VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292
E-mail: red@gymhlinsko.cz

AKTIVITY

Divadlo Různých Jmen

pražské zájezdové divadlo 15. 9. v MFC pro třídy 4.A a třídy vyššího gymnázia s hrou Petr a Lucie (drj.cz/)

Go kurzy prvních ročníků

Seznamte se, prosím! To je výzva třídenního GO kurzu pro studeny nastupujících prvních ročníků. Na Wolkrově planině u Svratoucha se ve dnech 4. – 8. září sešli studenti třídy 1.A a 1.C.

 

SHrnutí aktivit

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE ČTĚTE ZDE:

školní rok 2016-2017.pdf (479675)

Více v sekci Aktivity – Události.

GT léto 2017

Více v sekci Aktivity – Naše divadla.
 

Další Úspěch GT Hlinsko

GT HLINSKO O VÍKENDU 27. a 28. KVĚTNA "VERNISÁŽOVALO" NA NÁRODNÍ DIVADELNÍ PŘEHLÍDCE ŠRÁMKŮV PÍSEK A ZÍSKALO DOPORUČENÍ NA JIRÁSKŮV HRONOV

Více v sekci Aktivity – Naše divadla.

Švédové v Hlinsku

Dne 17. května navštívili naši školu studenti ze švédské střední školy Broskolan.                    Více v  Novinkách.

Úspěch GT Hlinsko

na postupové přehlídce amatérských divadelních souborů v Jihlavě
Více v sekci Aktivity – Naše divadla.
 

NÁVŠTĚVA ÚSTAVNÍCH INSTITUCÍ

V pátek 17. února studenti maturitních ročníků navštívili sídla některých ústavních institucí. Více v Novinkách.

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie, která proběhla ve velké tělocvičně školy ve čtvrtek 22. 12. 2016. Více v Novinkách.
 

Den prevence

Stejně jako v minulém školním roce byl ve středu 21. 12. 2016 pro všechny studenty gymnázia připraven hodnotný program ve spolupráci s lektory, odborníky a lidmi z praxe.
Více v Novinkách.
 

Den latiny na FF UK

navštívili zájemci – studenti volitelného předmětu latina 22. listopadu

www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-latiny/den-latiny-2016/

Více v Novinkách.

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

Více v Novinkách.

film Anthropoid

25. 10. v MFC vidělo 175 studentů vyššího stupně gymnázia

Více v Novinkách.

Divadlo SemTamFór

20. 10. Čechov – Anton Pavlovič Čechov

představení (pět povídek v dramatizaci Jany Žáčkové) zhlédly v MFC všechny třídy gymnázia

Více v Aktivity – Ze života školy

www.ahp.cz/videos/divadelni-pasmo-cechovovych-povidek/

Host gymnázia

4. října 2016

navštívil naše gymnázium a besedoval se studenty

PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc.

český historik, publicista a autor historických detektivních příběhů

Více v Aktivity – Ze života školy

www.ahp.cz/videos/prednaska-o-detektivnich-romanech-z-historie/

 

 
 
 
 
 
 

 

ALMANACH

V roce 2013 jsme si připomněli 60 let existence středních škol v Hlinsku. 

Gymnázium K. V. Raise Hlinsko a Město Hlinsko pořádalo opět po 10 letech SRAZ ABSOLVENTŮ v sobotu 21. září 2013. 

Při této příležitosti byl vydán almanach, který si můžete zakoupit v pracovní dny v kanceláři školy (30 Kč).

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY SE BLÍŽÍ

17.01.2017 13:06

V novém roce přibude v mnoha rodinách i nová otázka: Kde bude studovat náš potomek? Tuto otázku si položí rodiče žáků nejen devátých, ale i pátých tříd základních škol. Jednou z možností, které se nabízejí, je studium gymnázia. S touto možností jsou úzce spojené další otázky: Proč zrovna gymnázium? A má moje dítě předpoklady úspěšně absolvovat přijímací zkoušku, potom vyhovět požadavkům studia na gymnáziu a složit zde maturitní zkoušku?

        Proč zrovna gymnázium? Protože – jak nám mnozí naši bývalí studenti potvrzují – svým absolventům usnadňuje přijetí na vysoké školy a také začátek studia, zkušenosti jsou jasné, přechod z gymnaziální na vysokoškolskou formu studia není pro většinu absolventů díky nadprůměrné přípravě, kterou si z gymnázia odnášejí, problém. 

        A proč už po páté třídě ZŠ? Důvod je stejný a navíc se k němu může připojit i další – přechod k středoškolské formě studia je po absolvování nižšího stupně gymnázia snazší a  plynulejší. Víceletá gymnázia také umožňují nadaným dětem vzdělávat se více do hloubky, protože rozdíly mezi žáky jsou na gymnáziu výrazně menší než na základní škole.

        A má moje dítě předpoklady úspěšně absolvovat přijímací zkoušku, potom vyhovět požadavkům studia na gymnáziu a složit zde maturitní zkoušku? Na tyto otázky už mnozí potenciální zájemci o studium na Gymnáziu K. V. Raise v Hlinsku znají odpověď, pokud absolvovali přípravné kurzy, které zde probíhaly od listopadu 2016 do ledna 2017. Při nich si budoucí studenti vyzkoušeli typy přijímacích úloh a při rozboru poznali, jak si s nimi, pokud v nich chybovali, příště lépe poradit, a cenné jistě pro mnohé bylo poznat i prostředí naší školy a  některé své budoucí vyučující.

        Zkoušky nanečisto proběhnou na Gymnáziu v Hlinsku 30. ledna 2017, po nich bude následovat další přípravný kurz, ve kterém s žáky rozebereme jednotlivé úkoly a podáme další cenné rady, a tak ani pro ty, kteří zaváhali a přípravných kurzů se nezúčastnili, ještě není pozdě.

        Termín přijímacích zkoušek na střední školy letos připadá na 12. a 19. 4. pro čtyřletý a  18. a  20. 4. pro osmiletý obor studia.

PaedDr. Dagmar Kantůrková, výchovná poradkyně