VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
E-mail: red@gymhlinsko.cz

AKTIVITY

Den s chovatelem exotických zvířat

pátek 12. dubna (více v Novinkách)
 

Zlatý Ámos

– soutěž o nejoblíbenějšího učitele,
letos probíhá 26. ročník soutěže a 12. února se Mgr. Eliška Vokáčová stala Zlatým Ámosem Pardubického kraje, 6. března postoupila do finále soutěže
(více v Novinkách)
 

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie,
která proběhla ve velké tělocvičně školy
v pátek 21. 12. 2018.
 

ORNITA opět na gymnáziu

5. 12. 2018
 

Den prevence

středa 31. 10. 2018
hodnotný program ve spolupráci s lektory, odborníky a lidmi z praxe pro všechny žáky školy (více v Novinkách)
 

Setkání škol UNESCO

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Zahraniční exkurze do Anglie a Walesu

10. – 16. září 2018

Go kurzy prvních ročníků

Seznamte se, prosím! To je výzva třídenního GO kurzu pro studeny nastupujících prvních ročníků. Na Wolkrově planině u Svratoucha se ve dnech 10. – 14. září seznamovali studenti třídy 1.A a 1.C.

Putování po Zakarpatské Ukrajině

s hejtmanem Pardubického kraje
17. 6. – 24. 6. 2018
(více v Novinkách)
 

Dějiny v kostce

exkurze 6. 5. – 11. 5. 2018

(Capri/Ischia – Neapol – Vesuv – Pompeje – Řím – Florencie)

(více v Novinkách)

Hlinecká nota 2018

(více v Novinkách)
 

Global Money Week 2018

(více v Novinkách)

CERTIFIKÁT.pdf (112193)

Exkurze na Přírodovědeckou fakultu UP Olomouc

30. ledna 2018 (více v Novinkách)

Vánoční akademie

v kalendáři školních akcí má stále své nezastupitelné místo, proběhla ve velké tělocvičně školy v pátek 22. 12. 2017
 

Do Drážďan nejen na adventní trhy

v pátek 1. 12. – více v Novinkách

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta pozvala ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutovali v pátek 1. 12. zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

S novinkami na akademické půdě se z naší školy seznámili a příkladnou spolupráci prezentovali RNDr. Rostislav Dvořáček a Mgr. Marian Solčanský.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

Vynikající úspěch – Logická olympiáda

Dne 27. 11. 2017 proběhlo celostátní kolo Logické olympiády v Míčovně Pražského hradu, do tohoto finále postoupili ze třetích míst krajského kola Jáchym Krampera ze třídy 3. A (kategorie B)  a  Aneta Pintová ze třídy 6. A (kategorie C).

Více v Novinkách.

Dva velké literární úspěchy

v celostátních literárních soutěžích:

O cenu Jiřího Šedého – Nejsem na světě sám – Zdeňka Nováková (3.C) obsadila 1. místo
Pardubické střípky – Ondřej Faiman (5.A) získal Čestné uznání
 
Více v Novinkách.
 

film Milada

16. 11. v MFC viděli studenti vyššího stupně gymnázia

Návštěva ústavních institucí

V pondělí 13. listopadu studenti maturitních ročníků navštívili sídla některých ústavních institucí. 

Den prevence

Stejně jako v minulém školním roce byl ve středu 25. 10. 2017 pro všechny studenty gymnázia připraven hodnotný program ve spolupráci s lektory, odborníky a lidmi z praxe.
 
 

Divadlo Různých Jmen

pražské zájezdové divadlo 15. 9. v MFC pro třídy 4.A a třídy vyššího gymnázia s hrou Petr a Lucie (drj.cz/)

 

SHrnutí aktivit

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE ČTĚTE ZDE:

školní rok 2016-2017.pdf (479675)

Více v sekci Aktivity – Události.

 

GT léto 2017

Více v sekci Aktivity – Naše divadla.
 

Další Úspěch GT Hlinsko

GT HLINSKO O VÍKENDU 27. a 28. KVĚTNA "VERNISÁŽOVALO" NA NÁRODNÍ DIVADELNÍ PŘEHLÍDCE ŠRÁMKŮV PÍSEK A ZÍSKALO DOPORUČENÍ NA JIRÁSKŮV HRONOV

Více v sekci Aktivity – Naše divadla.

Švédové v Hlinsku

Dne 17. května navštívili naši školu studenti ze švédské střední školy Broskolan.                    Více v  Novinkách.

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie, která proběhla ve velké tělocvičně školy ve čtvrtek 22. 12. 2016. Více v Novinkách.
 
 

Den latiny na FF UK

navštívili zájemci – studenti volitelného předmětu latina 22. listopadu

www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-latiny/den-latiny-2016/

Více v Novinkách.

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

Více v Novinkách.

film Anthropoid

25. 10. v MFC vidělo 175 studentů vyššího stupně gymnázia

Více v Novinkách.

Divadlo SemTamFór

20. 10. Čechov – Anton Pavlovič Čechov

představení (pět povídek v dramatizaci Jany Žáčkové) zhlédly v MFC všechny třídy gymnázia

Více v Aktivity – Ze života školy

www.ahp.cz/videos/divadelni-pasmo-cechovovych-povidek/

Host gymnázia

4. října 2016

navštívil naše gymnázium a besedoval se studenty

PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc.

český historik, publicista a autor historických detektivních příběhů

Více v Aktivity – Ze života školy

www.ahp.cz/videos/prednaska-o-detektivnich-romanech-z-historie/

 

 
 
 
 
 
 

 

ALMANACH

V roce 2013 jsme si připomněli 60 let existence středních škol v Hlinsku. 

Gymnázium K. V. Raise Hlinsko a Město Hlinsko pořádalo opět po 10 letech SRAZ ABSOLVENTŮ v sobotu 21. září 2013. 

Při této příležitosti byl vydán almanach, který si můžete zakoupit v pracovní dny v kanceláři školy (30 Kč).

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

Naše škola Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště Hlinsko je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ (GKVR a SOU Hlinsko, ZŠ Hlinsko Resslova, ZŠ Hlinsko Ležáků, ZŠ Hlinsko Smetanova). Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527

Příjemce: Pardubický kraj

Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Předpokládané celkové náklady na projekt: 87 958 205,95 Kč

Trvání projektu: 1. 2. 2018 – 31. 12. 2020

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
Řízení projektu
Podpora polytechnického vzdělávání
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
Rozvoj kariérového poradenství
Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje

 

Projekt šablony pro střední školy

Výzva: 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008029

Výše podpory: 765 412,00 Kč

Termín realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

V rámci projektu byly zvoleny tyto aktivity:

  • vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ na téma čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, výchova k podnikavosti, osobnostně sociální rozvoj, polytechnické vzdělávání, ICT, inkluze a kariérové vzdělávání,
  • tandemová výuka na SŠ,
  • zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ,
  • vzájemná spolupráce pedagogů SŠ - Projektová výuka,
  • zapojení ICT technika do výuky na SŠ,
  • doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem.

Cílem projektu je vzdělávání a podpora pedagogů a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 Bližší informace o projektu naleznete na webových stránkách MŠMT: https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-podpora-skol-formou-projektu

  

Projekt EU peníze středním školám

Naše škola v projektu vytvořila v rámci jednotlivých šablon digitální učební materiály (DUM).
Jsou zveřejněny podle předmětů na následujících odkazech. V případě, že Vám nepůjde některý materiál stáhnout nebo otevřít, kontaktujte nás.
 
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti 
(1 šablona – 2krát 32 materiálů)
 
    Občanská výchova     www.gymhlinsko-eu-ov.webnode.cz   (celkem 64 materiálů)
 
II/2 Inovace a zkvalitnění výuy cizích jazyků na SŠ (1 šablona – 2krát 32 materiálů)
 
    Ruský jazyk         www.gymhlinsko-eu-rj.webnode.cz     (celkem 64 materiálů)
 
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 
(5 šablon – 1 šablona 3krát 20 materiálů)
 
    Anglický jazyk  www.gymhlinsko-eu-aj.webnode.cz   (celkem 100 materiálů)
 
                            www.gymhlinsko-eu-aj2.webnode.cz
 
    Ruský jazyk  www.gymhlinsko-eu-rj.webnode.cz  (celkem 20 materiálů)

    Matematika   www.edu-gymhlinsko-eu2.webnode.cz  (celkem 40 materiálů)
 
    Fyzika          www.gymhlinsko-eu-f.webnode.cz  (celkem 60 materiálů)
 
    Informatika  www.gymhlinsko-eu-it.webnode.cz    (celkem 40 materiálů)
 
    Zeměpis       www.gymhlinsko-eu-z.webnode.cz   (celkem 20 materiálů)
 
    Latina          www.gymhlinsko-eu-la.webnode.cz  (celkem 20 materiálů)
 
V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol 
(4 šablony – 1 šablona 2krát 32 materiálů)
 
    Biologie  www.edu-gymhlinsko-eu2.webnode.cz  (celkem 128 materiálů)
                  
    Dějepis www.gymhlinsko-eu-d.webnode.cz    (celkem 96 materiálů)
 
    Zeměpis www.gymhlinsko-eu-z2.webnode.cz  (celkem 32 materiálů)
 
VI/2 Inovace a zkvalitnění výuky (rozvoj finanční gramotnosti) 
(1 šablona – 2krát 20 materiálů)
 
    Základy společenských věd  www.gymhlinsko-eu-zsv.webnode.cz    (celkem 40 materiálů)
 
 
        _________________________________                
 

 

Naše škola díky tomuto projektu postupně inovuje učební pomůcky a vytváří nové výukové materály. Od začátku školního roku 2012/2013  budou žáci i vyučující  využívat moderní učebnice pro výuku jazyků, občanské výchovy a dalších předmětů, počítače s operačním systémem Windows 7, kancelářským softwarem Microsoft Office 2010,  dovybavily se zbývající třídy dataprojektory a počítači.

Info pro vyučující:  EU peníze středním školám - Příručka pro žadatele a příjemce 1.5 OP VK.pdf (1,8 MB)