VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
datová schránka: 3z4wwnj
red@gymhlinsko.cz

aKTIVITY 2023/2024

31. 1. 2024
 

Šachový přebor – 1. místo

10. 1. 2024 – čtěte v sekci Novinky
 

Historická exkurze – Královská Praha

23. 10. 2023

POLOŽENÍ STOLPERSTEINŮ V PRAZE

17. října 2023

V Hlinsku bylo položeno dalších osm Stolpersteinů

20. 9. – čtěte v sekci Novinky
 
Talent z Hlinecka 2023
 

z  předchozích školních roků

Projektové dny, exkurze

čtěte v sekci Novinky

Úspěch v soutěži Fyzikální olympiáda

čtěte v sekci Novinky
 

Exkurze do Itálie – Dějiny v kostce

květen 2023 čtěte v sekci Novinky
 

Jáchym Krampera

nejlepší v republice čtěte v sekci Novinky

Úspěch v soutěži TECHNOhrátek

1. března 2023 čtěte v sekci Novinky
 

Stroje do škol – spolupráce s firmou HILTI

 
 
V Rozvodně ČEZ Hlinsko 4.A
10. 1. 2023 více v sekci Novinky
 
BRNO – 4. ledna 2023 v sekci Novinky
TUTANCHAMON + ANTHROPOS
 
 

VÁNOČNÍ AKADEMIE

22. 12. 2022

www.ahp.cz/videos/522022-vanocni-akademie-2022/

 

Finále Logické olympiády v Praze

čtěte v sekci Novinky

 

Přednáška M. Mejstříka: 17. LISTOPAD A CO MU PŘEDCHÁZELO

více v sekci Novinky

 

Přednáška Terarijní živočichové 24. října 2022

čtěte v sekci Novinky
 

První Stolpersteiny v Hlinsku

o prvních kamenech zmizelých více v sekci Novinky

www.ahp.cz/videos/392022-kameny-zmizelych-v-hlinsku/

HLINECKÉ GYMNÁZIUM VSTOUPILO DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU AKTIVNĚ

více v sekci Novinky

ARTSY FARTSY MAJÁLES 27. 6. 2022

Exkurze a další akce v rámci projektových dnů 20. 6. – 29. 6. 2022

Krajské kolo soutěže EuropaSecura 25. 5. 2022

Pokračujeme v tradičních akcích

Úspěchy v soutěži Matematický klokan a dalších

On-line konference ZLOČINY KOMUNISMU

a další čtěte v sekci Novinky

 

Turnaj v piškvorkách 2022

www.ahp.cz/videos/212022-piskvorkovy-turnaj-v-hlinsku/

Sázíme stromy

www.ahp.cz/videos/192022-uhel-pohledu-novy-ovocny-sad-v-hlinsku/

O Dnech prevence

 
Artsy Fartsy 2021
 
Výzvy
 

Program Průša pro školy

Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko se přes pokračující koronavirovou pandemii v prvním pololetí školního roku zapojilo  projektem Sluneční soustava do programu Průša pro školy, jehož cílem je rozšířit 3D tisk jako běžnou součást výuky na všech stupních škol. (více v sekci Novinky)

proskoly.prusa3d.cz/projekty/

 
Spolupráce s Global Education Initiative z. s.
 
ORNITA opět na gymnáziu
 
 
Den latiny na FF UK

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta zve každoročně ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutují zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanci

 

Pedagogický sbor  (a předměty, které ve školním roce 2023/2024 jednotliví učitelé vyučují), kontakt

 

RNDr. Rostislav Dvořáček

ředitel, IT

red@gymhlinsko.cz

Ing. Romana Nováková

zástupkyně ředitele, Bi, IT, Ltv, Eko

novakova.romana@gymhlinsko.cz

PaedDr. Dagmar Kantůrková

výchovná poradkyně, RJ, TV

kanturkova.dagmar@gymhlinsko.cz


Mgr. Lenka Adámková

ČJ, OV

adamkova.lenka@gymhlinsko.cz
 

Mgr. Jana Bálková

AJ, KoA

balkova.jana@gymhlinsko.cz

Mgr. Martin Bureš

AJ, ZSV

bures.martin@gymhlinsko.cz

RNDr. Ivanka Dvořáčková

M, F, IT

dvorackova.iva@gymhlinsko.cz

Mgr. Petr Dvořák

M, Z

dvorak.petr@gymhlinsko.cz

RNDr. Věra Freiová

školní metodik prevence, M, DG, TD

freiova.vera@gymhlinsko.cz

PaedDr. Jaroslava Hladíková

ČJ, ZSV

hladikova.jaroslava@gymhlinsko.cz


Ing. Eva Jehličková

VV

jehlickova.eva@gymhlinsko.cz
 

RNDr. Kateřina Kopečná

M, F

kopecna.katerina@gymhlinsko.cz


RNDr. Jiří Kos  

IT, F, ET, EN

kos.jiri@gymhlinsko.cz


Mgr. Monika Kovačková
 

ČJ

kovackova.monika@gymhlinsko.cz
 

Mgr. Jana Kramperová

VV

kramperova.jana@gymhlinsko.cz
 

Mgr. František Krejčí, Ph.D.
 

D

krejci.frantisek@gymhlinsko.cz
 

Lenka Krupičková

AJ, KoA, D

krupickova.lenka@gymhlinsko.cz

Mgr. Lada Leszkowová

AJ, KoA

leszkowova.lada@gymhlinsko.cz

PaedDr. Jana Malinová

HV, RJ

malinova.jana@gymhlinsko.cz


Bc. Tomáš Marek

NJ

marek.tomas@gymhlinsko.cz


Ing. Šárka Matajová

Ch, F

matajova.sarka@gymhlinsko.cz
 

Mgr. Diana Mücksteinová

Bi, NJ

diana.mucksteinova@email.cz

Mgr. Jakub Nevole

TV, Z

nevole.jakub@gymhlinsko.cz


Bc. Tereza Němečková

HV
nemeckova.tereza1@gymhlinsko.cz
 

Ing. Mgr. Roman Novák

ZSV

novak.roman@gymhlinsko.cz
 

Zdenka Podaná

NJ

podana.zdenka@gymhlinsko.cz

Mgr. Marian Solčanský

Bi, Z, ZE

solcansky.marian@gymhlinsko.cz

Mgr. Martina Solčanská, Ph.D.

Ch, Bi

solcanska.martina@gymhlinsko.cz

Mgr. Martina Škorničková

TV, Bi

skornickova.martina@gymhlinsko.cz

Mgr. Jitka Vacková

ČJ, NJ

vackova.jitka@gymhlinsko.cz

Mgr. Eliška Vokáčová

F, ET

vokacova.eliska@gymhlinsko.cz

Mgr. Mariya Vokálová
 

AJ, KoA

vokalova.mariya@gymhlinsko.cz

Učitelé odborných předmětů

 
Ing. Petr Balek Ch
balek.petr1@gymhlinsko.cz
Jaroslav Hladký OP, TCH
hladky.jaroslav@gymhlinsko.cz
Ing. Josef Chmelík EN, TCH, EZ, EM
chmelik.josef@gymhlinsko.cz
Ing. Jitka Chrbolková MT
chrbolkova.jitka@gymhlinsko.cz
Libor Nekvinda SZ
nekvinda.libor@gymhlinsko.cz
Jaroslav Novotný OP
novotny.jaroslav@gymhlinsko.cz
Ing. Jiří Peňáz MAT, TCH, VZ, TD, IT
penaz.jiri@gymhlinsko.cz
Bc. Luboš Pilař OP
pilar.lubos@gymhlinsko.cz
Ing. Milan Sodomka OP
sodomka.milan@gymhlinsko.cz
Roman  Štorek OP, EM, EZ
storek.roman@gymhlinsko.cz
Petr Šula OP, MAT, TCH, VZ, TD
sula.petr1@gymhlinsko.cz

Ostatní pracovníci

 

Pavlína Kopecká
 

ekonomka
kopecka.pavlina@gymhlinsko.cz
 

Alice Novotná

ekonomka

novotna.alice@gymhlinsko.cz

Jiří Špadrna

školník

Jan Kořínek

správce tělocvičny

Marie Zdražilová

správcová tělocvičny

Květoslava Dušková

uklízečka

Marta Kocnová


uklízečka

Šárka Mertlíková

uklízečka

Vlasta Pešková

uklízečka