VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
datová schránka: 3z4wwnj
E-mail: red@gymhlinsko.cz

AKTIVITY

Student gymnázia v Europarlamentu

Brno, pondělí 31. 10. a 1. 11. 2019
(více v Novinkách)
 

Logická olympiáda

Pardubice, krajské kolo 1. 11. 2019
(více v Novinkách)
 

"Plísně kolem nás"

DDM Hlinsko, pondělí 21. 10. 2019
(více v Novinkách)
 

návštěva z New York University

pátek 11. 10. 2019
(více v Novinkách)
 

Divadlo Různých Jmen

pražské zájezdové divadlo 27. 9. v MFC pro tříd 4.A, 2.M a třídy vyššího gymnázia s hrou Přelet nad kukaččím hnízdem (drj.cz/)

Spolupráce s Global Education Initiative z. s.

Go kurzy prvních ročníků

Seznamte se, prosím! To je výzva třídenního GO kurzu pro studeny nastupujících prvních ročníků – na Wolkrově planině u Svratoucha ve dnech 8. – 12. září 2019 pro žáky tříd 1.A a 1.C.

SHRNUTÍ AKTIVIT

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE ČTĚTE ZDE:

PŘEHLED UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019.pdf (2245438)

Zlatý Ámos

– soutěž o nejoblíbenějšího učitele,
letos probíhá 26. ročník soutěže a 12. února se Mgr. Eliška Vokáčová stala Zlatým Ámosem Pardubického kraje, 6. března postoupila do finále soutěže
(více v Novinkách)
 

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie,
která proběhla ve velké tělocvičně školy
v pátek 21. 12. 2018.

ORNITA opět na gymnáziu

5. 12. 2018
 

Den latiny na FF UK

navštívili zájemci – studenti volitelného předmětu latina 29. listopadu 2019

www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-latiny/den-latiny-2016/

Den prevence

středa 31. 10. 2018
hodnotný program ve spolupráci s lektory, odborníky a lidmi z praxe pro všechny žáky školy (více v Novinkách)

Setkání škol UNESCO

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Zahraniční exkurze do Anglie a Walesu

10. – 16. září 2018

Putování po Zakarpatské Ukrajině

s hejtmanem Pardubického kraje
17. 6. – 24. 6. 2018
(více v Novinkách)
 
Dějiny v kostce

exkurze 6. 5. – 11. 5. 2018

(Capri/Ischia – Neapol – Vesuv – Pompeje – Řím – Florencie)

(více v Novinkách)

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta pozvala ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutovali v pátek 1. 12. zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

S novinkami na akademické půdě se z naší školy seznámili a příkladnou spolupráci prezentovali RNDr. Rostislav Dvořáček a Mgr. Marian Solčanský.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

Host gymnázia

4. října 2016

navštívil naše gymnázium a besedoval se studenty

PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc.

český historik, publicista a autor historických detektivních příběhů

Více v Aktivity – Ze života školy

www.ahp.cz/videos/prednaska-o-detektivnich-romanech-z-historie/

 

 
 
 
 
 
 

 

ALMANACH

V roce 2013 jsme si připomněli 60 let existence středních škol v Hlinsku. 

Gymnázium K. V. Raise Hlinsko a Město Hlinsko pořádalo opět po 10 letech SRAZ ABSOLVENTŮ v sobotu 21. září 2013. 

Při této příležitosti byl vydán almanach, který si můžete zakoupit v pracovní dny v kanceláři školy (30 Kč).

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběrová řízení

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem 

Mikrobus

Vyhlášení výzvy: 20. 10. 2019
Lhůta pro podání nabídek: 1. 11. 2019 do 12:00 hodin
Veškeré informace naleznete v přiložených dokumentech:
_____________________________________
 
Výsledek výběrového řízení
– výběrové řízení bylo zrušeno (v termínu nebyla podána žádná nabídka)
 
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem 
Počítače a příslušenství

Vyhlášení výzvy: 11. 7. 2019

Lhůta pro podání nabídek: 22. 7. 2019 do 11:00 hodin

Veškeré informace naleznete v přiložených dokumentech:

01 Výzva k podáni nabidky GKVR a SOU – PC (s el. podpisem).pdf (967291)

Přílohy VŘ PC a příslušenství.rar (1051713)

 

_____________________________________
 
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem

Multimediální učebna zeměpisu a geologie (2)

Vyhlášení výzvy: 21. 3. 2019

Lhůta pro podání nabídek: 2. 4. 2019 do 12:00 hodin

Zakázka je rozdělena na části: 

– část a: Vybavení na exponáty

– část b: Nábytek

– část c: Venkovní vybavení

Výzva je také zveřejněna na profilu zadavatele:

www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/3095a36e-30a6-4b10-9e8d-ac486220d11d/zakazka/P19V00000002

Výsledky výběrovéhoo řízení

– část a: zrušeno

– část b: vyhodnoceno, viz profil zadavatele

– část c: zrušeno

________________________________

 
Multimediální učebna zeměpisu a geologie

Vyhlášení výzvy: 28. 2. 2019

Lhůta pro podání nabídek: 12. 3. 2019 do 12:00 hodin

Veškeré informace naleznete v přiložených dokumentech:

01 Výzva k podáni nabidky GKVR a SOU (s el. podpisem-razítko).pdf (1062483)

Přílohy.zip (1879369)

Zakázka je rozdělena na části:

– část a: Multimediální vybavení a pomůcky

– část b: Nábytek

– část c: Venkovní vybavení

– část d: Horniny

Výzva je také zveřejněna na profilu zadavatele:

www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3095a36e-30a6-4b10-9e8d-ac486220d11d

Výsledky výběrového řízení
– část a: vyhodnoceno, viz profil zadavatele
– část b: zrušeno
– část c: zrušeno
– část d: vyhodnoceno, viz profil zadavatele
Více na profilu zadavatele
 
 

_____________________________________________________________________

Výsledek výběrového řízení Rekonstrukce střechy Gymnázia K. V. Raise, Hlinsko

Rozhodnutí o přidělení zakázky.pdf (331159)

Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy 11. 9. 2018

Věc: Výzva k předložení nabídky na „Veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „Rekonstrukce střechy Gymnázia K. V. Raise, Hlinsko“.

Přílohy:

1. Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce střechy Gymnázia K. V. Raise, Hlinsko.pdf (2519458)

2. Příloha č. 1 Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo.docx (24674)

3. Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení dodavatele.docx (20094)

4. Příloha č. 3 – Projektová dokumentace včetně soupisu prací

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace.zip (2466165)

5. Příloha č. 4 – Obchodní podmínky (příloha č. 1 smlouvy o dílo)

Příloha č. 4 - Obchodní podmínky (příloha č. 1 smlouvy o dílo).pdf (124407)

Termín podání nabídek: čtvrtek 27. 9. 2018 v 10.00 hodin

Zveřejněno: 11. 9. 2018

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel školy

__________________________________________

 

Výsledek výběrového řízení

Oznámení o výběru - 2016.pdf (340820)

Vyhlášení veřejné zakázky 12. 5. 2016

– výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – zpracování projektové dokumentace na stavbu "Gymnázium Hlinsko – rekonstrukce a vybavení odborných učeben a laboratoří"

Veškeré informace naleznete v přiložených souborech
 

________________________________________________

Výsledek výběrového řízení
 
Vyhlášení veřejné zakázky dne 15. 7. 2015

Zajištění jazykových kurzů pro Gymnázium Hlinsko

Veškeré informace naleznete v přiložených souborech.

_______________________________________________

Veřejná zakázka ze dne 12. 6. 2015 byla zrušena.

6 Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky - 2015-1.pdf (1974922)

 
Vyhlášení veřejné zákázky dne 12. 6. 2015

Zajištění jazykových kurzů pro Gymnázium Hlinsko

Veškeré informace naleznete v přiložených souborech.

c151340_vyzva.pdf (435,9 kB)
Příloha č. 1 Specifikace kurz žáci.pdf (141 kB)
Příloha č. 2 Specifikace kurzy učitelé.pdf (135,4 kB)
Příloha č. 3 Krycí list.docx (264,7 kB)
Příloha č. 4 Čestné prohlášení.pdf (178,2 kB)
Příloha č. 5 Obchodní podmínky-smlouva.docx (274,6 kB)

 

 

Veřejná zakázka (2013)

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení stavby

Název zakázky: Zateplení přístavby ze 70. let Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku

Druh a předmět zakázky: Zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Zateplení přístavby ze 70. let Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku“ – zateplení východní a západní fasády přístavby objektu ze 70. let dle Návrhu opatření přiložené Dokumentace pro výběr zhotovitele

Přílohy:

Výzva k podání nabídky - zateplení přístavby ze 70. let.docx (23779)
Zadávací dokumentace - zateplení přístavby ze 70. let.docx (28080)

 

Datum vyhlášení zakázky: 19. 8. 2013

Kompletní dokumentace je připravena v elektronické podobě. V případě zájmu o zakázku lze tuto kompletní dokumentaci na CD vyzvednout každý všední den v době od 8–14 hodin (nejlépe po telefonické domluvě na čísle 469 311 190).

 

________________________________________________________

Veřejná zakázka

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení stavby

Částečná výměna oken a zateplení Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku – viz přílohy.

a) Název zakázky:  Částečná výměna oken a zateplení Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku v Hlinsku

Druh a předmět zakázky: Zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Částečná výměna oken a zateplení Gymnázia K. V. Raise – výměna oken a dveří starší části objektu dle bodu 3.1 Návrhu opatření přiložené Dokumetace pro výběr zhotovitele

Přílohy:

Výzva k podání nabídky - výměna oken.docx (22,9 kB)
Zadávací dokumentace - výměna oken.docx (26,5 kB)
Datum vyhlášení zakázky: 26. 7. 2013

Kompletní dokumentace je připravena v elektronické podobě. V případě zájmu o zakázku lze tuto kompletní dokumentaci na CD vyzvednout každý všední den v době od 8–14 hodin (nejlépe po telefonické domluvě na čísle 469 311 190).

 

b) Název zakázky: Částečná výměna oken a zateplení Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku v Hlinsku

Druh a předmět zakázky: Zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Částečná výměna oken a zateplení Gymnázia K. V. Raise – zateplení východní fasády přístavby objektu ze 70. let a oprava východní, jižní a západní fasády původní části objektu dle bodů 3.2 až 3.9 Návrhu opatření přiložené Dokumetace pro výběr zhotovitele

Přílohy:
Zadávací dokumentace - zateplení a oprava fasády.docx (27157)
Výzva k podání nabídky - zateplení a oprava fasády.docx (23386)
Datum vyhlášení zakázky: 26. 7. 2013

Kompletní dokumentace je připravena v elektronické podobě. V případě zájmu o zakázku lze tuto kompletní dokumentaci na CD vyzvednout každý všední den v době od 8–14 hodin (nejlépe po telefonické domluvě na čísle 469 311 190).