VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
datová schránka: 3z4wwnj
red@gymhlinsko.cz

aKTIVITY 2023/2024

31. 1. 2024
 

Šachový přebor – 1. místo

10. 1. 2024 – čtěte v sekci Novinky
 

Historická exkurze – Královská Praha

23. 10. 2023

POLOŽENÍ STOLPERSTEINŮ V PRAZE

17. října 2023

V Hlinsku bylo položeno dalších osm Stolpersteinů

20. 9. – čtěte v sekci Novinky
 
Talent z Hlinecka 2023
 

z  předchozích školních roků

Projektové dny, exkurze

čtěte v sekci Novinky

Úspěch v soutěži Fyzikální olympiáda

čtěte v sekci Novinky
 

Exkurze do Itálie – Dějiny v kostce

květen 2023 čtěte v sekci Novinky
 

Jáchym Krampera

nejlepší v republice čtěte v sekci Novinky

Úspěch v soutěži TECHNOhrátek

1. března 2023 čtěte v sekci Novinky
 

Stroje do škol – spolupráce s firmou HILTI

 
 
V Rozvodně ČEZ Hlinsko 4.A
10. 1. 2023 více v sekci Novinky
 
BRNO – 4. ledna 2023 v sekci Novinky
TUTANCHAMON + ANTHROPOS
 
 

VÁNOČNÍ AKADEMIE

22. 12. 2022

www.ahp.cz/videos/522022-vanocni-akademie-2022/

 

Finále Logické olympiády v Praze

čtěte v sekci Novinky

 

Přednáška M. Mejstříka: 17. LISTOPAD A CO MU PŘEDCHÁZELO

více v sekci Novinky

 

Přednáška Terarijní živočichové 24. října 2022

čtěte v sekci Novinky
 

První Stolpersteiny v Hlinsku

o prvních kamenech zmizelých více v sekci Novinky

www.ahp.cz/videos/392022-kameny-zmizelych-v-hlinsku/

HLINECKÉ GYMNÁZIUM VSTOUPILO DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU AKTIVNĚ

více v sekci Novinky

ARTSY FARTSY MAJÁLES 27. 6. 2022

Exkurze a další akce v rámci projektových dnů 20. 6. – 29. 6. 2022

Krajské kolo soutěže EuropaSecura 25. 5. 2022

Pokračujeme v tradičních akcích

Úspěchy v soutěži Matematický klokan a dalších

On-line konference ZLOČINY KOMUNISMU

a další čtěte v sekci Novinky

 

Turnaj v piškvorkách 2022

www.ahp.cz/videos/212022-piskvorkovy-turnaj-v-hlinsku/

Sázíme stromy

www.ahp.cz/videos/192022-uhel-pohledu-novy-ovocny-sad-v-hlinsku/

O Dnech prevence

 
Artsy Fartsy 2021
 
Výzvy
 

Program Průša pro školy

Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko se přes pokračující koronavirovou pandemii v prvním pololetí školního roku zapojilo  projektem Sluneční soustava do programu Průša pro školy, jehož cílem je rozšířit 3D tisk jako běžnou součást výuky na všech stupních škol. (více v sekci Novinky)

proskoly.prusa3d.cz/projekty/

 
Spolupráce s Global Education Initiative z. s.
 
ORNITA opět na gymnáziu
 
 
Den latiny na FF UK

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta zve každoročně ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutují zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Dějepisná olympiáda

31.01.2024 09:11

Dne 17. ledna 2024 se konalo okresní kolo dějepisné olympiády na téma  „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.” Marie Kalitová z 8.A v soutěži obsadila skvělé 2. místo a postupuje do krajského kola. Gratulujeme.

Dne 10. ledna 2024 se výběr žáků ze třídy 2. A (Jiří Bouška a Ema Teplá) a ze třídy 3. A (Adam Lédl a Vojtěch Machovec) zúčastnili v Chrudimi okresního kola přeboru družstev škol v šachu pro šk. r. 2023/2024 v kategorii 6.–9. tříd ZŠ a 1.–4. tříd víceletých gymnázií. V konkurenci ostatních škol a po napínavém závěru získali reprezentanti gymnázia první místo a postupují do krajského kola, které se uskuteční na konci ledna ve Svitavách.
 
Blahopřejeme a držíme palce v krajském kole!
za pedagogický doprovod
Mgr. František Krejčí, Ph.D.
 

 

 

 

MASO

03.11.2023 11:49
Ve čtvrtek 2. 11. 2023 se tým ve složení Adam Lédl, Vojtěch Machovec, Petr Pavliš ze 3.A a Markéta Dřevikovská z 1.A zúčastnili podzimního kola strategické matematické soutěže MaSo. V Brně na Gymnáziu kpt. Jaroše vybojovali krásné 4. místo, konkurovalo jim dalších 15 týmů. Celkové republikové umístění: 133. místo z 305 družstev. Gratulujeme!

Dne 23. října 2023 se třídy 8.A a 4.C zúčastnily historické exkurze Královská Praha. Pedagogický dozor zajišťovali PaedDr. Jaroslava Hladíková, RNDr. Věra Freiová a Dis. Tomáš Marek. Studenti prošli Prahou od Pohořelce, přes Pražský hrad a jeho zahrady, Malou Stranu a prohlídku zakončili na Staroměstském náměstí. Lenka Krupičková studenty Prahou provedla. Na Pražském hradě studenti absolvovali komentovanou prohlídku.

L. Krupičková

 

V úterý 17. října 2023 se osm studentů ze tříd 2.C, 3.C a 4.C zúčastnilo pietního aktu položení dvou kamenů zmizelých v Chocholouškově ulici v Praze Libni. Stolpersteiny byly určeny pro Františka Taussiga a jeho manželku Jarmilu Taussigovou-Potůčkovou. Franta byl hlinecký rodák, jeho rodičům  a bratrovi jsme položili kameny vloni v září. Byl zapojený do protinacistického odboje a byl popraven 29. září 1941 v Ruzyni v Praze den po příchodu Heydricha do protektorátu. Jeho manželka Jarmila byla rovněž zapojena do odboje a gestapo ji zatklo a poslalo do koncentračního tábora v Ravensbrücku. Zde byla internována až do konce války. Naši studenti pod vedením Lenky Krupičkové připravili a v Praze představili životní příběhy manželů Taussigových.

L. Krupičková

 

 

AFTER GO KURZ třídy 5.A

05.10.2023 09:22

V pondělí 4. září 2023 se žáci a žákyně třídy 5.A po krátkém seznámení s novou třídní Lenkou Krupičkovou vypravili na mini GoKurz na Dlouhý, kde strávili dva dny.  Jejich instruktorem byl náš bývalý student Dominik Picek. Ten byl také hlavním tvůrcem programu, do kterého se žáci aktivně a s chutí zapojili. Užili si nejenom sluníčko a spoustu legrace, ale některé úkoly je donutily i zamyslet se nad závažnějšími tématy. Popřejme jim, aby se krátký čas pohody a oddechu pozitivně projevil na jejich dobrém startu na vyšším stupni gymnázia.

Ve středu 20. září se v Hlinsku uskutečnila pietní akce, která připomněla osm obětí holokaustu z řad židovských obyvatel města. Položení kamenů zmizelých připravilo Gymnázium K. V. Raise a SOU Hlinsko ve spolupráci s Městským úřadem v Hlinsku a místním skautským centrem Skála.

Studenti vyššího gymnázia – Daniela Horáková, Kristýna Štegnerová, Anežka Vašáková, Tereza Paulusová, Anežka Prodělalová, Helena Kuchynková, Natálie Jančárková, Martina Novosadová a Jan Drapák - zpracovali příběhy jednotlivých obětí včetně fotografií a ty pak při pokládání kamenů představili hlinecké veřejnosti. U každého domu židovský kantor Daniel Vaněk pronesl modlitbu a studenti Kateřina Cupalová, Justýna Kosková, Matěj Zahradník, Tomáš Zrník a Vojtěch Bříza podtrhli vážnost chvíle svým hudebním vystoupením. Lenka Krupičková se studenty akci připravila a moderovala.

Letošního položení kamenů se zúčastnil i potomek pana Mandla, jeho pravnuk František Welek a příbuzní Viktora a Evy Tausikových, pan Švadlenka, pan Linhart a jeho dcera, paní Pospíšilová. O skautském poselství a dědictví Tausikových promluvil pan Vojtěch Homolka. Přivítali jsme rovněž hlinecké pamětnice, paní Trojanovou a paní Adámkovou. Svou účastí podpořili akci představitelé města Hlinska, pan starosta Miroslav Krčil a páni místostarostové Radek Nevole a Petr Svoboda. Pan starosta v úvodu k přítomným promluvil o naší morální povinnosti nezapomenout na to, co se stalo v minulosti. Na závěr pak paní Alžběta Langová ze Státního okresního archívu v Chrudimi požádala všechny, aby se nebáli zeptat svých blízkých na minulost, aby pozorně naslouchali a pomáhali tak historii uchovávat. Budeme se o to snažit i my. Pokud neztratíme přízeň a podporu města a školy, rádi bychom za rok touto dobou usadili dalších šest kamenů zmizelých.

                                               

Dne 26. 6. 2023 se uskutečnila historická exkurze do Hradce Králové. Exkurze se zúčastnilo celkem 19 žáků 2.C a 6.A. Studenti prošli celý Hradec mezi oběma Gočárovými okruhy, seznámili se s moderním prvorepublikovým městem, vystoupali na Bílou věž a prohlédli si středověkou i novověkou část historického centra. Pedagogický dozor zajišťovali Lenka Krupičková a Mgr. Jitka Vacková.

Vynikající znalosti ve fyzice prokázala studentka třídy 4. A Lenka Hromádková, která po prvním místě v okresním kole získala i první místo v krajském kole fyzikální olympiády, kategorie E. Tato kategorie pro žáky 9. tříd ZŠ a odpovídající ročníky SŠ nemá celostátní kolo.

Fyzikální olympiády se zúčastili i žáci třídy 3. A a také byli úspěšní:  první místo v okresním kole kategorie F obsadil Martin Schreier a druhé místo získal Ondřej Dvořák. Toto kolo není dále postupové.

Všem třem žákům blahopřejeme a těšíme se na další jejich úspěchy.

    

 

                   ITÁLIE – DĚJINY V KOSTCE

Ve středu 10. 5. 2023 se skupina 43 studentů ze tříd 7. A, 6. A, 3. C a 2. C pod vedením profesorek L. Krupičkové a E. Vokáčové vypravila na poznávací zájezd do Itálie. Jeho cílem bylo navštívit v rámci projektu Dějiny v kostce ostrov Capri, Neapol, Vesuv, Pompeje, Řím a Florencii.

Po dlouhé cestě autobusem jsme ve čtvrtek časně ráno dorazili do neapolského přístavu a odtud se trajektem přeplavili na ostrov Capri. Zubačkou jsme z přístavu Marina Grande vystoupali do hlavního města Capri, které jsme si pod vedením průvodkyně paní Dvořákové prohlédli. Poté nás místní doprava převezla do blízkého výše položeného městečka Anacapri. Výhled na moře byl úchvatný, stejně jako pohled na kvetoucí zahrady. Při pěší cestě zpět do přístavu jsme zdolali téměř 600 schodů. Trajektem a následně autobusem jsme přejeli do malého hotelu a zde se ubytovali.

Druhý den jsme se brzy ráno vypravili do dalšího cíle našeho putování. První skupina 18 žáků společně s p. Krupičkovou vystoupila z autobusu v přístavu a vydala se na prohlídku historického centra Neapole. Druhou skupinu 25 žáků s průvodkyní a p. Vokáčovou odvezl autobus pod Vesuv – jednu z činných sopek Evropy. Po namáhavém výstupu na vrchol jsme konečně pohlédli na dno kráteru sopky. Při výstupu nám počasí přálo, ale když jsme obešli kráter, začalo drobně pršet, takže sestup jsme již absolvovali s deštníky nad hlavou. To nám ovšem náladu nezkazilo. Vždyť jsme odcházeli od „brány do pekel“. Cestou zpět jsme se zastavili na farmě, kde jsme ochutnali místní produkty: citrony obřích rozměrů a čokolády a citronádu z nich vyrobené. Potom nás autobus odvezl k jedinečnému archeologickému nalezišti v blízkých Pompejích, které v roce 79 erupce Vesuvu zasypala vrstvou pemzy a popela.  První skupina dorazila po menších peripetiích vlakem z Neapole. Opět v plném počtu jsme procházeli sítí pravoúhlých ulic Pompejí, prohlédli si zachované fórum a mnoho dalších budov odkrytých při vykopávkách. Představovali jsme si, jak krásné asi toto město bylo, než jej zalila žhavá láva. Z Pompejí jsme odjeli do hotelu v blízkosti Říma.

V sobotu 13. 5. jsme se metrem přepravili do centra Říma, kde jsme pod vedením průvodkyně navštívili nejkrásnější památky: Španělské schody, Pantheon (nejlépe zachovanou antickou budovu v Římě), Colosseum (největší amfiteátr z dob Římské říše), Konstantinův oblouk, náměstí Piazza Navona a další. Výhled na překrásná místa kazilo pouze deštivé počasí, ale i přes spoustu deštníků jsme mohli obdivovat stavitelské úmění Římanů. Vpodvečer jsme dorazili do Vatikánu, kde jsme shlédli Andělský hrad, Svatopetrské náměstí a nakonec chrám sv. Petra, který na mnohé z nás zapůsobil nejvíce. Večerní procházku jsme zakončili u fontány di Trevi. Unaveni po dlouhém dni jsme se vrátili do hotelu.

V neděli nás čekal poslední den – návštěva Florencie. Paní průvodkyně nás provedla centrem krásného města. Prošli jsme Michelangelovo náměstí, most zlatníků Ponte Vecchio, náměstí Piazza della Signoria – zde jsme si prohlédli repliku Michelangeova Davida a sochy dalších umělců. Někteří studenti samostatně navštívili i Galerii Uffizi, kde je umístěna největší kolekce italského renesančního malířství. Stejně jako v Římě i zde jsme ochutnali vynikající zmrzlinu, italskou pizzu a další speciality.

Ve Florencii jsme zakončili svoji cestu po italských památkách. Domů jsme se vrátili v pondělí před polednem. Všichni jsme si přivezli mnoho nových poznatků, zážitků a dojmů. Na déšť, který nás v některých dnech provázel, budeme brzy vzpomínat s úsměvem. Věřím, že i v dalších letech budou moci naši studenti absolvovat exkurze alespoň z části tak hezké, jako byla tato.

                                                                              Zapsala Eliška Vokáčová

 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>