VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
datová schránka: 3z4wwnj
red@gymhlinsko.cz

aKTIVITY 2022/2023

Stroje do škol – spolupráce s firmou HILTI

 
 
V Rozvodně ČEZ Hlinsko 4.A
10. 1. 2023 více v sekci Novinky
 
BRNO – 4. ledna 2023 v sekci Novinky
TUTANCHAMON + ANTHROPOS
 
 

VÁNOČNÍ AKADEMIE

22. 12. 2022

www.ahp.cz/videos/522022-vanocni-akademie-2022/

 

Finále Logické olympiády v Praze

čtěte v sekci Novinky

 

Přednáška M. Mejstříka: 17. LISTOPAD A CO MU PŘEDCHÁZELO

více v sekci Novinky

 

Přednáška Terarijní živočichové 24. října 2022

čtěte v sekci Novinky
 

První Stolpersteiny v Hlinsku

o prvních kamenech zmizelých více v sekci Novinky

www.ahp.cz/videos/392022-kameny-zmizelych-v-hlinsku/

HLINECKÉ GYMNÁZIUM VSTOUPILO DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU AKTIVNĚ

více v sekci Novinky

Z předchozích školních roků

ARTSY FARTSY MAJÁLES 27. 6. 2022

Exkurze a další akce v rámci projektových dnů 20. 6. – 29. 6. 2022

Krajské kolo soutěže EuropaSecura 25. 5. 2022

Pokračujeme v tradičních akcích

Úspěchy v soutěži Matematický klokan a dalších

On-line konference ZLOČINY KOMUNISMU

a další čtěte v sekci Novinky

 

Turnaj v piškvorkách 2022

www.ahp.cz/videos/212022-piskvorkovy-turnaj-v-hlinsku/

Sázíme stromy

www.ahp.cz/videos/192022-uhel-pohledu-novy-ovocny-sad-v-hlinsku/

O Dnech prevence

 
Artsy Fartsy 2021
 
Výzvy
 

Program Průša pro školy

Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko se přes pokračující koronavirovou pandemii v prvním pololetí školního roku zapojilo  projektem Sluneční soustava do programu Průša pro školy, jehož cílem je rozšířit 3D tisk jako běžnou součást výuky na všech stupních škol. (více v sekci Novinky)

proskoly.prusa3d.cz/projekty/

 
Spolupráce s Global Education Initiative z. s.
 
ORNITA opět na gymnáziu
 
 
Den latiny na FF UK

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta zve každoročně ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutují zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

TUTANCHAMON + ANTHROPOS

26.01.2023 09:16

Dne 4. ledna 2023 se uskutečnila historická exkurze do Brna. Exkurze se zúčastnilo celkem 44 žáků 1.C, 5.A a 6.A. Studenti nejprve navštívili jediné muzeum ve střední Evropě specializované na evoluci člověka – ANTHROPOS. Zde s paní průvodkyní prošli celý evoluční vývoj a dozvěděli se i zajímavosti o mladopaleolitických společenstvích žijících na Moravě. Zájemci si mohli rovněž zajít na výstavu ŠPERKY A OZDOBY, kde byla vystavena i originální věstonická venuše.

Poté se studenti přesunuli na brněnské výstaviště, kde si prohlédli skvostnou výstavu TUTANCHAMON, jež byla otevřena u příležitosti stého výročí objevení hrobky tohoto legendárního faraona v roce 1922 Howardem Carterem. Studenti obdivovali dokonalé repliky těch nejdůležitějších předmětů, sarkofágů, schrán apod., které byly ve skalním hrobu nalezeny.  

Závěr exkurze jsme strávili v  historickém centru Brna. Dopravu poskytla firma Autobusová doprava Seifert. Pedagogický dozor zajišťovali Lenka Krupičková a Mgr. Diana Mücksteinová, Mgr. Aneta Petrlíková a Mgr. Marián Solčanský.

 

 

Exkurze F

16.01.2023 14:09
Dne 10. ledna navštívili žáci třídy 4. A v rámci přírodovědných praktik Rozvodnu ČEZ Hlinsko. Zde se seznámili s historií a provozem rozvodny, prohlédli si řídící místnost a obdivovali obří transformátory. Exkurze vhodně doplnila teoretické znalosti z fyziky.
Zapsala Mgr. Eliška Vokáčová

28. 11. se uskutečnilo celostátní finále Logické olympiády, do kterého postoupil student Jáchym Krampera ze třídy 8. A. Finále se konalo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky pod záštitou předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové. Jáchym se umístil v první polovině z 65 účastníků. Z Prahy si odvezl pěkné zážitky nejen ze soutěže, ale i ze sněmovny. Gratulujeme k výbornému výsledku.         

Zapsala Mgr. Eliška Vokáčová

PŘEDNÁŠKA  - 17. LISTOPAD A CO MU PŘEDCHÁZELO

V pátek 24. listopadu se na naší škole uskutečnila přednáška Martina Mejstříka, jednoho ze studentských vůdců sametové revoluce. V tříhodinovém bloku se studenti  seznámili s životním příběhem Martina Mejstříka, s děním, které předcházelo 17. listopadu. Vyslechli si osobní vzpomínky na osudný den, kterým začal pád totality v Československu. Na závěr s panem Mejstříkem diskutovali o následném polistopadovém vývoji.

 

Terarijní živočichové

31.10.2022 08:15

V pondělí 24.10. proběhla na naší škole už potřetí přednáška chovatele Tomáše Vodičky na téma Terarijní živočichové. Každá třída zde strávila jednu vyučovací hodinu. Zvířata jsme si mohli zblízka prohlédnout, nejedovaté i pohladit. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o chovu a způsobu života hroznýše královského, užovky červené, zmije rohaté, chřestýšovce cejlonského, agamy vousaté, sklípkana Porterova, želvy uhlířské i ježka bělobřichého.

Mgr. Mücksteinová

 
 

    Nesmělý rozjezd, opatrný start, pomalý začátek – to rozhodně nejsou slova, která by charakterizovala první měsíc školního roku 2022/2023 na místním gymnáziu. Důkazem je následující stručný přehled toho nejdůležitějšího, co začátek školního roku přinesl.

    První zářijové dny probíhaly ve znamení GO kurzů. AFTER GO kurz třídy 5.A proběhl v rekreačním středisku Immanuel Dlouhý. Žáci se seznámili s novou třídní učitelkou a utužili vztahy v obměněném kolektivu. Seznamovací GO kurzy tříd 1.C a 1.A se tradičně konaly ve Svratouchu. Naplnily svůj smysl – aktivitami zaměřenými na fyzickou a duševní zátěž přimět žáky k vzájemné spolupráci, a tak odstartovat utváření fungujícího kolektivu.

    Naše škola je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně do klíčových aktivit - Podpora polytechnického vzdělávání a Mobility pro pedagogické pracovníky škol, v rámci tohoto projektu podnikli vybraní vyučující cestu za poznáním do Slovinska, Chorvatska a Polska.

    Třídy 1.A a 1.C se zúčastnily festivalu „One game, one soul“ pořádaného v rámci Týdnů duševního zdraví. Akce probíhala ve dvou liniích. V  té první dostali žáci tříd 1.A a 1.C možnost seznámit se s tím, co znamená pracovat s lidmi s duševním onemocněním, navštívili různé workshopy a vyslechli hudební vystoupení Michaela Holase. V té druhé se žáci tříd 3.A a 4.A zapojili do fotbalového turnaje, v něm si fotbalisté hlineckých škol zahráli s týmem lidí, kteří mají zkušenosti s duševním onemocněním.

    Pro žáky 1., 2. a 3. ročníku vyššího stupně gymnázia připravila Pardubická univerzita v budově naší školy program „Pardubická univerzita v pohybu“. Jeho cílem byla propagace a popularizace fakult této VŠ. Na připravených stanovištích naši žáci plnili rozmanité úkoly a dozvěděli se vše potřebné.

    Stranou nestála ani kultura. Paralelní třídy druhého ročníku vyššího stupně gymnázia navštívily představení Maryša a maturitní třídy představení Zbabělci v Klicperově divadle Hradec Králové. Obě dopolední představení doplnila učivo literatury.

    Naši studenti pod vedením profesorky Lenky Krupičkové iniciovali položení prvních kamenů zmizelých, tzv. Stolpersteinů v Hlinsku. Tyto kameny připomínají oběti nacistického teroru. V Hlinsku jsme si 22. září 2022 připomněli osm obětí z řad židovských obyvatel města. Byli to členové rodin Taussigových, Schurových a Schulhofových. Kameny byly položeny do dlažby před domy, kde tito lidé žili. Čtyři kameny zaplatili studenti naší školy, druhou polovinu financovalo město Hlinsko.

    Konal se i tradiční – už osmý – Den prevence, opět se sjela řada odborníků, spojili síly s místními vyučujícími, a tak si mohli i letos žáci poslechnout zajímavé přednášky, pobesedovat a vyzkoušet si i své dovednosti.

    A dostavily se i první úspěchy. V soutěži První pomoc družstvo třídy 3.A vybojovalo 2. místo. Z tradičního Memoriálu Josefa Šťulíka – běh Ležáky si ve svých kategoriích odvezli vítězství Ema Bártová (1.A) a Tomáš Zrník (6.A). Sportovci byli úspěšní i v Chrudimi, ze zdejšího přespolního běhu se družstvo naší školy vrátilo se ziskem 2. místa. Prvenství slavila i Lenka Hromádková (4.A) v Přírodovědné soutěži 2022.

    Akcemi nabité září skončilo a stalo se inspirací pro další měsíce letošního školního roku.

 

PaedDr. Jaroslava Hladíková

 

 

Naši studenti pod vedením Lenky Krupičkové iniciovali položení prvních kamenů zmizelých, tzv. Stolpersteinů v Hlinsku. Tyto kameny připomínají oběti nacistického teroru. V Hlinsku jsme si 22. září 2022 připomněli osm obětí z řad židovských obyvatel města. Byli to členové rodin Taussigových, Schurových a Schulhofových. Kameny byly položeny do dlažby před domy, kde tito lidé žili. Čtyři kameny zaplatili studenti naší školy, druhou polovinu financovalo město Hlinsko.

 

O zbraních středověku

02.08.2022 10:52
Dne 28. 6. proběhla ve třídě 2. A v rámci projektového týdne dlouho očekávaná přednáška o zbraních středověku. Znalec této problematiky, p. Vladimír Pospíšil, seznámil žáky 2. A s historickým vývojem různých druhů sečných a bodných zbraní, které se využívaly hlavně v období vrcholného a pozdního středověku. Součástí přednášky byla i komentovaná ukázka krátkého videa, které mělo žákům přiblížit boj muže proti muži. Po skončení přednášky si žáci mohli zblízka zbraně prohlédnout a pod dohledem p. Pospíšila a pedagogického dozoru vybrané zbraně vzít také do rukou.
Mgr. Krejčí
 

Ve středu 22.6. a ve čtvrtek 23.6. se studenti tříd 1.C, 4.A a 5.A podívali do Rakouska. Po velmi časném vstávání nás čekala dlouhá cesta autobusem jen s krátkými přestávkami. Po příjezdu na místo jsme nejprve jeli lanovkou Gosau-Zwieselalm a pak se vydali na túru. Měli jsme krásný výhled na Dachstein. Všude kolem nás se pásli koně a krávy, viděli jsme nádherně rozkvetlé alpské louky, vodopád i další přírodní zajímavosti. Navečer jsme dorazili na ubytovnu, kde jsme měli večeři a 2. den snídani.

             Celou noc pršelo, ráno byla mlha a mrholilo, to nám ale nevadilo, protože jsme dopoledne strávili v solných dolech v Hallstattu – začali jsme jízdou zubačkou nad Hallstatt, na ni navazovala prohlídka, jízda na 2 klouzačkách (delší měřila 64 m), promítání filmů, světelná produkce i jízda vláčkem ven z dolů. Když jsme se poté dostali ven, už krásně svítilo sluníčko a celou dobu bylo hezky, možná až moc teplo. Prošli jsme se na vyhlídku nad Hallstattem a pak odjeli do městečka Sankt Wolfgang, kde následovala procházka po městě, někteří se tu najedli, jiní se vykoupali v jezeře Wolfgangssee, další nakupovali nebo si prohlídli památky. A na závěr nás čekala plavba lodí po jezeře Wolfgangssee z městečka Sankt Wolfgang do Sankt Gilgen. Domů jsme se vrátili v noci, unavení, ale se spoustou zážitků.

Diana Mücksteinová, Eliška Vokáčová a Marian Solčanský

 
V pátek 13.5. proběhla exkurze němčinářů z vyššího gymnázia také do Vídně. Po příjezdu jsme si prošli historické centrum města, poté jsme navštívili Královskou klenotnici v Hofburgu, kde jsme shlédli obě dvě její expozice - světskou pokladnici a církevní pokladnici.
Následovala prohlídka rozsáhlých sbírek Přírodovědného muzea a Uměleckohistorického muzea. Potom jsme metrem přejeli k areálu  Schönbrunnu a pro procházce zámeckými zahradami odjeli zpět do Hlinska.
Diana Mücksteinová, Zdenka Podaná, Jitka Vacková a Marian Solčanský

 

Vídeň

11.07.2022 09:54

V pondělí 6. června 2022 vyrazilo čtyřicet dva žáků vyššího gymnázia v doprovodu profesorů Lenky Krupičkové, Mariana Solčanského a velice energické paní průvodkyně Ivanky Augustové na historický zájezd Po stopách Marie Terezie.

Naše první kroky vedly do Vídně, kde jsme si za krásného letního počasí prohlédli zámek Schönbrunn a přilehlé zahrady. Po prohlídce historické části Vídně včetně paláce Hofburg a krypty a následném rozchodu jsme se ubytovali na hotelu, a už další den ráno vyrazili směr Maďarsko. Slunce a teplo nás doprovázely po celou projížďku na Neziderském jezeře, a přestože nás na zámku Esterházy na maďarských hranicích zastihl krátký deštík, dozvěděli jsme se alespoň něco ze života císařovny Sisi. Následovala Budapešť a prohlídka zámku Gödölö a večerní výlet na Královský vrch s výhledem na noční Budapešť a nasvícenou budovu parlamentu, kde si na své přišel i pan učitel-biolog Solčanský, když se mu do ruky dostal obrovský brouk roháč. Konečně ve čtvrtek jsme se rozloučili s Maďarskem a rozjeli se k hlavnímu městu Slovenska. V Bratislavě nás čekala návštěva královského hradu a kostela sv. Martina. Když jsme se po čtyřech dnech strávených na cestách vrátili ve čtvrtek pozdě večer do Hlinska, byli jsme všichni unavení a utrmácení, ale plní nových zážitků a vědomostí.

Daniela Horáková, 7.A

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>