VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
datová schránka: 3z4wwnj
red@gymhlinsko.cz

aKTIVITY

Ani pandemie nevzala našim žákům chuť soutěžit

čtěte v sekci Novinky
 

Artsy Fartsy 25. červen 2021

čtěte v sekci Aktivity – Naše divadla 
 
 
V sekci Novinky čtěte o úspěchu Matěje Arnošta Zahradníka (5.A) v soutěži z programování.

ttps://www.ahp.cz/videos/172021-gymnazium-hlinsko-prijalo-vyzvu-pryc-ze-zidle/

 
Program Průša pro školy
Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko se přes pokračující koronavirovou pandemii v prvním pololetí školního roku zapojilo  projektem Sluneční soustava do programu Průša pro školy, jehož cílem je rozšířit 3D tisk jako běžnou součást výuky na všech stupních škol. (více v sekci Novinky)

proskoly.prusa3d.cz/projekty/

 

Go kurzy prvních ročníků

Seznamte se, prosím! To je výzva třídenního GO kurzu pro studeny nastupujících prvních ročníků – na Wolkrově planině u Svratoucha ve dnech 31. srpna – 4. září 2020 pro žáky tříd 1.C a 1.A.

shrnutí aktivit

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE ČTĚTE ZDE:

Události školního roku 2019-2020.pdf (556832)

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie,
která proběhla ve velké tělocvičně školy
v pátek 20. 12. 2019.
 

Den prevence

čtvrtek 31. 10. 2019
 
Spolupráce s Global Education Initiative z. s.

 

Zlatý Ámos

– soutěž o nejoblíbenějšího učitele,
letos probíhá 26. ročník soutěže a 12. února 2019 se Mgr. Eliška Vokáčová stala Zlatým Ámosem Pardubického kraje, 6. března postoupila do finále soutěže
 
Vánoční akademie 2018

ORNITA opět na gymnáziu

 
Den latiny na FF UK

Setkání škol UNESCO

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta pozvala ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutovali v pátek 1. 12. zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

S novinkami na akademické půdě se z naší školy seznámili a příkladnou spolupráci prezentovali RNDr. Rostislav Dvořáček a Mgr. Marian Solčanský.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběrová řízení

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem
 
Modernizace laboratoře biologie (2)
 
Vyhlášení výzvy: 3. 5. 2021
Lhůta pro podávání nabídek: 14. 5. 2021 do 12:00 hodin
Veškeré informace naleznete v přiložených dokumentech:
 
 
Zakázka je rozdělena na části:
a: Vybavení IT
b: Vybavení venkovní
 
___________________________________
 
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem
 
Modernizace laboratoře biologie
 
Vyhlášení výzvy: 6. 4. 2021
Lhůta pro podávání nabídek: 20. 4. 2021 do 12:00 hodin
Veškeré informace naleznete v přiložených dokumentech:
 
 
 
Zakázka je rozdělena na části:
a: Vybavení pomůckami
b: Vybavení IT – zrušeno
c: Vybavení venkovní – zrušeno
d: Vybavení nábytkem
 
Doplnění zadávací dokumentace dne 13. 4. 2021
___________________________________________________________________
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem
 
Kombinovaný pětioperační stroj
 
Vyhlášení výzvy: 6. 11. 2020
Lhůta pro podávání nabídek: 20. 11. 2020 do 12:00 hodin
Veškeré informace naleznete v přiložených dokumentech:
 
___________________________________________________________
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem 

Mikrobus

Vyhlášení výzvy: 20. 10. 2019
Lhůta pro podání nabídek: 1. 11. 2019 do 12:00 hodin
Veškeré informace naleznete v přiložených dokumentech:
_____________________________________
 
Výsledek výběrového řízení
– výběrové řízení bylo zrušeno (v termínu nebyla podána žádná nabídka)
 
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem 
Počítače a příslušenství

Vyhlášení výzvy: 11. 7. 2019

Lhůta pro podání nabídek: 22. 7. 2019 do 11:00 hodin

Veškeré informace naleznete v přiložených dokumentech:

01 Výzva k podáni nabidky GKVR a SOU – PC (s el. podpisem).pdf (967291)

Přílohy VŘ PC a příslušenství.rar (1051713)

 

_____________________________________
 
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem

Multimediální učebna zeměpisu a geologie (2)

Vyhlášení výzvy: 21. 3. 2019

Lhůta pro podání nabídek: 2. 4. 2019 do 12:00 hodin

Zakázka je rozdělena na části: 

– část a: Vybavení na exponáty

– část b: Nábytek

– část c: Venkovní vybavení

Výzva je také zveřejněna na profilu zadavatele:

www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/3095a36e-30a6-4b10-9e8d-ac486220d11d/zakazka/P19V00000002

Výsledky výběrovéhoo řízení

– část a: zrušeno

– část b: vyhodnoceno, viz profil zadavatele

– část c: zrušeno

________________________________

 
Multimediální učebna zeměpisu a geologie

Vyhlášení výzvy: 28. 2. 2019

Lhůta pro podání nabídek: 12. 3. 2019 do 12:00 hodin

Veškeré informace naleznete v přiložených dokumentech:

01 Výzva k podáni nabidky GKVR a SOU (s el. podpisem-razítko).pdf (1062483)

Přílohy.zip (1879369)

Zakázka je rozdělena na části:

– část a: Multimediální vybavení a pomůcky

– část b: Nábytek

– část c: Venkovní vybavení

– část d: Horniny

Výzva je také zveřejněna na profilu zadavatele:

www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3095a36e-30a6-4b10-9e8d-ac486220d11d

Výsledky výběrového řízení
– část a: vyhodnoceno, viz profil zadavatele
– část b: zrušeno
– část c: zrušeno
– část d: vyhodnoceno, viz profil zadavatele
Více na profilu zadavatele
 
 

_____________________________________________________________________

Výsledek výběrového řízení Rekonstrukce střechy Gymnázia K. V. Raise, Hlinsko

Rozhodnutí o přidělení zakázky.pdf (331159)

Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy 11. 9. 2018

Věc: Výzva k předložení nabídky na „Veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „Rekonstrukce střechy Gymnázia K. V. Raise, Hlinsko“.

Přílohy:

1. Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce střechy Gymnázia K. V. Raise, Hlinsko.pdf (2519458)

2. Příloha č. 1 Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo.docx (24674)

3. Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení dodavatele.docx (20094)

4. Příloha č. 3 – Projektová dokumentace včetně soupisu prací

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace.zip (2466165)

5. Příloha č. 4 – Obchodní podmínky (příloha č. 1 smlouvy o dílo)

Příloha č. 4 - Obchodní podmínky (příloha č. 1 smlouvy o dílo).pdf (124407)

Termín podání nabídek: čtvrtek 27. 9. 2018 v 10.00 hodin

Zveřejněno: 11. 9. 2018

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel školy

__________________________________________

 

Výsledek výběrového řízení

Oznámení o výběru - 2016.pdf (340820)

Vyhlášení veřejné zakázky 12. 5. 2016

– výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – zpracování projektové dokumentace na stavbu "Gymnázium Hlinsko – rekonstrukce a vybavení odborných učeben a laboratoří"

Veškeré informace naleznete v přiložených souborech
 

________________________________________________

Výsledek výběrového řízení
 
Vyhlášení veřejné zakázky dne 15. 7. 2015

Zajištění jazykových kurzů pro Gymnázium Hlinsko

Veškeré informace naleznete v přiložených souborech.

_______________________________________________

Veřejná zakázka ze dne 12. 6. 2015 byla zrušena.

6 Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky - 2015-1.pdf (1974922)

 
Vyhlášení veřejné zákázky dne 12. 6. 2015

Zajištění jazykových kurzů pro Gymnázium Hlinsko

Veškeré informace naleznete v přiložených souborech.

c151340_vyzva.pdf (435,9 kB)
Příloha č. 1 Specifikace kurz žáci.pdf (141 kB)
Příloha č. 2 Specifikace kurzy učitelé.pdf (135,4 kB)
Příloha č. 3 Krycí list.docx (264,7 kB)
Příloha č. 4 Čestné prohlášení.pdf (178,2 kB)
Příloha č. 5 Obchodní podmínky-smlouva.docx (274,6 kB)

 

 

Veřejná zakázka (2013)

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení stavby

Název zakázky: Zateplení přístavby ze 70. let Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku

Druh a předmět zakázky: Zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Zateplení přístavby ze 70. let Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku“ – zateplení východní a západní fasády přístavby objektu ze 70. let dle Návrhu opatření přiložené Dokumentace pro výběr zhotovitele

Přílohy:

Výzva k podání nabídky - zateplení přístavby ze 70. let.docx (23779)
Zadávací dokumentace - zateplení přístavby ze 70. let.docx (28080)

 

Datum vyhlášení zakázky: 19. 8. 2013

Kompletní dokumentace je připravena v elektronické podobě. V případě zájmu o zakázku lze tuto kompletní dokumentaci na CD vyzvednout každý všední den v době od 8–14 hodin (nejlépe po telefonické domluvě na čísle 469 311 190).

 

________________________________________________________

Veřejná zakázka

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení stavby

Částečná výměna oken a zateplení Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku – viz přílohy.

a) Název zakázky:  Částečná výměna oken a zateplení Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku v Hlinsku

Druh a předmět zakázky: Zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Částečná výměna oken a zateplení Gymnázia K. V. Raise – výměna oken a dveří starší části objektu dle bodu 3.1 Návrhu opatření přiložené Dokumetace pro výběr zhotovitele

Přílohy:

Výzva k podání nabídky - výměna oken.docx (22,9 kB)
Zadávací dokumentace - výměna oken.docx (26,5 kB)
Datum vyhlášení zakázky: 26. 7. 2013

Kompletní dokumentace je připravena v elektronické podobě. V případě zájmu o zakázku lze tuto kompletní dokumentaci na CD vyzvednout každý všední den v době od 8–14 hodin (nejlépe po telefonické domluvě na čísle 469 311 190).

 

b) Název zakázky: Částečná výměna oken a zateplení Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku v Hlinsku

Druh a předmět zakázky: Zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Částečná výměna oken a zateplení Gymnázia K. V. Raise – zateplení východní fasády přístavby objektu ze 70. let a oprava východní, jižní a západní fasády původní části objektu dle bodů 3.2 až 3.9 Návrhu opatření přiložené Dokumetace pro výběr zhotovitele

Přílohy:
Zadávací dokumentace - zateplení a oprava fasády.docx (27157)
Výzva k podání nabídky - zateplení a oprava fasády.docx (23386)
Datum vyhlášení zakázky: 26. 7. 2013

Kompletní dokumentace je připravena v elektronické podobě. V případě zájmu o zakázku lze tuto kompletní dokumentaci na CD vyzvednout každý všední den v době od 8–14 hodin (nejlépe po telefonické domluvě na čísle 469 311 190).