VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292
E-mail: red@gymhlinsko.cz

AKTIVITY

Den prevence

Stejně jako v minulém školním roce byl ve středu 25. 10. 2017 pro všechny studenty gymnázia připraven hodnotný program ve spolupráci s lektory, odborníky a lidmi z praxe.
 

Divadlo Různých Jmen

pražské zájezdové divadlo 15. 9. v MFC pro třídy 4.A a třídy vyššího gymnázia s hrou Petr a Lucie (drj.cz/)

Go kurzy prvních ročníků

Seznamte se, prosím! To je výzva třídenního GO kurzu pro studeny nastupujících prvních ročníků. Na Wolkrově planině u Svratoucha se ve dnech 4. – 8. září sešli studenti třídy 1.A a 1.C.

 

SHrnutí aktivit

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE ČTĚTE ZDE:

školní rok 2016-2017.pdf (479675)

Více v sekci Aktivity – Události.

GT léto 2017

Více v sekci Aktivity – Naše divadla.
 

Další Úspěch GT Hlinsko

GT HLINSKO O VÍKENDU 27. a 28. KVĚTNA "VERNISÁŽOVALO" NA NÁRODNÍ DIVADELNÍ PŘEHLÍDCE ŠRÁMKŮV PÍSEK A ZÍSKALO DOPORUČENÍ NA JIRÁSKŮV HRONOV

Více v sekci Aktivity – Naše divadla.

Švédové v Hlinsku

Dne 17. května navštívili naši školu studenti ze švédské střední školy Broskolan.                    Více v  Novinkách.

Úspěch GT Hlinsko

na postupové přehlídce amatérských divadelních souborů v Jihlavě
Více v sekci Aktivity – Naše divadla.
 

NÁVŠTĚVA ÚSTAVNÍCH INSTITUCÍ

V pátek 17. února studenti maturitních ročníků navštívili sídla některých ústavních institucí. Více v Novinkách.

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie, která proběhla ve velké tělocvičně školy ve čtvrtek 22. 12. 2016. Více v Novinkách.
 
 

Den latiny na FF UK

navštívili zájemci – studenti volitelného předmětu latina 22. listopadu

www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-latiny/den-latiny-2016/

Více v Novinkách.

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

Více v Novinkách.

film Anthropoid

25. 10. v MFC vidělo 175 studentů vyššího stupně gymnázia

Více v Novinkách.

Divadlo SemTamFór

20. 10. Čechov – Anton Pavlovič Čechov

představení (pět povídek v dramatizaci Jany Žáčkové) zhlédly v MFC všechny třídy gymnázia

Více v Aktivity – Ze života školy

www.ahp.cz/videos/divadelni-pasmo-cechovovych-povidek/

Host gymnázia

4. října 2016

navštívil naše gymnázium a besedoval se studenty

PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc.

český historik, publicista a autor historických detektivních příběhů

Více v Aktivity – Ze života školy

www.ahp.cz/videos/prednaska-o-detektivnich-romanech-z-historie/

 

 
 
 
 
 
 

 

ALMANACH

V roce 2013 jsme si připomněli 60 let existence středních škol v Hlinsku. 

Gymnázium K. V. Raise Hlinsko a Město Hlinsko pořádalo opět po 10 letech SRAZ ABSOLVENTŮ v sobotu 21. září 2013. 

Při této příležitosti byl vydán almanach, který si můžete zakoupit v pracovní dny v kanceláři školy (30 Kč).

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Technika – má budoucnost

Naše škola v rámci projektu Oranžová učebna Nadace ČEZ získala v červnu 2012 na vybavení třídy pro výuku předmětů potřebných k technickému vzdělání (fyziky, matematiky) 200 000 Kč – pořídila širokoúhlou interaktivní tabuli  s pylonovým pojezdem, dataprojektorem s ultrakrátkou vzdáleností, 2 nezávislé tabule na pylonech a fyzikální učební pomůcky. Nově vybavená učebna je od září 2012 již částečně k dispozici žákům i vyučujícím, po dovybavení pomůckami bude slavnostně otevřena.

Slavnostní otevření multimediální učebny se konalo 14. února 2013 v 15 hodin. Učebna je již plně využívána. 

Fotografie si můžete prohlédnou v sekci Fotogalerie.

 

STUDENT ARTSY-FARTSY

Gymnázium K. V. Raise Hlinsko spolu s městem Hlinsko a Pardubickým krajem pořádá výměnný pobyt mládeže zaměřený na divadlo, tanec a další studentskou tvorbu.

Více informací naleznete na stránkách www.artsyfartsy.cz .

 

Ve druhém pololetí školního roku 2011/2012 se naše gymnázium zapojilo do 4 mezinárodních on-line projektů:

Picture it (výměna fotografií mezi zhruba patnácti zeměmi)

Folklore – Galore (tradice a legendy zhruba sedmi zemí)

Homeseek 2 (koncept domova očima studentů z celého světa)  www.homeseek2.webs.com

Global theatre (tento projekt sama škola iniciuje) www.globth.webs.com

Studenti se tak nejen zdokonalí v angličtině, která je komunikačním jazykem všech projektů, ale seznámí se on-line se stejně starými studenty na celém světě a vymění si s nimi poznatky o své zemi, zkušenosti, fotky, videa a postřehy ze života.