VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
datová schránka: 3z4wwnj
red@gymhlinsko.cz

aKTIVITY 2023/2024

31. 1. 2024
 

Šachový přebor – 1. místo

10. 1. 2024 – čtěte v sekci Novinky
 

Historická exkurze – Královská Praha

23. 10. 2023

POLOŽENÍ STOLPERSTEINŮ V PRAZE

17. října 2023

V Hlinsku bylo položeno dalších osm Stolpersteinů

20. 9. – čtěte v sekci Novinky
 
Talent z Hlinecka 2023
 

z  předchozích školních roků

Projektové dny, exkurze

čtěte v sekci Novinky

Úspěch v soutěži Fyzikální olympiáda

čtěte v sekci Novinky
 

Exkurze do Itálie – Dějiny v kostce

květen 2023 čtěte v sekci Novinky
 

Jáchym Krampera

nejlepší v republice čtěte v sekci Novinky

Úspěch v soutěži TECHNOhrátek

1. března 2023 čtěte v sekci Novinky
 

Stroje do škol – spolupráce s firmou HILTI

 
 
V Rozvodně ČEZ Hlinsko 4.A
10. 1. 2023 více v sekci Novinky
 
BRNO – 4. ledna 2023 v sekci Novinky
TUTANCHAMON + ANTHROPOS
 
 

VÁNOČNÍ AKADEMIE

22. 12. 2022

www.ahp.cz/videos/522022-vanocni-akademie-2022/

 

Finále Logické olympiády v Praze

čtěte v sekci Novinky

 

Přednáška M. Mejstříka: 17. LISTOPAD A CO MU PŘEDCHÁZELO

více v sekci Novinky

 

Přednáška Terarijní živočichové 24. října 2022

čtěte v sekci Novinky
 

První Stolpersteiny v Hlinsku

o prvních kamenech zmizelých více v sekci Novinky

www.ahp.cz/videos/392022-kameny-zmizelych-v-hlinsku/

HLINECKÉ GYMNÁZIUM VSTOUPILO DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU AKTIVNĚ

více v sekci Novinky

ARTSY FARTSY MAJÁLES 27. 6. 2022

Exkurze a další akce v rámci projektových dnů 20. 6. – 29. 6. 2022

Krajské kolo soutěže EuropaSecura 25. 5. 2022

Pokračujeme v tradičních akcích

Úspěchy v soutěži Matematický klokan a dalších

On-line konference ZLOČINY KOMUNISMU

a další čtěte v sekci Novinky

 

Turnaj v piškvorkách 2022

www.ahp.cz/videos/212022-piskvorkovy-turnaj-v-hlinsku/

Sázíme stromy

www.ahp.cz/videos/192022-uhel-pohledu-novy-ovocny-sad-v-hlinsku/

O Dnech prevence

 
Artsy Fartsy 2021
 
Výzvy
 

Program Průša pro školy

Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko se přes pokračující koronavirovou pandemii v prvním pololetí školního roku zapojilo  projektem Sluneční soustava do programu Průša pro školy, jehož cílem je rozšířit 3D tisk jako běžnou součást výuky na všech stupních škol. (více v sekci Novinky)

proskoly.prusa3d.cz/projekty/

 
Spolupráce s Global Education Initiative z. s.
 
ORNITA opět na gymnáziu
 
 
Den latiny na FF UK

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta zve každoročně ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutují zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt MAS

 
Naše škola Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště Hlinsko je zapojena do projektu 

Modernizace laboratoře biologie

Název výzvy: „Místní akční skupina Hlinecko, z. s. – IROP – Vzdělávání a rozvoj osobnosti“

Operační program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Specifický cíl IROP: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Cílem projektu je rekonstrukce odborné učebny biologie novým nábytkem (zvláště stoly s elektrickými přípojkami pro připojení moderních mikroskopů, skříněmi s prosklenými částmi pro vystavení biologických modelů) a pomůckami, multifunkčním zařízením pro barevný tisk a skenování až do formátu A3, 3D tiskárnou pro trojrozměrné tisky různých pomůcek, dále zřízení biologického koutku s lavičkami a stoly na dvoře školy.

 

Pokračování podpory doučování žáků

 
Škola Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55 je zapojena do aktivity pokračování podpory doučování žáků středních škol od ledna do srpna 2022 v rámci Národního plánu obnovy a finančním zdrojem pro realizaci budou prostředky Evropské unie – Next Generation EU.
 

PROJEKT IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE II (PROJEKT I-KAP II)

Škola Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště Hlinsko je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Příjemce: Pardubický kraj

Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč

Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Partneři projektu:

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje

Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

1.           Řízení projektu,

2.           Podpora polytechnického vzdělávání,

3.           Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ,

4.           Rozvoj kariérového poradenství,

5.           Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání,

6.           Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání,

7.           Mobility pro pedagogické pracovníky škol.

 

Projekt MAS 

 

Naše škola Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště Hlinsko je zapojena do projektu 

Modernizace laboratoře biologie

Název výzvy: „Místní akční skupina Hlinecko, z. s. – IROP – Vzdělávání a rozvoj osobnosti“

Operační program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Specifický cíl IROP: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Cílem projektu je rekonstrukce odborné učebny biologie novým nábytkem (zvláště stoly s elektrickými přípojkami pro připojení moderních mikroskopů, skříněmi s prosklenými částmi pro vystavení biologických modelů) a pomůckami, multifunkčním zařízením pro barevný tisk a skenování až do formátu A3, 3D tiskárnou pro trojrozměrné tisky různých pomůcek, dále zřízení biologického koutku s lavičkami a stoly na dvoře školy.

 

 

Projekt implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

Naše škola Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště Hlinsko je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ (GKVR a SOU Hlinsko, ZŠ Hlinsko Resslova, ZŠ Hlinsko Ležáků, ZŠ Hlinsko Smetanova). Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527

Příjemce: Pardubický kraj

Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Předpokládané celkové náklady na projekt: 87 958 205,95 Kč

Trvání projektu: 1. 2. 2018 – 31. 12. 2020

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
Řízení projektu
Podpora polytechnického vzdělávání
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
Rozvoj kariérového poradenství
Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje

 

PROJEKT

 

Naše škola Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště Hlinsko je zapojena do projektu 

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště Hlinsko – multimediální učebna zeměpisu a geologie

Název výzvy: „Místní akční skupina Hlinecko, z. s. – IROP – Vzdělávání a rozvoj osobnosti“

Operační program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Specifický cíl IROP: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Číslo výzvy ŘO IROP:  68. výzva IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD – SC 2.4

Číslo výzvy MAS: 1

Opatření integrované strategie: IROP 2: Vzdělávání a rozvoj osobnosti

Aktivita: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Cílem projektu je vybudování multimediální učebny zeměpisu a geologie, která je vybavena moderními pomůckami a digitálními mapami, konvertibilními notebooky včetně úschovných skříní na dobíjení notebooků, interaktivní tabulí a projektorem s ultrakrátkou vzdáleností, bílou pylonovou tabulí, nábytkem, vitrínou na horniny, dále zřízení geologického koutku s hornimami a lavičkami a stoly na dvoře školy.

 

 

 Projekt šablony pro střední školy

Výzva: 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008029

Výše podpory: 765 412,00 Kč

Termín realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

V rámci projektu byly zvoleny tyto aktivity:

  • vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ na téma čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, výchova k podnikavosti, osobnostně sociální rozvoj, polytechnické vzdělávání, ICT, inkluze a kariérové vzdělávání,
  • tandemová výuka na SŠ,
  • zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ,
  • vzájemná spolupráce pedagogů SŠ - Projektová výuka,
  • zapojení ICT technika do výuky na SŠ,
  • doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem.

Cílem projektu je vzdělávání a podpora pedagogů a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 Bližší informace o projektu naleznete na webových stránkách MŠMT: https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-podpora-skol-formou-projektu

  

Gymnázium Hlinsko – rekonstrukce a vybavení odborných učeben a laboratoří


 

Projekt EU peníze středním školám

Naše škola v projektu vytvořila v rámci jednotlivých šablon digitální učební materiály (DUM).
Jsou zveřejněny podle předmětů na následujících odkazech. V případě, že Vám nepůjde některý materiál stáhnout nebo otevřít, kontaktujte nás.
 
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti 
(1 šablona – 2krát 32 materiálů)
 
    Občanská výchova     www.gymhlinsko-eu-ov.webnode.cz   (celkem 64 materiálů)
 
II/2 Inovace a zkvalitnění výuy cizích jazyků na SŠ (1 šablona – 2krát 32 materiálů)
 
    Ruský jazyk         www.gymhlinsko-eu-rj.webnode.cz     (celkem 64 materiálů)
 
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 
(5 šablon – 1 šablona 3krát 20 materiálů)
 
    Anglický jazyk  www.gymhlinsko-eu-aj.webnode.cz   (celkem 100 materiálů)
 
                            www.gymhlinsko-eu-aj2.webnode.cz
 
    Ruský jazyk  www.gymhlinsko-eu-rj.webnode.cz  (celkem 20 materiálů)

    Matematika   www.edu-gymhlinsko-eu2.webnode.cz  (celkem 40 materiálů)
 
    Fyzika          www.gymhlinsko-eu-f.webnode.cz  (celkem 60 materiálů)
 
    Informatika  www.gymhlinsko-eu-it.webnode.cz    (celkem 40 materiálů)
 
    Zeměpis       www.gymhlinsko-eu-z.webnode.cz   (celkem 20 materiálů)
 
    Latina          www.gymhlinsko-eu-la.webnode.cz  (celkem 20 materiálů)
 
V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol 
(4 šablony – 1 šablona 2krát 32 materiálů)
 
    Biologie  www.edu-gymhlinsko-eu2.webnode.cz  (celkem 128 materiálů)
                  
    Dějepis www.gymhlinsko-eu-d.webnode.cz    (celkem 96 materiálů)
 
    Zeměpis www.gymhlinsko-eu-z2.webnode.cz  (celkem 32 materiálů)
 
VI/2 Inovace a zkvalitnění výuky (rozvoj finanční gramotnosti) 
(1 šablona – 2krát 20 materiálů)
 
    Základy společenských věd  www.gymhlinsko-eu-zsv.webnode.cz    (celkem 40 materiálů)
 
 
        _________________________________                
 

 

Naše škola díky tomuto projektu postupně inovuje učební pomůcky a vytváří nové výukové materály. Od začátku školního roku 2012/2013  budou žáci i vyučující  využívat moderní učebnice pro výuku jazyků, občanské výchovy a dalších předmětů, počítače s operačním systémem Windows 7, kancelářským softwarem Microsoft Office 2010,  dovybavily se zbývající třídy dataprojektory a počítači.