VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
datová schránka: 3z4wwnj
E-mail: red@gymhlinsko.cz

AKTIVITY

Student gymnázia v Europarlamentu

Brno, pondělí 31. 10. a 1. 11. 2019
(více v Novinkách)
 

Logická olympiáda

Pardubice, krajské kolo 1. 11. 2019
(více v Novinkách)
 

"Plísně kolem nás"

DDM Hlinsko, pondělí 21. 10. 2019
(více v Novinkách)
 

návštěva z New York University

pátek 11. 10. 2019
(více v Novinkách)
 

Divadlo Různých Jmen

pražské zájezdové divadlo 27. 9. v MFC pro tříd 4.A, 2.M a třídy vyššího gymnázia s hrou Přelet nad kukaččím hnízdem (drj.cz/)

Spolupráce s Global Education Initiative z. s.

Go kurzy prvních ročníků

Seznamte se, prosím! To je výzva třídenního GO kurzu pro studeny nastupujících prvních ročníků – na Wolkrově planině u Svratoucha ve dnech 8. – 12. září 2019 pro žáky tříd 1.A a 1.C.

SHRNUTÍ AKTIVIT

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE ČTĚTE ZDE:

PŘEHLED UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019.pdf (2245438)

Zlatý Ámos

– soutěž o nejoblíbenějšího učitele,
letos probíhá 26. ročník soutěže a 12. února se Mgr. Eliška Vokáčová stala Zlatým Ámosem Pardubického kraje, 6. března postoupila do finále soutěže
(více v Novinkách)
 

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie,
která proběhla ve velké tělocvičně školy
v pátek 21. 12. 2018.

ORNITA opět na gymnáziu

5. 12. 2018
 

Den latiny na FF UK

navštívili zájemci – studenti volitelného předmětu latina 29. listopadu 2019

www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-latiny/den-latiny-2016/

Den prevence

středa 31. 10. 2018
hodnotný program ve spolupráci s lektory, odborníky a lidmi z praxe pro všechny žáky školy (více v Novinkách)

Setkání škol UNESCO

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Zahraniční exkurze do Anglie a Walesu

10. – 16. září 2018

Putování po Zakarpatské Ukrajině

s hejtmanem Pardubického kraje
17. 6. – 24. 6. 2018
(více v Novinkách)
 
Dějiny v kostce

exkurze 6. 5. – 11. 5. 2018

(Capri/Ischia – Neapol – Vesuv – Pompeje – Řím – Florencie)

(více v Novinkách)

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta pozvala ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutovali v pátek 1. 12. zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

S novinkami na akademické půdě se z naší školy seznámili a příkladnou spolupráci prezentovali RNDr. Rostislav Dvořáček a Mgr. Marian Solčanský.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

Host gymnázia

4. října 2016

navštívil naše gymnázium a besedoval se studenty

PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc.

český historik, publicista a autor historických detektivních příběhů

Více v Aktivity – Ze života školy

www.ahp.cz/videos/prednaska-o-detektivnich-romanech-z-historie/

 

 
 
 
 
 
 

 

ALMANACH

V roce 2013 jsme si připomněli 60 let existence středních škol v Hlinsku. 

Gymnázium K. V. Raise Hlinsko a Město Hlinsko pořádalo opět po 10 letech SRAZ ABSOLVENTŮ v sobotu 21. září 2013. 

Při této příležitosti byl vydán almanach, který si můžete zakoupit v pracovní dny v kanceláři školy (30 Kč).

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Student gymnázia v Europarlamentu

Ve dnech 31. října a 1. listopadu se odehrála v Brně simulace Evropského parlamentu pro žáky středních a vysokých škol. Jednalo se o simulaci vedenou spolkem Mladých demokratů za podpory nadace Hannese Seidela. Celá akce se odehrávala v budově Nového zemského domu, hlavním bodem byla simulace Evropského parlamentu, mimo jiné byly náplní akce i body jako diskuze s europoslancem Tomášem Zdechovským (KDU-ČSL) či seznámení s diskuzním a hlasovacím řádem Evropského parlamentu. Celá akce se odehrávala v klidném a demokratickém duchu. Jednotliví účastníci ze středních či vysokých škol se stali na dva dny europoslanci za různé frakce. Představitelem za Pardubický kraj byl Ladislav Vašek z Gymnázia K.V. Raise v Hlinsku, který byl ve frakci ECR (Evropští konzervativci a reformisté). Jednotliví mladí poslanci byli rozmístěni do evropských výborů AFET,JURI,ENVI, kde projednávali tři různá usnesení, která jsou aktuálně na pořadu dne. Jako bonus byl Láďa vybrán k další exkurzi a to do Europarlamentu v Bruselu jako reprezentace našeho kraje.                                                                                                                         

Ladislav Vašek, Dr. Dagmar Kantůrková

Gymnázium K. V. Raise a SOU Hlinsko

 

Logická olympiáda

06.11.2019 09:15

Dne 1. 11. 2019 se konalo krajské kolo Logické olympiády v budově Krajského úřadu v Pardubicích.

    Z naší školy z okresního kola postoupily dvě žákyně kategorie B pro základní školy a nižší gymnázia:  Ivona Staňková (4. A) ze čtvrtého místa a Lenka Hromádková (1. A) ze 40. místa z celkového počtu 1 115 řešitelů. V krajském kole obsadila Ivona výborné 28. místo ze 44 účastníků. Lenka jako nejmladší v kategorii byla 42.

    V kategorii C pro střední školy postoupili z okresního kola: Adéla Burešová (2. C) z 12. místa, Aneta Pintová (8. A) z 22. místa a Jáchym Krampera (5. A) z 31. místa z celkem 506 řešitelů.

    I tento rok Jáchym dosáhl vynikajícího úspěchu a ze 2. místa v krajském kole postoupil do celostátního kola, které se bude konat 25. 11. 2019 v Míčovně Pražského hradu. Výborně se umístila i obě děvčata:  Aneta obsadila 10. místo, Adéla 11. místo ze 45 soutěžících.     

Všem soutěžícím gratulujeme a Jáchymovi přejeme mnoho úspěchů na Hradě.

                                                                                               Mgr. Eliška Vokáčová

Plísně kolem nás

04.11.2019 06:05

Dne 21. října se v DDM Hlinsko uskutečnila akce Pardubické Univerzity s názvem Plísně kolem nás. Na čtyřech stanovištích se pedagogové snažili vybraným studentům gymnázia a základních škol přiblížit provázanost oborů chemie a biologie. Na prvním stanovišti se žáci zabývali problematikou kvašení a pozorovali kvasinky pod mikroskopem. Na druhém pracovišti zjišťovali pH různých druhů potravin a vyzkoušeli si analytickou titraci. Třetí část se týkala mikroskopování preparátů plísní a nakonec si studenti vyzkoušeli laboratorní práci s pipetami a mikrotitračními destičkami. Atmosféra celé akce byla nabitá spoustou nových informací a zájmem nejen ze strany studentů, ale i z řad dohlížejících kantorů.

Mgr. Solčanská

        V pátek 11.10. navštivila Gymnázium K. V. Raise opět skupina amerických studentů z New York University, kteří studují tento semestr na NYU v Praze.  Američtí studenti strávili již po několikáté v Hlinsku dva dny. Ubytováni byli v rodinách studentů gymnázia. Ti pro ně také připravili zajímavý program. Kromě návštěvy školy, museli studenti ve smíšených skupinách plnit fotografické úkoly, které jim pomohly poznat lépe naše město a život v něm. Odpoledne si zahráli s našimi studenty bowling a pak už se odebrali do jednotlivých rodin, kde pro ně bylo připraveno typicky české pohoštění a večerní program. V sobotu zavítali studenti na Ležáky a shlédli dokumentární film o ležácké tragédii a prohlédli si památník. Takováto interakce s rodilými  mluvčími je pro naše studenty  velice přínosná, neboť je naučí komunikovat, bezprostředně reagovat a dodá jim potřebné společenské dovednosti. 
 
Lada Leszkowová

 

 

OSUD JMÉNEM LEŽÁKY

23.04.2019 15:17

Beseda s paní Jarmilou Doležalovou

 

ne

Vzdělávací seminář

23.04.2019 15:08

Věda, víra, skauting

V sobotu 23. března se ve Skutči konal 3. ročník Vzdělávacího semináře Věda, víra, skauting. Semináře se zúčastnilo 10 studentů ze tříd 1.C, 2.C a 6.A. Studenti si vyslechli vzpomínky pamětnice Michaely Vidlákové Osudy Židů v terezínském ghettu a besedu s historikem a nakladatelem Jiřím Padevětem Skryté příběhy z let 1939–1948.

Dějepisná olympiáda gymnázií

        Ve středu 27. března se na Mozartově Gymnáziu v Pardubicích konalo krajské kolo 28. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR. Tentokráte si čeští  a slovenští studenti tříčlenných družstev porovnávali znalosti z období 1977–1993, tedy od Charty 77, přes sametovou revoluci po rozpad Československa.Naši školu reprezentovali Matěj Meduna (5.A), Adéla Zástěrová (3.C) a Eliška Rychtecká (3.C). Naši studenti skončili na čtvrtém místě a o dva body jim unikl postup do ústředního mezinárodního kola v Chebu. Škoda, přesto gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Den s chovatelem hadů

16.04.2019 06:17

DEN CHOVATELŮ EXOTICKÝCH ZVÍŘAT

 

    V pátek 12. 4. 2019 se na naší škole uskutečnil den chovatelů exotických zvířat. Každá třída strávila na přednášce jednu vyučovací hodinu.

    Mohli jsme tu vidět spoustu různých živočichů – z plazů to bylo několik druhů hadů (např. užovka červená, užovka tenkoocasá, korálovka, krajta mřížkovaná atd.) a želva ostruhatá, ze savců myš bodlinatá, morče skinny a ježek bělobřichý, z bezobratlých např. veleštír a několik sklípkanů.

    Výklad přednášejícího byl opravdu zajímavý a poučný, navíc doplněný i vtipnými poznámkami. Výborný byl i kontakt se zvířaty, protože např. hady drželi mnozí z nás       v ruce poprvé v životě. Prohlédnout si tato zvířata zblízka a dotknout se jich, je nesrovnatelně větší zážitek než je jen pozorovat přes sklo například v zoologické zahradě.

Diana Mücksteinová

Zlatý Ámos

18.02.2019 05:58

Letos probíhá 26. ročník soutěže o nejoblíbenějšího učitele – Zlatý Ámos. My, třída 7.A, jsme se rozhodli přihlásit naši třídní profesorku Elišku Vokáčovou. Pro regionální kolo jsme si připravili její krátké představení ve formě básně, kterou vtipně doplnil Matěj Plíšek v roli němého mima.

Eliška Vokáčová se stala Zlatým Ámosem Pardubického kraje a spolu se dvěma učiteli postoupila do semifinále, kde se s dalšími patnácti kolegy utká o postup do finále.

Regionální kolo se konalo v budově Senátu Parlamentu České republiky ve Valdštejnském paláci. Zážitkem pro nás byla také prohlídka sídla horní komory                s doprovodem pracovnice Senátu.

Jsme rádi, že se nám v Praze tak dařilo. Na tento den budeme dlouho vzpomínat.

Lenka Čepešová, Kristýna Wilderová

Více se dočtete na: www.zlatyamos.cz/regionalni_kola

 

Den prevence

06.11.2018 08:32

Přednášky zajistili:

Karate – p. Zdražil (Karate Klub Hlinsko)

VZPoura úrazům – p. Svobodová (VZP Praha)

Drogy NE! – p. Křivanová (Semiramis z. ú., Hradec Králové)

Dospívání aneb život plný změn – p. Šírová (Vysoké Mýto), p. Kohoutek (Chrudim)

Práce v diagnostickém ústavu – p. Alvarez  

Normální je nekouřit – p. Krampota (ACET Chrudim)

Kyberšikana, Omamné látky za volantem – p. Tesař (Policie ČR, Chrudim)

První pomoc – p. Dolníčková (ČČK Chrudim)

Právní odpovědnost, Insolvence – JUDr. M. Pavliš (AK Pavliš Hlinsko)

Bílý kruh bezpečí – p. Šmehlíková (BKB Pardubice)

Psychohrátky, Diagnostika – SVP Archa Chrudim (p. Malečková, p. Králová)

Migrace – p. Hokr (Cizinecká policie, Pardubice)

Anorexie – p. Pelzová (Anabell Praha)

Duševní hygiena, Odchylky od duševního zdraví – p. Horynová, p. Motlová, p. Chmelíková (FOKUS, Hlinsko)

Manipulace – p. Filipová (PPP Hlinsko)

Grafologie – p. Ehrenbergerová (Chrudim)

Nezaměstnanost – p. Vychodilová (ÚP Chrudim)

HIV / AIDS – p. Kloučková, Dům světla Praha

Kurz laické resuscitace – pracovníci chirurg. odd. ON Havlíčkův Brod

Prsa, koule – p.Nedbalová (Okresní hygienická stanice, Pardubice)

Finanční gramotnost – p. Voldán

SCIO, TSP, OSP – K. Kopečná (M), J. Hladíková (všeobecný přehled)

 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>