VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
datová schránka: 3z4wwnj
red@gymhlinsko.cz

aKTIVITY

Ani pandemie nevzala našim žákům chuť soutěžit

čtěte v sekci Novinky
 

Artsy Fartsy 25. červen 2021

čtěte v sekci Aktivity – Naše divadla 
 
 
V sekci Novinky čtěte o úspěchu Matěje Arnošta Zahradníka (5.A) v soutěži z programování.

ttps://www.ahp.cz/videos/172021-gymnazium-hlinsko-prijalo-vyzvu-pryc-ze-zidle/

 
Program Průša pro školy
Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko se přes pokračující koronavirovou pandemii v prvním pololetí školního roku zapojilo  projektem Sluneční soustava do programu Průša pro školy, jehož cílem je rozšířit 3D tisk jako běžnou součást výuky na všech stupních škol. (více v sekci Novinky)

proskoly.prusa3d.cz/projekty/

 

Go kurzy prvních ročníků

Seznamte se, prosím! To je výzva třídenního GO kurzu pro studeny nastupujících prvních ročníků – na Wolkrově planině u Svratoucha ve dnech 31. srpna – 4. září 2020 pro žáky tříd 1.C a 1.A.

shrnutí aktivit

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE ČTĚTE ZDE:

Události školního roku 2019-2020.pdf (556832)

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie,
která proběhla ve velké tělocvičně školy
v pátek 20. 12. 2019.
 

Den prevence

čtvrtek 31. 10. 2019
 
Spolupráce s Global Education Initiative z. s.

 

Zlatý Ámos

– soutěž o nejoblíbenějšího učitele,
letos probíhá 26. ročník soutěže a 12. února 2019 se Mgr. Eliška Vokáčová stala Zlatým Ámosem Pardubického kraje, 6. března postoupila do finále soutěže
 
Vánoční akademie 2018

ORNITA opět na gymnáziu

 
Den latiny na FF UK

Setkání škol UNESCO

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta pozvala ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutovali v pátek 1. 12. zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

S novinkami na akademické půdě se z naší školy seznámili a příkladnou spolupráci prezentovali RNDr. Rostislav Dvořáček a Mgr. Marian Solčanský.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

I v této nelehké době se studenti Gymnázia K. V. Raise a SOU Hlinsko zapojovali do různých online vědomostních soutěží. Jejich snaha přinesla úžasné výsledky.

 

PANGEA

V KATEGORII 1.A (žáci 6. tříd a zároveň 1. ročníků nižšího gymnázia) se umístil Patrik Michek celorepublikově na 30. místě ze 4 997 účastníků a zároveň na 5. místě ze 197 na krajské úrovni.

V KATEGORII 4.A (žáci 9. tříd a zároveň 4. ročníků nižšího gymnázia) se umístila Eliška Hromádková celorepublikově na 38. místě ze 4 079 účastníků a zároveň na 3. místě ze 145 na krajské úrovni.

Oba studenti postoupili do celostátního kola, ale bohužel se ho nemohli zúčastnit, neboť zároveň probíhala celostátní kola jiných soutěží, kterých se také účastnili.

 

MISTR LOGIKY A MATEMATICKÝ KLOKAN

V soutěži MISTR LOGIKY na podporu a rozvíjení logického myšlení pořádané MAS Hlinecko naši školu Gymnázium K. V. Raise a SOU Hlinsko nejlépe reprezentovala Lenka Hromádková ze třídy 2.A, získala nádherné 2. místo.

Tato studentka zároveň získala v celostátním kole soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN 2021 celkově 19. místo v kategorii Benjamín ze 30 519 soutěžících, což je bezesporu nádherný výsledek.

 

Všem soutěžícím k těmto výsledkům velice gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů.

RNDr. Kateřina Kopečná

Studenti Gymnázia K. V. Raise a SOU Hlinsko se i v této nelehké době aktivně online zapojovali do různých vědomostních soutěží. Jednou z nich je FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA. Jejich snaha přinesla řadu výborných výsledků.

V KATEGORII E (žáci 9. tříd a zároveň 4. ročníků nižšího gymnázia) se v OKRESNÍM KOLE umístili na 2. místě Eliška Hromádková na 3. místě Adam Sádovský. Oba studenti postoupili do KRAJSKÉHO KOLA, kde získali 6. místo Eliška Hromádková a 7. místo Adam Sádovský.

V KATEGORII F (žáci 8. tříd a zároveň 3. ročníků nižšího gymnázia) se v OKRESNÍM KOLE umístily na 2. místě Adriana Sockelová a na 3. místě Anna Vomelová. V této kategorii již nelze dále postoupit.

Všem soutěžícím k těmto výsledkům velice gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů.

RNDr. Kateřina Kopečná

I v této nelehké době se studenti Gymnázia K. V. Raise a SOU Hlinsko hojně zapojovali do různých online vědomostních soutěží. Jednou z nich je MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA. Jejich snaha přinesla spoustu výborných výsledků.

V KATEGORII Z9 (žáci 9. tříd a zároveň 4. ročníků nižšího gymnázia) se v OKRESNÍM KOLE umístily na 1. místě Eliška Hromádková, na 2. místě Klára Zavřelová a na 4. místě Kristýna Dřevikovská. Všechny studentky postoupily do KRAJSKÉHO KOLA, kde získaly 2. místo Eliška Hromádková, 4. místo Klára Zavřelová a 8. místo Kristýna Dřevikovská.

Všem soutěžícím k těmto výsledkům velice gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů.

RNDr. Kateřina Kopečná

 

Učit se v době pandemie rozhodně není jednoduché, přesto se našlo mnoho studentů Gymnázia K. V. Raise a SOU, Hlinsko, kteří to nejen zvládli, ale zapojili se i do velkého počtu soutěží. A nejen zapojili, často i vítězili! I když to neměli jednoduché, většina soutěží totiž probíhala online formou a některé z nich trvaly i několik dnů. Za vzornou reprezentaci školy jim patří velký dík.

Ve kterých soutěžích se naši studenti prosadili, si můžete přečíst v následujícím přehledu.

Olympiáda v českém jazyce

Eliška Hromádková (4.A)

1. místo v krajském a 7. místo v celostátním kole

Pardubické střípky (krajská literární soutěž)

Iva Pilařová (2.C)

3. místo

Certamen latinum

Matěj Meduna (7.A)

2. místo v zemském i celostátním kole

Regionální soutěž v ruském jazyce

Jiří Nevole (6.A)

1. místo

Jáchym Krampera (6.A)

2. místo

JA SAP CONCUR IT INNOVATION CAMP Barbora Dušková, Ema Leszkowová, Julia Vokálová, Martin Dostál, Ondřej Novotný a Michal Ročňák (7.A) – tým naší školy

- celodenní soutěž (v anglickém jazyce) s programem plným praktických aktivit a teambuildingu směřovala k společnému cíli – najít nové řešení reálného problému z oblasti společenských vztahů a finanční gramotnosti

- tým svůj koncept prezentoval před odbornou porotou

Matematický klokan (soutěž pro základní a střední školy)

Lenka Hromádková (2. A)

19. místo v celostátním kole (z celkového počtu 30 519 zúčastněných v kategorii Benjamín)

Pangea (matematická soutěž)

Patrik Michek (1. A)

5. místo v krajském kole ze 197 zúčastněných – postup do celostátního kola

Eliška Hromádková (4. A)

3. místo v krajském kole ze 145 zúčastněných a postup do celostátního kola

Matematická olympiáda

Eliška Hromádková (4. A)

2. místo v krajském kole

Klára Zavřelová (4. A)

4. místo v krajském kole

Mistr logiky (soutěž organizuje MAS Hlinecko pro žáky 7., 8., 9. tříd)

Lenka Hromádková (2. A)

2. místo

Soutěž v programování: kategorie Programování - mládež

Matěj Arnošt Zahradník (5. A)

13. místo mezi všemi soutěžícími a 2. místo mezi soutěžícími z gymnázií v krajském kole

Fyzikální olympiáda

Benjamín Král (1. C)

3. místo v krajském kole

Eliška Hromádková (4. A)

6. místo v krajském kole

Adam Sádovský (4. A)

7. místo v krajském kole

Dějepisná olympiáda

Matěj Meduna (7.A)

1. místo v krajském a 9. místo v celostátním kole

Dějepisná soutěž družstev

Jáchym Krampera (6.A), Jiří Nevole (6.A) a Matěj Meduna (7.A)

4. místo v krajském kole

Europa Secura (soutěž družstev)

Barbora Dušková (7.A), Ema Leszkowová (7.A) a Julia Vokálová (7.A)

Nela Dufková (6.A), Vojtěch Nosek (3.C) a Ladislav Vašek (3.C)

obě družstva postoupila do krajského kola

Ekonomická olympiáda

Monika Šťavová (3.C)

2. místo v krajském a 24. – 25. místo v celostátním kole

Václav Češík (7.A)

3. místo v krajském kole

Biologická olympiáda

Jan Mückstein (4.A)

1. místo v krajském kole

Karel Mückstein (1.A)

1. místo v krajském kole

Kroková výzva (výzva Gymnázia K. V. Raise a SOU, Hlinsko)

Výzva probíhala od 1. 3. do 14. 3. 2021.

Vítězné třídy školy za vyšší a nižší stupeň gymnázia:

2. C (92 604 kroků / 1 žák)

2. A (131 674 kroků / 1 žák)

Vítězka a vítěz školy:

Daniela Kyselová (2.A) – 354 930 kroků

Ondřej Novotný (7.A) – 223 604 kroků

Vstaň ze židle a poběž společně pro svoji školu (celostátní výzva)

Výzva probíhala od 12. dubna do 25. června 2021, konečné výsledky nebyly dosud zveřejněny.

Dne 15. 6. 2021 ocenil dva nejúspěšnější studenty naší školy – Elišku Hromádkovou (4.A) a Matěje Medunu (7.A) – starosta města Chrudim.

Všem našim úspěšným studentům blahopřejeme, ještě jednou děkujeme a pevně věříme, že se jim bude stejně dobře dařit i v následujících letech studia.

Profesorský sbor Gymnázia K. V. Raise a SOU, Hlinsko

Soutěž v programování

31.05.2021 10:10

Soutěž v programování

    I přes nepříznivou epidemiologickou situaci proběhlo v dubnu pod záštitou Národního pedagogického institutu krajské kolo soutěže v programování. Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko v kategorii žáků středních škol reprezentoval Matěj Arnošt Zahradník, student prvního ročníku vyššího stupně gymnázia.

    Matěj prokázal znalosti algoritmických struktur a syntaxe moderního programovacího jazyka Python. Díky nim vybojoval krásné třinácté místo! Jeho nepopiratelný úspěch je o to cennější, že se soutěže zúčastnili zejména studenti středních škol se zaměřením na informační a komunikační technologie. Mezi studenty všeobecných gymnázií byl Matěj druhým nejúspěšnějším řešitelem a porazil i nemalou část odborně zaměřených konkurentů. Navíc je nutné zdůraznit, že se v rámci jedné kategorie utkali žáci všech ročníků středních škol, což zvýhodňovalo starší účastníky.

    Matějovo umístění bohužel není vstupenkou do ústředního kola, nicméně v souhrnné listině soutěžících z celé České republiky figuruje jeho jméno v první třetině. A na to může být právem hrdý.

Jiří Kos, Jaroslava Hladíková

 

 

Projekt Sluneční soustava

    Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko se i přes pokračující koronavirovou pandemii v prvním pololetí školního roku zapojilo do programu Průša pro školy, jehož cílem je rozšířit 3D tisk jako běžnou součást výuky na všech stupních škol.

    V rámci tohoto programu vytvářejí učitelé informatiky z vybraných škol České republiky s pomocí zapůjčených 3D tiskáren ucelenou databázi projektů, které naleznou ve školství využití. Naše škola vytvořila projekt s názvem Sluneční soustava, který těží z mezipředmětových vztahů fyziky a informatiky a jehož výstupem je funkční model, který zároveň rozšířil inventář našeho fyzikálního kabinetu.

    I když se do programu zapojilo několik stovek škol, byl projekt našeho gymnázia hodnocen jako jeden z nejpropracovanějších a nejinspirativnějších, a proto byl zveřejněn přímo na webových stránkách firmy Průša, kde slouží jako vzor pro ostatní školy (https://proskoly.prusa3d.cz/projekty/)! A to není jediné ocenění naší kvalitní práce – tiskárna byla převedena do našeho majetku a díky tomu můžeme v zapojení 3D tisku pokračovat i nadále!

    Tímto úspěchem naše aktivita rozhodně neskončila. V současné době s pomocí 3D tisku realizujeme vlastní orientační systém s cílem sjednotit způsob značení dveří na naší škole a jednoznačně všem příchozím ukázat, že jsme moderní vzdělávací instituce, neustále pracujeme na zdokonalování našeho materiálního vybavení a umíme s tímto vybavením pracovat nejen jako s demonstračním nástrojem, ale i ve prospěch nás všech.

Jiří Kos

Vzniklý model Sluneční soustavy

Průběh tisku modelu

Průběh realizace orientačního systému

Ukázka již instalovaných označení dveří

Detail nového označení kabinetu chemie

 

 

EUROPASECURA

25.06.2020 09:20

Naši studenti ve 2. pololetí 2019-2020 vytvořili tři družstva a přihlásili se do středoškolské soutěže EUROPASECURA. Základní kolo proběhlo online v březnu 2020 a dvě ze tří družstev postoupila do krajského kola.

Krajské kolo mělo dvě úrovně. V té první části dostalo každé družstvo zadání  a vypracovalo bezpečnostní analýzu nějaké problematické oblasti. Družstvo složené z děvčat 6.A připravilo analýzu Ruska a družstvo ve složení Ladislav Vašek (2.C), Martin Dostál a Michal Ročňák  (6.A) mělo za úkol rozebrat konflikt v Sýrii. Součástí bezpečnostních analýz byly i návrhy na řešení problémů z pohledu EU a NATO.

Porota v každém kraji vybrala pět nejlepších prací a děvčata postoupila do vyššího, ústního kola. To se konalo v budově Krajského úřadu v Hradci Králové dne 22. června 2020. Zde se sešli zástupci gymnázií ze Svitav, Litomyšle, Vysokého Mýta, Žamberka a Hlinska s tématy Rusko, Turecko, Sýrie a Írán. Naše družstvo ve složení Ema Leszkowová, Barbora Dušková a Julia Vokálová získalo při obhajobě, oponentuře a diskusi krásné 3. místo.

GRATULUJEME A DĚKUJEME ZA VZORNOU REPREZENTACI ŠKOLY.

Dne 4. února 2020 se uskutečnila historická exkurze do Okresního archivu v Chrudimi. Exkurze se zúčastnili studenti ze 4. C a 8. A, kteří navštěvují Seminář z dějepisu. Mgr. Boček z Okresního archívu studenty seznámil s prací archivářů, studenti navštívili studovnu, depozitní prostory a restaurátorskou dílnu a prohlédli si řadu unikátních archiválií vztahujících se k našemu městu Hlinsku a k Chrudimi. Po návštěvě archívu se studenti v rámci komentované prohlídky seznámili s historií a nejzajímavějšími místy našeho bývalého okresního města. Pedagogický dozor zajišťovala Lenka Krupičková.

         

 

POKLAD INKŮ

29.01.2020 15:00

V úterý 28. ledna 2020 naši studenti ze tříd 3.C, 7.A, 4.C a 8.A zavítali do Brna na výstavu Poklad Inků. Výstava mapovala vývoj předkolumbovské Ameriky a zaměřena byla hlavně na civilizaci jihoamerických Inků. Studenti měli možnost dozvědět se zajímavosti ze života původních obyvatel Ameriky, sledovat vývoj a vzájemné ovlivňování jednotlivých kultur a také obdivovat zlaté artefakty pocházející převážně z „Říše čtyř států“, tj. z říše Inků.

 

V úterý 21. ledna se uskutečnil ve Svitavách Krajský přebor škol v šachu ve všech kategoriích. Na republikové kolo postoupily vždy dva nejlepší týmy. V nejstarší kategorii středních škol zvítězilo družstvo Gymnázia K. V. Raise Hlinsko ve složení Vojtěch Říha (3.C), Marie Vašková (6.A), Michal Ročňák (6.A) a Ondřej Novotný (6.A), druhé bylo Gymnázium Pardubice Dašická.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>