VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
datová schránka: 3z4wwnj
red@gymhlinsko.cz

aKTIVITY 2022/2023

Stroje do škol – spolupráce s firmou HILTI

 
 
V Rozvodně ČEZ Hlinsko 4.A
10. 1. 2023 více v sekci Novinky
 
BRNO – 4. ledna 2023 v sekci Novinky
TUTANCHAMON + ANTHROPOS
 
 

VÁNOČNÍ AKADEMIE

22. 12. 2022

www.ahp.cz/videos/522022-vanocni-akademie-2022/

 

Finále Logické olympiády v Praze

čtěte v sekci Novinky

 

Přednáška M. Mejstříka: 17. LISTOPAD A CO MU PŘEDCHÁZELO

více v sekci Novinky

 

Přednáška Terarijní živočichové 24. října 2022

čtěte v sekci Novinky
 

První Stolpersteiny v Hlinsku

o prvních kamenech zmizelých více v sekci Novinky

www.ahp.cz/videos/392022-kameny-zmizelych-v-hlinsku/

HLINECKÉ GYMNÁZIUM VSTOUPILO DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU AKTIVNĚ

více v sekci Novinky

Z předchozích školních roků

ARTSY FARTSY MAJÁLES 27. 6. 2022

Exkurze a další akce v rámci projektových dnů 20. 6. – 29. 6. 2022

Krajské kolo soutěže EuropaSecura 25. 5. 2022

Pokračujeme v tradičních akcích

Úspěchy v soutěži Matematický klokan a dalších

On-line konference ZLOČINY KOMUNISMU

a další čtěte v sekci Novinky

 

Turnaj v piškvorkách 2022

www.ahp.cz/videos/212022-piskvorkovy-turnaj-v-hlinsku/

Sázíme stromy

www.ahp.cz/videos/192022-uhel-pohledu-novy-ovocny-sad-v-hlinsku/

O Dnech prevence

 
Artsy Fartsy 2021
 
Výzvy
 

Program Průša pro školy

Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko se přes pokračující koronavirovou pandemii v prvním pololetí školního roku zapojilo  projektem Sluneční soustava do programu Průša pro školy, jehož cílem je rozšířit 3D tisk jako běžnou součást výuky na všech stupních škol. (více v sekci Novinky)

proskoly.prusa3d.cz/projekty/

 
Spolupráce s Global Education Initiative z. s.
 
ORNITA opět na gymnáziu
 
 
Den latiny na FF UK

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta zve každoročně ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutují zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanci

 

Pedagogický sbor  (a předměty, které ve školním roce 2022/2023 jednotliví učitelé vyučují), kontakt

 

RNDr. Rostislav Dvořáček

ředitel, IT

red@gymhlinsko.cz

Ing. Romana Nováková

zástupkyně ředitele, Bi, IT, Ltv, Eko

novakova.romana@gymhlinsko.cz

PaedDr. Dagmar Kantůrková

výchovná poradkyně, RJ, TV, OV

kanturkova.dagmar@gymhlinsko.cz


Mgr. Jana Bálková

AJ, KoA

balkova.jana@gymhlinsko.cz

Mgr. Martin Bureš

AJ, OV, ZSV

bures.martin@gymhlinsko.cz

RNDr. Ivanka Dvořáčková

M, F, IT

dvorackova.iva@gymhlinsko.cz

Mgr. Petr Dvořák

M, Z

dvorak.petr@gymhlinsko.cz

RNDr. Věra Freiová

školní metodik prevence, M, DG, TD

freiova.vera@gymhlinsko.cz

PaedDr. Jaroslava Hladíková

ČJ, OV, ZSV

hladikova.jaroslava@gymhlinsko.cz


Mgr. Marika Kadeřábková

ČJ, VV

kaderabkova.marika@gymhlinsko.cz
 

RNDr. Kateřina Kopečná

M, F

kopecna.katerina@gymhlinsko.cz


Mgr. Jiří Kos  

IT, F, ET

kos.jiri@gymhlinsko.cz


Mgr. Monika Kovačková
 

ČJ, ZSV

kovackova.monika@gymhlinsko.cz
 

Mgr. František Krejčí
 

D

krejci.frantisek@gymhlinsko.cz
 

Lenka Krupičková

AJ, D

krupickova.lenka@gymhlinsko.cz

Mgr. Lada Leszkowová

AJ, KoA

leszkowova.lada@gymhlinsko.cz

PaedDr. Jana Malinová

HV, RJ

malinova.jana@gymhlinsko.cz


Ing. Šárka Matajová

Ch

matajova.sarka@gymhlinsko.cz
 

Mgr. Diana Mücksteinová

Bi, NJ, ZE

diana.mucksteinova@email.cz

Mgr. Jakub Nevole

TV, Z

nevole.jakub@gymhlinsko.cz


Ing. Mgr. Roman Novák

OV, ZSV

novak.roman@gymhlinsko.cz
 

Mgr. Aneta Petrlíková

Ch, RJ

petrlikova.aneta@gymhlinsko.cz
 

Zdenka Podaná

NJ, ČJ

podana.zdenka@gymhlinsko.cz

Mgr. Marian Solčanský

Bi, Z

solcansky.marian@gymhlinsko.cz

Mgr. Martina Solčanská, Ph.D.

Ch, Bi

solcanska.martina@gymhlinsko.cz

Mgr. Martina Škorničková

TV, Bi

skornickova.martina@gymhlinsko.cz

Mgr. Jitka Vacková

ČJ, NJ

vackova.jitka@gymhlinsko.cz

RNDr. Hynek Vojanec

F

vojanec.hynek@gymhlinsko.cz

Mgr. Eliška Vokáčová

F, ET

vokacova.eliska@gymhlinsko.cz

Mgr. Mariya Vokálová
 

AJ, KoA

vokalova.mariya@gymhlinsko.cz

 

Učitelé odborných předmětů

 
Ing. Petr Balek MT, KJa, MBi
Jaroslav Hladký OP, TCH
Ing. Josef Chmelík ET, TCH, EZ, EM
Ing. Jitka Chrbolková MT, SZ, OP OP
Libor Nekvinda SZ, OP
Jaroslav Novotný OP
Ing. Jiří Peňáz MAT, TCH, VZ, TD
Bc. Luboš Pilař OP
Ing. Milan Sodomka MT, OP

Ostatní pracovníci

 

Pavlína Kopecká
 

ekonomka

Alice Novotná

ekonomka

Jiří Špadrna

školník

Jan Kořínek

správce tělocvičny

Marie Zdražilová

správcová tělocvičny

Květoslava Dušková

uklízečka

Marta Kocnová


uklízečka

Šárka Mertlíková

uklízečka

Vlasta Pešková

uklízečka