VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
E-mail: red@gymhlinsko.cz

AKTIVITY

návštěva z New York University

pátek 11. 10. 2019
(více v Novinkách)
 

Divadlo Různých Jmen

pražské zájezdové divadlo 27. 9. v MFC pro tříd 4.A, 2.M a třídy vyššího gymnázia s hrou Přelet nad kukaččím hnízdem (drj.cz/)

Spolupráce s Global Education Initiative z. s.

Go kurzy prvních ročníků

Seznamte se, prosím! To je výzva třídenního GO kurzu pro studeny nastupujících prvních ročníků – na Wolkrově planině u Svratoucha ve dnech 8. – 12. září 2019 pro žáky tříd 1.A a 1.C.

SHRNUTÍ AKTIVIT

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE ČTĚTE ZDE:

PŘEHLED UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019.pdf (2245438)

Zlatý Ámos

– soutěž o nejoblíbenějšího učitele,
letos probíhá 26. ročník soutěže a 12. února se Mgr. Eliška Vokáčová stala Zlatým Ámosem Pardubického kraje, 6. března postoupila do finále soutěže
(více v Novinkách)
 

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie,
která proběhla ve velké tělocvičně školy
v pátek 21. 12. 2018.

ORNITA opět na gymnáziu

5. 12. 2018
 

Den latiny na FF UK

navštívili zájemci – studenti volitelného předmětu latina 29. listopadu 2019

www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-latiny/den-latiny-2016/

Den prevence

středa 31. 10. 2018
hodnotný program ve spolupráci s lektory, odborníky a lidmi z praxe pro všechny žáky školy (více v Novinkách)

Setkání škol UNESCO

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Zahraniční exkurze do Anglie a Walesu

10. – 16. září 2018

Putování po Zakarpatské Ukrajině

s hejtmanem Pardubického kraje
17. 6. – 24. 6. 2018
(více v Novinkách)
 
Dějiny v kostce

exkurze 6. 5. – 11. 5. 2018

(Capri/Ischia – Neapol – Vesuv – Pompeje – Řím – Florencie)

(více v Novinkách)

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta pozvala ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutovali v pátek 1. 12. zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

S novinkami na akademické půdě se z naší školy seznámili a příkladnou spolupráci prezentovali RNDr. Rostislav Dvořáček a Mgr. Marian Solčanský.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

Host gymnázia

4. října 2016

navštívil naše gymnázium a besedoval se studenty

PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc.

český historik, publicista a autor historických detektivních příběhů

Více v Aktivity – Ze života školy

www.ahp.cz/videos/prednaska-o-detektivnich-romanech-z-historie/

 

 
 
 
 
 
 

 

ALMANACH

V roce 2013 jsme si připomněli 60 let existence středních škol v Hlinsku. 

Gymnázium K. V. Raise Hlinsko a Město Hlinsko pořádalo opět po 10 letech SRAZ ABSOLVENTŮ v sobotu 21. září 2013. 

Při této příležitosti byl vydán almanach, který si můžete zakoupit v pracovní dny v kanceláři školy (30 Kč).

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

        V pátek 11.10. navštivila Gymnázium K. V. Raise opět skupina amerických studentů z New York University, kteří studují tento semestr na NYU v Praze.  Američtí studenti strávili již po několikáté v Hlinsku dva dny. Ubytováni byli v rodinách studentů gymnázia. Ti pro ně také připravili zajímavý program. Kromě návštěvy školy, museli studenti ve smíšených skupinách plnit fotografické úkoly, které jim pomohly poznat lépe naše město a život v něm. Odpoledne si zahráli s našimi studenty bowling a pak už se odebrali do jednotlivých rodin, kde pro ně bylo připraveno typicky české pohoštění a večerní program. V sobotu zavítali studenti na Ležáky a shlédli dokumentární film o ležácké tragédii a prohlédli si památník. Takováto interakce s rodilými  mluvčími je pro naše studenty  velice přínosná, neboť je naučí komunikovat, bezprostředně reagovat a dodá jim potřebné společenské dovednosti. 
 
Lada Leszkowová

IMG_0084.jpg

IMG_0077.jpg

OSUD JMÉNEM LEŽÁKY

23.04.2019 15:17

Beseda s paní Jarmilou Doležalovou

 

ne

Vzdělávací seminář

23.04.2019 15:08

Věda, víra, skauting

V sobotu 23. března se ve Skutči konal 3. ročník Vzdělávacího semináře Věda, víra, skauting. Semináře se zúčastnilo 10 studentů ze tříd 1.C, 2.C a 6.A. Studenti si vyslechli vzpomínky pamětnice Michaely Vidlákové Osudy Židů v terezínském ghettu a besedu s historikem a nakladatelem Jiřím Padevětem Skryté příběhy z let 1939–1948.

Dějepisná olympiáda gymnázií

        Ve středu 27. března se na Mozartově Gymnáziu v Pardubicích konalo krajské kolo 28. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR. Tentokráte si čeští  a slovenští studenti tříčlenných družstev porovnávali znalosti z období 1977–1993, tedy od Charty 77, přes sametovou revoluci po rozpad Československa.Naši školu reprezentovali Matěj Meduna (5.A), Adéla Zástěrová (3.C) a Eliška Rychtecká (3.C). Naši studenti skončili na čtvrtém místě a o dva body jim unikl postup do ústředního mezinárodního kola v Chebu. Škoda, přesto gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Den s chovatelem hadů

16.04.2019 06:17

DEN CHOVATELŮ EXOTICKÝCH ZVÍŘAT

 

    V pátek 12. 4. 2019 se na naší škole uskutečnil den chovatelů exotických zvířat. Každá třída strávila na přednášce jednu vyučovací hodinu.

    Mohli jsme tu vidět spoustu různých živočichů – z plazů to bylo několik druhů hadů (např. užovka červená, užovka tenkoocasá, korálovka, krajta mřížkovaná atd.) a želva ostruhatá, ze savců myš bodlinatá, morče skinny a ježek bělobřichý, z bezobratlých např. veleštír a několik sklípkanů.

    Výklad přednášejícího byl opravdu zajímavý a poučný, navíc doplněný i vtipnými poznámkami. Výborný byl i kontakt se zvířaty, protože např. hady drželi mnozí z nás       v ruce poprvé v životě. Prohlédnout si tato zvířata zblízka a dotknout se jich, je nesrovnatelně větší zážitek než je jen pozorovat přes sklo například v zoologické zahradě.

Diana Mücksteinová

Zlatý Ámos

18.02.2019 05:58

Letos probíhá 26. ročník soutěže o nejoblíbenějšího učitele – Zlatý Ámos. My, třída 7.A, jsme se rozhodli přihlásit naši třídní profesorku Elišku Vokáčovou. Pro regionální kolo jsme si připravili její krátké představení ve formě básně, kterou vtipně doplnil Matěj Plíšek v roli němého mima.

Eliška Vokáčová se stala Zlatým Ámosem Pardubického kraje a spolu se dvěma učiteli postoupila do semifinále, kde se s dalšími patnácti kolegy utká o postup do finále.

Regionální kolo se konalo v budově Senátu Parlamentu České republiky ve Valdštejnském paláci. Zážitkem pro nás byla také prohlídka sídla horní komory                s doprovodem pracovnice Senátu.

Jsme rádi, že se nám v Praze tak dařilo. Na tento den budeme dlouho vzpomínat.

Lenka Čepešová, Kristýna Wilderová

Více se dočtete na: www.zlatyamos.cz/regionalni_kola

 

Den prevence

06.11.2018 08:32

Přednášky zajistili:

Karate – p. Zdražil (Karate Klub Hlinsko)

VZPoura úrazům – p. Svobodová (VZP Praha)

Drogy NE! – p. Křivanová (Semiramis z. ú., Hradec Králové)

Dospívání aneb život plný změn – p. Šírová (Vysoké Mýto), p. Kohoutek (Chrudim)

Práce v diagnostickém ústavu – p. Alvarez  

Normální je nekouřit – p. Krampota (ACET Chrudim)

Kyberšikana, Omamné látky za volantem – p. Tesař (Policie ČR, Chrudim)

První pomoc – p. Dolníčková (ČČK Chrudim)

Právní odpovědnost, Insolvence – JUDr. M. Pavliš (AK Pavliš Hlinsko)

Bílý kruh bezpečí – p. Šmehlíková (BKB Pardubice)

Psychohrátky, Diagnostika – SVP Archa Chrudim (p. Malečková, p. Králová)

Migrace – p. Hokr (Cizinecká policie, Pardubice)

Anorexie – p. Pelzová (Anabell Praha)

Duševní hygiena, Odchylky od duševního zdraví – p. Horynová, p. Motlová, p. Chmelíková (FOKUS, Hlinsko)

Manipulace – p. Filipová (PPP Hlinsko)

Grafologie – p. Ehrenbergerová (Chrudim)

Nezaměstnanost – p. Vychodilová (ÚP Chrudim)

HIV / AIDS – p. Kloučková, Dům světla Praha

Kurz laické resuscitace – pracovníci chirurg. odd. ON Havlíčkův Brod

Prsa, koule – p.Nedbalová (Okresní hygienická stanice, Pardubice)

Finanční gramotnost – p. Voldán

SCIO, TSP, OSP – K. Kopečná (M), J. Hladíková (všeobecný přehled)

 

 

V pátek 5.10. představilo GT Hlinsko divadelní přednášku 100: Velké cíle x plné žaludky. Šlo hlavně o vzdělávací projekt spíše než divadlo. 100 let ČSR je příležitost připomenout si důležité mezníky v naší novodobé historii a poučit se z nich. GT Hlinsko tento projekt připravilo hlavně proto, aby rozpoutalo diskusi, aby si lidé uvědomili, čím vším za uplynulých sto let náš národ prošel a proč se případně u nás v dnešní době děje to, co se děje. 

Autorská trojice Leszkowová, Pšorn a Jetmar se pokusila popsat celé stoleté období  co nejobjektivněji, nebylo by to GT Hlinsko, aby nedošlo i na humor a množství karikuovaných skečů a celé představení doprovázela živá hudba vedená Honzou Chmelíkem a úžasným pianistou Štěpánem Zelenkou.
Mgr. Lada Leszkowová

Putování po Zakarpatí

12.07.2018 06:55

Studenti gymnázia putovali po Zakarpatí

Ve dnech 17. – 24. června 2018 se několik studentů hlineckého gymnázia zúčastnilo cesty po Ukrajině pořádané Pardubickým krajem pod patronací a za účasti hejtmana Martina Netolického. Konkrétně putovali po Zakarpatské oblasti a okolí Volyně, tedy bývalé Podkarpatské Rusi, která byla mezi lety 1919 – 1939 součástí Československa. Hlavním cílem bylo připomenout si výročí založení republiky a zároveň si uvědomit, že i v této oblasti má náš národ kořeny a doposud tam žije mnoho krajanů, kteří nás vždy srdečně přivítají.

        Studenti navštívili města jako Mukačevo, Chust a Užhorod s českou čtvrtí i Masarykovou školou, kde se vyučuje čeština jako druhý cizí jazyk. Nedávno vybudované Termální lázně v Kosinu zajistily odpočinek před výstupem na nejvyšší horu Ukrajiny Hoverlu, a dokonce přiměly k zamyšlení nad faktem, že Ukrajina je země kontrastů. Stačí několik hodin v autobuse a z té nejchudší oblasti se dostanete do nejbohatší…

        Dále cesta pokračovala do Koločavy, spjaté mimo jiné s Ivanem Olbrachtem a Nikolou Šuhajem loupežníkem, a do Zborova, kde proběhla jedna z nejvýznamnějších bitev 1. světové války, v níž 1. a 2. července 1917 mnoho Čechů dokázalo, že to myslí se samostatnou republikou vážně a budou o svůj stát bojovat. Výprava byla zakončena v západoukrajinském Lvově.

        Studenti se vrátili nejen s prohloubenými historickými znalostmi, ale také měli příležitost pochopit řadu souvislostí, které není možné středoškolskou výukou mezi stěnami gymnázia zprostředkovat. Poznali, jak se žije mimo naši vlast, mimo Evropskou unii a Schengenský prostor, a uvědomili si, že přes řadu problémů se v našem státě žije vlastně velmi dobře…

Zdeňka Nováková, studentka 3.C

Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko

 

 

 

Projekt EU

26.06.2018 02:22

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>