VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
datová schránka: 3z4wwnj
red@gymhlinsko.cz

aKTIVITY

Ani pandemie nevzala našim žákům chuť soutěžit

čtěte v sekci Novinky
 

Artsy Fartsy 25. červen 2021

čtěte v sekci Aktivity – Naše divadla 
 
 
V sekci Novinky čtěte o úspěchu Matěje Arnošta Zahradníka (5.A) v soutěži z programování.

ttps://www.ahp.cz/videos/172021-gymnazium-hlinsko-prijalo-vyzvu-pryc-ze-zidle/

 
Program Průša pro školy
Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko se přes pokračující koronavirovou pandemii v prvním pololetí školního roku zapojilo  projektem Sluneční soustava do programu Průša pro školy, jehož cílem je rozšířit 3D tisk jako běžnou součást výuky na všech stupních škol. (více v sekci Novinky)

proskoly.prusa3d.cz/projekty/

 

Go kurzy prvních ročníků

Seznamte se, prosím! To je výzva třídenního GO kurzu pro studeny nastupujících prvních ročníků – na Wolkrově planině u Svratoucha ve dnech 31. srpna – 4. září 2020 pro žáky tříd 1.C a 1.A.

shrnutí aktivit

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE ČTĚTE ZDE:

Události školního roku 2019-2020.pdf (556832)

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie,
která proběhla ve velké tělocvičně školy
v pátek 20. 12. 2019.
 

Den prevence

čtvrtek 31. 10. 2019
 
Spolupráce s Global Education Initiative z. s.

 

Zlatý Ámos

– soutěž o nejoblíbenějšího učitele,
letos probíhá 26. ročník soutěže a 12. února 2019 se Mgr. Eliška Vokáčová stala Zlatým Ámosem Pardubického kraje, 6. března postoupila do finále soutěže
 
Vánoční akademie 2018

ORNITA opět na gymnáziu

 
Den latiny na FF UK

Setkání škol UNESCO

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta pozvala ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutovali v pátek 1. 12. zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

S novinkami na akademické půdě se z naší školy seznámili a příkladnou spolupráci prezentovali RNDr. Rostislav Dvořáček a Mgr. Marian Solčanský.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

školní rok 2021/2022

organizace šk. roku 2021-2022.pdf (499276)

(více v sekci Škola – Pro rodiče, Pro žáky)

 

MATURITNÍ PLESY 2020

V Multifunkčním centru v Hlinsku to byl již
75. a 76. studentský ples školy.
 

 MATURITNÍ PLES TŘÍDY 4.C
v pátek 17. ledna 2020

www.ahp.cz/videos/042020-75-studentsky-ples-gymnazia-k-v-raise/

    

 

 

 

Přijímací řízení na školní rok 2021/2022

V SEKCI STUDIUM – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NALEZNETE:

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2021/2022
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2021/2022
 
Výsledky 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2021/2022
 
Důležité upozornění:
Podle Opatření obecné povahy č. j. MSMT-4337/2021-8:
– může uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v termínu řádném, pokud do 14. 5. 2021 potvrdí řediteli školy, na které měl zkoušku konat, že bude konat zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.
– může uchazeč ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.
 
Ministerstvo zdravotnictví vydalo Mimořádné opatření, které umožňuje účast na jednotné přijímací zkoušce jen uchazečům, kteří nebudou vykazovat příznaky onemocnění COVID-19, a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (viz přílohy MŠMT):
Dále upozorňujeme rodiče žáků na problém s parkováním v blízkosti školy (je uzavřena ulice Komenského).
 
Jednotné přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 3. 5. – 6. 5. 2021 (viz metodika – přiložený soubor níže). Ke zkouškám obdrží žáci pozvánky.
 

V SEKCI STUDIUM – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NALEZNETE:

– vyhlášení přijímacího řízení a podmínky pro přijetí do gymnaziálních oborů vzdělání a učebních oborů vzdělání – 1. kolo 
– podat přihlášku můžete do 1. března
přihláška:
 
 
INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKY ŠKOLY

Zájemcům o studium gymnaziálních a učebních oborů vzdělání nabízíme individuální prohlídky školy v měsíci únoru 2021 ve dnech 8. 2. až 12. 2. a 22. 2. až 26. 2. mezi 8:30–15:30.

Prohlídku si předem domluvte na konkrétní den a čas na telefonním čísle 469 311 190.

Školou zájemce provede učitel (+ 1 žák a 1 zákonný zástupce) za dodržení všech hygienických nařízení. Návštěvu je vhodné spojit s odevzdáním přihlášky.

Zodpovíme vaše otázky, těšíme se na Vás...

www.ahp.cz/videos/062021-individualni-prohlidky-skoly-na-hlineckem-gymnaziu/

Aktuálně Přípravné kurzy a přijímací zkoušky nanečisto

V letošním školním roce 2020/2021 jsme měli v plánu pořádat i prezenční přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro žáky 5. a 9. tříd. Situace nám to nedovoluje, proto zájemcům o studium na naší škole nabízíme přípravné kurzy on-line.
Zájemci se mohou přihlásit na on-line přípravný kurz na přijímací zkoušky do osmiletého studia a čtyřletého studia z matematiky a českého jazyka do 15. 2. 2021.
Kurzy budou probíhat od 22. 2. do 9. 4. 2021 zdarma 2 hodiny týdně. Přihlašovací údaje, harmonogram a další informace obdrží žáci/zákonní zástupci do 21. 2. 2021 na email z přihlášky:
 
 
zkuste také:
 
Plánované přijímací zkoušky nanečisto se ve středu 3. února 2021 na naší škole neuskuteční.
S ohledem na současnou epidemiologickou situaci v České republice se Centrum rozhodlo zpřístupnit veřejnosti ilustrační testy jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky pro čtyřleté obory vzdělání a víceletá gymnázia o měsíc dříve, viz prijimacky.cermat.cz/
 
 

burza škol

O  našem gymnáziu a učňovských oborech se můžete dozvědět i z burzy škol, navštivte – https://burzaskol.online/vystavy

 

nÁVŠTĚVNÍ DEN PRO ZÁJEMCE O GYMNAZIÁLNÍ OBORY I UČEBNÍ OBORY

středa 18. listopadu 2020
Omlouváme se, ale z důvodu současné epidemiologické situace nemůžeme nabídnout prezenční formu Dne otevřených dveří na GKVR a SOU. Zájemcům o studium gymnaziálních a učebních oborů vzdělání nabídneme individuální prohlídky školy.
 

přijímací zkoušky nanečisto

 
Termín: středa 5. února 2020 od 8:00 hodin
(není potřeba se hlásit předem; jsou i pro žáky, kteří nenavštěvují přípravné kurzy)
 
 

Návštěvní den

– pro uchazeče o učební obor VÝROBCE POTRAVIN – MLÉKAŘ
– pro žáky 9. tříd a jejich rodiče
středa 11. prosince 2019
 

NÁVŠTEVNÍ DEN PRO ZÁJEMCE O GYMNAZIÁLNÍ OBORY

STŘEDA  20. listopadu 2019
 
 
 

Návštevní den – mlékárna hlinsko

pro zájemce o učební obor VÝROBCE POTRAVIN – MLÉKAŘ

28. února 2019 od 16:00
(návštěvu je třeba nahlásit předem na e-mail mlekarna@tatramleko.cz)
podrobnější informace: 
pozvánka.pdf (251600)
 

Přijímací zkoušky nanečisto

12. 2. 2019

 

NÁVŠTĚVNÍ DEN

video z akce 21. 11. 2018: