu stojí za to. I když jsem měla jisté výhrady, nakonec jsem usoudila, že pozitiva převažují, a rozhodně jsem z kina neodcházela s pocitem promarněného času. Film mě zasáhl možná víc, než jsem si přála. Doufala jsem, že si i naši studenti odnesou spoustu otázek a pocitů. A nemýlila jsem se.

Všichni odcházeli s hlubokými dojmy. V krátké anonymní anketě se mohli k filmu vyjádřit a jejich ohlasy byly velmi otevřené a emocionální. Většinou oceňovali realistické zpracování, i když někteří měli problém vstřebat brutalitu tehdejší doby. Film je hodně zasáhl. Jak napsal jeden student: „Celý gympl odešel z kina v naprosté tichosti a s pocitem zamyšlení.“ Někteří jen stěží zadržovali slzy, jiní o filmu ještě dva dny přemýšleli nebo je donutil vyhledat si o této události další informace. Asi nejlépe se vyjádřil student z 1. C, který napsal: „Nejvíce na mě působily detaily, velice silný příběh a skvěle zpracované postavy. Odcházel jsem s pocitem viny. Půl dne jsem s nikým nemluvil. Některé momenty mě vtáhly do děje a připadalo mi, jako bych tam byl s nimi. Skvělý film. Jsem rád, že jsem měl příležitost ho vidět.“

A já jsem ráda, že se film líbil a naši studenti měli v předvečer výročí vzniku samostatného československého státu o čem přemýšlet.

Lenka Krupičková

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko