VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
datová schránka: 3z4wwnj
red@gymhlinsko.cz

aKTIVITY

Ani pandemie nevzala našim žákům chuť soutěžit

čtěte v sekci Novinky
 

Artsy Fartsy 25. červen 2021

čtěte v sekci Aktivity – Naše divadla 
 
 
V sekci Novinky čtěte o úspěchu Matěje Arnošta Zahradníka (5.A) v soutěži z programování.

ttps://www.ahp.cz/videos/172021-gymnazium-hlinsko-prijalo-vyzvu-pryc-ze-zidle/

 
Program Průša pro školy
Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko se přes pokračující koronavirovou pandemii v prvním pololetí školního roku zapojilo  projektem Sluneční soustava do programu Průša pro školy, jehož cílem je rozšířit 3D tisk jako běžnou součást výuky na všech stupních škol. (více v sekci Novinky)

proskoly.prusa3d.cz/projekty/

 

Go kurzy prvních ročníků

Seznamte se, prosím! To je výzva třídenního GO kurzu pro studeny nastupujících prvních ročníků – na Wolkrově planině u Svratoucha ve dnech 31. srpna – 4. září 2020 pro žáky tříd 1.C a 1.A.

shrnutí aktivit

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE ČTĚTE ZDE:

Události školního roku 2019-2020.pdf (556832)

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie,
která proběhla ve velké tělocvičně školy
v pátek 20. 12. 2019.
 

Den prevence

čtvrtek 31. 10. 2019
 
Spolupráce s Global Education Initiative z. s.

 

Zlatý Ámos

– soutěž o nejoblíbenějšího učitele,
letos probíhá 26. ročník soutěže a 12. února 2019 se Mgr. Eliška Vokáčová stala Zlatým Ámosem Pardubického kraje, 6. března postoupila do finále soutěže
 
Vánoční akademie 2018

ORNITA opět na gymnáziu

 
Den latiny na FF UK

Setkání škol UNESCO

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta pozvala ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutovali v pátek 1. 12. zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

S novinkami na akademické půdě se z naší školy seznámili a příkladnou spolupráci prezentovali RNDr. Rostislav Dvořáček a Mgr. Marian Solčanský.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výuka on-line

Pro on-line výuku a případnou distanční výuku má škola zřízenu Google učebnu (Class room), kde všichni vyučující zřídili pro své předměty své výukové kurzy, do nichž jsou jednotliví žáci zařazeni.
 
Pokud z důvodu krizového opatření, mimořádného opatření nebo z důvodu nařízení karantény nebude možná osobní přítomnost žáků ve škole, bude probíhat distanční výuka přes Google učebnu (dle ŠVP a rozvrhů hodin v míře odpovídající okolnostem). Distanční výuka je pro všechny žáky GKVR a SOU povinná (dle novely školského zákona), pro omlouvání z této formy výuky platí stejná pravidla jako z prezenční formy výuky.
 
 
Žáci, kteří mají doma k dispozici pro distanční výuku pouze chytrý telefon (ne tablet, notebook, PC), nebo je jich více sourozenců na jedno zařízení, mohou napsat na e-mail na dvorackova.iva@gymhlinsko.cz, kde uvedou své jméno a příjmení, třídu a telefon na svého rodiče. Budou postupně telefonicky kontaktováni a případně se jim pokusíme pomoci.
 
Žáci, kteří doma nemají na PC  aktuální verzi Wordu a potřebují, mají možnost licence Office365 pro žáky zdarma. Žákům od druhého ročníku vyššího G již podle zájmu byla tato licence aktivována. Žáci nižších tříd (pokud mají zájem) si mohou o licenci napsat e-mailem na dvorackova.iva@gymhlinsko.cz s tím, že potřebujeme znát jejich jméno a příjmení, třídu, přihlašovací údaj na PC ve škole (např. beranek.pavel@gymhlinsko.cz, beranek.pavel1@gymhlinsko.cz atd.). Účet jim bude postupně vytvořen a zaslány přihlašovací údaje a budou si moci na svůj PC nainstalovat. Obdobně platí pro vyučující.