VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
datová schránka: 3z4wwnj
red@gymhlinsko.cz

aKTIVITY 2023/2024

31. 1. 2024
 

Šachový přebor – 1. místo

10. 1. 2024 – čtěte v sekci Novinky
 

Historická exkurze – Královská Praha

23. 10. 2023

POLOŽENÍ STOLPERSTEINŮ V PRAZE

17. října 2023

V Hlinsku bylo položeno dalších osm Stolpersteinů

20. 9. – čtěte v sekci Novinky
 
Talent z Hlinecka 2023
 

z  předchozích školních roků

Projektové dny, exkurze

čtěte v sekci Novinky

Úspěch v soutěži Fyzikální olympiáda

čtěte v sekci Novinky
 

Exkurze do Itálie – Dějiny v kostce

květen 2023 čtěte v sekci Novinky
 

Jáchym Krampera

nejlepší v republice čtěte v sekci Novinky

Úspěch v soutěži TECHNOhrátek

1. března 2023 čtěte v sekci Novinky
 

Stroje do škol – spolupráce s firmou HILTI

 
 
V Rozvodně ČEZ Hlinsko 4.A
10. 1. 2023 více v sekci Novinky
 
BRNO – 4. ledna 2023 v sekci Novinky
TUTANCHAMON + ANTHROPOS
 
 

VÁNOČNÍ AKADEMIE

22. 12. 2022

www.ahp.cz/videos/522022-vanocni-akademie-2022/

 

Finále Logické olympiády v Praze

čtěte v sekci Novinky

 

Přednáška M. Mejstříka: 17. LISTOPAD A CO MU PŘEDCHÁZELO

více v sekci Novinky

 

Přednáška Terarijní živočichové 24. října 2022

čtěte v sekci Novinky
 

První Stolpersteiny v Hlinsku

o prvních kamenech zmizelých více v sekci Novinky

www.ahp.cz/videos/392022-kameny-zmizelych-v-hlinsku/

HLINECKÉ GYMNÁZIUM VSTOUPILO DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU AKTIVNĚ

více v sekci Novinky

ARTSY FARTSY MAJÁLES 27. 6. 2022

Exkurze a další akce v rámci projektových dnů 20. 6. – 29. 6. 2022

Krajské kolo soutěže EuropaSecura 25. 5. 2022

Pokračujeme v tradičních akcích

Úspěchy v soutěži Matematický klokan a dalších

On-line konference ZLOČINY KOMUNISMU

a další čtěte v sekci Novinky

 

Turnaj v piškvorkách 2022

www.ahp.cz/videos/212022-piskvorkovy-turnaj-v-hlinsku/

Sázíme stromy

www.ahp.cz/videos/192022-uhel-pohledu-novy-ovocny-sad-v-hlinsku/

O Dnech prevence

 
Artsy Fartsy 2021
 
Výzvy
 

Program Průša pro školy

Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko se přes pokračující koronavirovou pandemii v prvním pololetí školního roku zapojilo  projektem Sluneční soustava do programu Průša pro školy, jehož cílem je rozšířit 3D tisk jako běžnou součást výuky na všech stupních škol. (více v sekci Novinky)

proskoly.prusa3d.cz/projekty/

 
Spolupráce s Global Education Initiative z. s.
 
ORNITA opět na gymnáziu
 
 
Den latiny na FF UK

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta zve každoročně ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutují zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběrová řízení

Výsledek výběrového řízení
 
Stavební úpravy části tělocvičny Gymnázia K. V. Raise a SOU, Hlinsko
Vyhlášení výzvy: 21. 7. 2023
Vysvětlení č.1
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku  malého rozsahu na dodávku s názvem
Stavební úpravy části tělocvičny Gymnázia K. V. Raise a SOU, Hlinsko
Vyhlášení výzvy: 21. 7. 2023
Lhůta pro podávání nabídek: 15. 8. 2023 do 12:00 hodin
Veškeré informace naleznete v přiložených dokumentech:
 
 
jednotlivé soubory
A-B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf (190748)
C.01 SITUACE STAVBY .pdf (471274)
D.01 PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV - BOURACÍ PRÁCE .pdf (368661)
D.02 PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV - BOURACÍ PRÁCE .pdf (423475)
D.03 ŘEZ A-A´ - STÁVAJÍCÍ STAV - BOURACÍ PRÁCE .pdf (347300)
D.04 POHLED JIŽNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV - BOURACÍ PRÁCE .pdf (285277)
D.05 PŮDORYS 2.NP - NAVRHOVANÝ STAV .pdf (403182)
D.06 PŮDORYS 3.NP - NAVRHOVANÝ STAV .pdf (476523)
D.07 ŘEZ A-A´ - NAVRHOVANÝ STAV .pdf (445225)
D.08 POHLED JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV .pdf (319088)
D.09 DETAILY .pdf (440306)
P1_Smlouva o dílo včetně obchodních podmínek.docx (60572)
P3_Čestné prohlášení_kvalifikační předpoklady_VZOR.docx (19517)
P4_Prohlášení o přijetí smluvních podmínek.docx (33671)
ROZPISKA DESKY - OBSAH.pdf (178769)
Tělocvična gymnázium Hlinsko_slepý rozpočet.xls (290816)
 
– všechny soubory zip
 
__________________________________
 
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem
 
Modernizace laboratoře biologie (2)
 
Vyhlášení výzvy: 3. 5. 2021
Lhůta pro podávání nabídek: 14. 5. 2021 do 12:00 hodin
Veškeré informace naleznete v přiložených dokumentech:
 
 
Zakázka je rozdělena na části:
a: Vybavení IT
b: Vybavení venkovní
 
___________________________________
 
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem
 
Modernizace laboratoře biologie
 
Vyhlášení výzvy: 6. 4. 2021
Lhůta pro podávání nabídek: 20. 4. 2021 do 12:00 hodin
Veškeré informace naleznete v přiložených dokumentech:
 
 
 
Zakázka je rozdělena na části:
a: Vybavení pomůckami
b: Vybavení IT – zrušeno
c: Vybavení venkovní – zrušeno
d: Vybavení nábytkem
 
Doplnění zadávací dokumentace dne 13. 4. 2021
___________________________________________________________________
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem
 
Kombinovaný pětioperační stroj
 
Vyhlášení výzvy: 6. 11. 2020
Lhůta pro podávání nabídek: 20. 11. 2020 do 12:00 hodin
Veškeré informace naleznete v přiložených dokumentech:
 
___________________________________________________________
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem 

Mikrobus

Vyhlášení výzvy: 20. 10. 2019
Lhůta pro podání nabídek: 1. 11. 2019 do 12:00 hodin
Veškeré informace naleznete v přiložených dokumentech:
_____________________________________
 
Výsledek výběrového řízení
– výběrové řízení bylo zrušeno (v termínu nebyla podána žádná nabídka)
 
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem 
Počítače a příslušenství

Vyhlášení výzvy: 11. 7. 2019

Lhůta pro podání nabídek: 22. 7. 2019 do 11:00 hodin

Veškeré informace naleznete v přiložených dokumentech:

01 Výzva k podáni nabidky GKVR a SOU – PC (s el. podpisem).pdf (967291)

Přílohy VŘ PC a příslušenství.rar (1051713)

 

_____________________________________
 
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem

Multimediální učebna zeměpisu a geologie (2)

Vyhlášení výzvy: 21. 3. 2019

Lhůta pro podání nabídek: 2. 4. 2019 do 12:00 hodin

Zakázka je rozdělena na části: 

– část a: Vybavení na exponáty

– část b: Nábytek

– část c: Venkovní vybavení

Výzva je také zveřejněna na profilu zadavatele:

www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/3095a36e-30a6-4b10-9e8d-ac486220d11d/zakazka/P19V00000002

Výsledky výběrovéhoo řízení

– část a: zrušeno

– část b: vyhodnoceno, viz profil zadavatele

– část c: zrušeno

________________________________

 
Multimediální učebna zeměpisu a geologie

Vyhlášení výzvy: 28. 2. 2019

Lhůta pro podání nabídek: 12. 3. 2019 do 12:00 hodin

Veškeré informace naleznete v přiložených dokumentech:

01 Výzva k podáni nabidky GKVR a SOU (s el. podpisem-razítko).pdf (1062483)

Přílohy.zip (1879369)

Zakázka je rozdělena na části:

– část a: Multimediální vybavení a pomůcky

– část b: Nábytek

– část c: Venkovní vybavení

– část d: Horniny

Výzva je také zveřejněna na profilu zadavatele:

www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3095a36e-30a6-4b10-9e8d-ac486220d11d

Výsledky výběrového řízení
– část a: vyhodnoceno, viz profil zadavatele
– část b: zrušeno
– část c: zrušeno
– část d: vyhodnoceno, viz profil zadavatele
Více na profilu zadavatele
 
 

_____________________________________________________________________

Výsledek výběrového řízení Rekonstrukce střechy Gymnázia K. V. Raise, Hlinsko

Rozhodnutí o přidělení zakázky.pdf (331159)

Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy 11. 9. 2018

Věc: Výzva k předložení nabídky na „Veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „Rekonstrukce střechy Gymnázia K. V. Raise, Hlinsko“.

Přílohy:

1. Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce střechy Gymnázia K. V. Raise, Hlinsko.pdf (2519458)

2. Příloha č. 1 Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo.docx (24674)

3. Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení dodavatele.docx (20094)

4. Příloha č. 3 – Projektová dokumentace včetně soupisu prací

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace.zip (2466165)

5. Příloha č. 4 – Obchodní podmínky (příloha č. 1 smlouvy o dílo)

Příloha č. 4 - Obchodní podmínky (příloha č. 1 smlouvy o dílo).pdf (124407)

Termín podání nabídek: čtvrtek 27. 9. 2018 v 10.00 hodin

Zveřejněno: 11. 9. 2018

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel školy

__________________________________________

 

Výsledek výběrového řízení

Oznámení o výběru - 2016.pdf (340820)

Vyhlášení veřejné zakázky 12. 5. 2016

– výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – zpracování projektové dokumentace na stavbu "Gymnázium Hlinsko – rekonstrukce a vybavení odborných učeben a laboratoří"

Veškeré informace naleznete v přiložených souborech
 

________________________________________________

Výsledek výběrového řízení
 
Vyhlášení veřejné zakázky dne 15. 7. 2015

Zajištění jazykových kurzů pro Gymnázium Hlinsko

Veškeré informace naleznete v přiložených souborech.

_______________________________________________

Veřejná zakázka ze dne 12. 6. 2015 byla zrušena.

6 Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky - 2015-1.pdf (1974922)

 
Vyhlášení veřejné zákázky dne 12. 6. 2015

Zajištění jazykových kurzů pro Gymnázium Hlinsko

Veškeré informace naleznete v přiložených souborech.

c151340_vyzva.pdf (435,9 kB)
Příloha č. 1 Specifikace kurz žáci.pdf (141 kB)
Příloha č. 2 Specifikace kurzy učitelé.pdf (135,4 kB)
Příloha č. 3 Krycí list.docx (264,7 kB)
Příloha č. 4 Čestné prohlášení.pdf (178,2 kB)
Příloha č. 5 Obchodní podmínky-smlouva.docx (274,6 kB)

 

 

Veřejná zakázka (2013)

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení stavby

Název zakázky: Zateplení přístavby ze 70. let Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku

Druh a předmět zakázky: Zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Zateplení přístavby ze 70. let Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku“ – zateplení východní a západní fasády přístavby objektu ze 70. let dle Návrhu opatření přiložené Dokumentace pro výběr zhotovitele

Přílohy:

Výzva k podání nabídky - zateplení přístavby ze 70. let.docx (23779)
Zadávací dokumentace - zateplení přístavby ze 70. let.docx (28080)

 

Datum vyhlášení zakázky: 19. 8. 2013

Kompletní dokumentace je připravena v elektronické podobě. V případě zájmu o zakázku lze tuto kompletní dokumentaci na CD vyzvednout každý všední den v době od 8–14 hodin (nejlépe po telefonické domluvě na čísle 469 311 190).

 

________________________________________________________

Veřejná zakázka

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení stavby

Částečná výměna oken a zateplení Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku – viz přílohy.

a) Název zakázky:  Částečná výměna oken a zateplení Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku v Hlinsku

Druh a předmět zakázky: Zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Částečná výměna oken a zateplení Gymnázia K. V. Raise – výměna oken a dveří starší části objektu dle bodu 3.1 Návrhu opatření přiložené Dokumetace pro výběr zhotovitele

Přílohy:

Výzva k podání nabídky - výměna oken.docx (22,9 kB)
Zadávací dokumentace - výměna oken.docx (26,5 kB)
Datum vyhlášení zakázky: 26. 7. 2013

Kompletní dokumentace je připravena v elektronické podobě. V případě zájmu o zakázku lze tuto kompletní dokumentaci na CD vyzvednout každý všední den v době od 8–14 hodin (nejlépe po telefonické domluvě na čísle 469 311 190).

 

b) Název zakázky: Částečná výměna oken a zateplení Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku v Hlinsku

Druh a předmět zakázky: Zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Částečná výměna oken a zateplení Gymnázia K. V. Raise – zateplení východní fasády přístavby objektu ze 70. let a oprava východní, jižní a západní fasády původní části objektu dle bodů 3.2 až 3.9 Návrhu opatření přiložené Dokumetace pro výběr zhotovitele

Přílohy:
Zadávací dokumentace - zateplení a oprava fasády.docx (27157)
Výzva k podání nabídky - zateplení a oprava fasády.docx (23386)
Datum vyhlášení zakázky: 26. 7. 2013

Kompletní dokumentace je připravena v elektronické podobě. V případě zájmu o zakázku lze tuto kompletní dokumentaci na CD vyzvednout každý všední den v době od 8–14 hodin (nejlépe po telefonické domluvě na čísle 469 311 190).