VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
datová schránka: 3z4wwnj
red@gymhlinsko.cz

aKTIVITY

Ani pandemie nevzala našim žákům chuť soutěžit

čtěte v sekci Novinky
 

Artsy Fartsy 25. červen 2021

čtěte v sekci Aktivity – Naše divadla 
 
 
V sekci Novinky čtěte o úspěchu Matěje Arnošta Zahradníka (5.A) v soutěži z programování.

ttps://www.ahp.cz/videos/172021-gymnazium-hlinsko-prijalo-vyzvu-pryc-ze-zidle/

 
Program Průša pro školy
Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko se přes pokračující koronavirovou pandemii v prvním pololetí školního roku zapojilo  projektem Sluneční soustava do programu Průša pro školy, jehož cílem je rozšířit 3D tisk jako běžnou součást výuky na všech stupních škol. (více v sekci Novinky)

proskoly.prusa3d.cz/projekty/

 

Go kurzy prvních ročníků

Seznamte se, prosím! To je výzva třídenního GO kurzu pro studeny nastupujících prvních ročníků – na Wolkrově planině u Svratoucha ve dnech 31. srpna – 4. září 2020 pro žáky tříd 1.C a 1.A.

shrnutí aktivit

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE ČTĚTE ZDE:

Události školního roku 2019-2020.pdf (556832)

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie,
která proběhla ve velké tělocvičně školy
v pátek 20. 12. 2019.
 

Den prevence

čtvrtek 31. 10. 2019
 
Spolupráce s Global Education Initiative z. s.

 

Zlatý Ámos

– soutěž o nejoblíbenějšího učitele,
letos probíhá 26. ročník soutěže a 12. února 2019 se Mgr. Eliška Vokáčová stala Zlatým Ámosem Pardubického kraje, 6. března postoupila do finále soutěže
 
Vánoční akademie 2018

ORNITA opět na gymnáziu

 
Den latiny na FF UK

Setkání škol UNESCO

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta pozvala ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutovali v pátek 1. 12. zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

S novinkami na akademické půdě se z naší školy seznámili a příkladnou spolupráci prezentovali RNDr. Rostislav Dvořáček a Mgr. Marian Solčanský.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanci

 

Pedagogický sbor  (a předměty, které ve školním roce 2020/2021 jednotliví učitelé vyučují), kontakt

 

RNDr. Rostislav Dvořáček

ředitel, IT

red@gymhlinsko.cz

Ing. Romana Nováková

zástupkyně ředitele, Bi, IT, Ltv, Eko

novakova.romana@gymhlinsko.cz

PaedDr. Dagmar Kantůrková

výchovná poradkyně, RJ, TV

kanturkova.dagmar@gymhlinsko.cz


Mgr. Jana Bálková

AJ

balkova.jana@gymhlinsko.cz

Mgr. Martin Bureš

AJ, OV, ZSV

bures.martin@gymhlinsko.cz

RNDr. Ivanka Dvořáčková

M, F, IT

dvorackova.iva@gymhlinsko.cz

Mgr. Petr Dvořák

M, Z

dvorak.petr@gymhlinsko.cz

RNDr. Věra Freiová

školní metodik prevence, M, DG

freiova.vera@gymhlinsko.cz

Mgr. Věra Hanáková

ČJ, OV, ZSV

hanakova.vera@gymhlinsko.cz

PaedDr. Jaroslava Hladíková

ČJ, OV, ZSV

hladikova.jaroslava@gymhlinsko.cz

PhDr. Jana Juklová

ČJ, D

juklova.jana@gymhlinsko.cz

RNDr. Kateřina Kopečná

M, F

kopecna.katerina@gymhlinsko.cz


Bc. Jiří Kos  

IT, F

kos.jiri@gymhlinsko.cz


Mgr. Monika Kovačková
 

ČJ

kovackova.monika@gymhlinsko.cz
 

Mgr. František Krejčí
 

D

krejci.frantisek@gymhlinsko.cz
 

Lenka Krupičková

AJ, D

krupickova.lenka@gymhlinsko.cz

Mgr. Lada Leszkowová

AJ

leszkowova.lada@gymhlinsko.cz

PaedDr. Jana Malinová

HV, RJ

malinova.jana@gymhlinsko.cz


Ing. Šárka Matajová

Ch

matajova.sarka@gymhlinsko.cz
 

Mgr. Diana Mücksteinová

Bi, NJ

diana.mucksteinova@email.cz

Mgr. Jakub Nevole

TV, Z

nevole.jakub@gymhlinsko.cz


Bc. Aneta Petrlíková

Ch

petrlikova.aneta@gymhlinsko.cz
 

Zdenka Podaná

NJ, ČJ

podana.zdenka@gymhlinsko.cz

Mgr. Jana Pospíšilová

VV

pospisilova.jana@gymhlinsko.cz

Mgr. Marian Solčanský

Bi, Z

solcansky.marian@gymhlinsko.cz

Mgr. Martina Solčanská, Ph.D.

Ch, Bi

solcanska.martina@gymhlinsko.cz

Mgr. Martina Škorničková

TV, Bi

skornickova.martina@gymhlinsko.cz

Mgr. Jitka Vacková

ČJ, NJ

vackova.jitka@gymhlinsko.cz

RNDr. Hynek Vojanec

F

vojanec.hynek@gymhlinsko.cz

Mgr. Eliška Vokáčová

M, F

vokacova.eliska@gymhlinsko.cz

Mgr. Mariya Vokálová
 

AJ

vokalova.mariya@gymhlinsko.cz

 

Učitelé odborných předmětů

 
Ing. Petr Balek MT, KJa, MBi
Ing. Jitka Chrbolková MT, SZ
Libor Nekvinda SZ, OP
Bc. Luboš Pilař OP
Ing. Milan Sodomka MT, OP

Ostatní pracovníci

 

Eva Adámková

ekonomka

Pavlína Kopecká ekonomka

Alice Novotná

ekonomka

Miloš Starý

školník

Jan Kořínek

správce tělocvičny

Marie Zdražilová

správcová tělocvičny

Květoslava Dušková

uklízečka

Šárka Mertlíková


uklízečka

Vlasta Pešková

uklízečka