VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
datová schránka: 3z4wwnj
red@gymhlinsko.cz

aKTIVITY

Ani pandemie nevzala našim žákům chuť soutěžit

čtěte v sekci Novinky
 

Artsy Fartsy 25. červen 2021

čtěte v sekci Aktivity – Naše divadla 
 
 
V sekci Novinky čtěte o úspěchu Matěje Arnošta Zahradníka (5.A) v soutěži z programování.

ttps://www.ahp.cz/videos/172021-gymnazium-hlinsko-prijalo-vyzvu-pryc-ze-zidle/

 
Program Průša pro školy
Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko se přes pokračující koronavirovou pandemii v prvním pololetí školního roku zapojilo  projektem Sluneční soustava do programu Průša pro školy, jehož cílem je rozšířit 3D tisk jako běžnou součást výuky na všech stupních škol. (více v sekci Novinky)

proskoly.prusa3d.cz/projekty/

 

Go kurzy prvních ročníků

Seznamte se, prosím! To je výzva třídenního GO kurzu pro studeny nastupujících prvních ročníků – na Wolkrově planině u Svratoucha ve dnech 31. srpna – 4. září 2020 pro žáky tříd 1.C a 1.A.

shrnutí aktivit

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE ČTĚTE ZDE:

Události školního roku 2019-2020.pdf (556832)

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie,
která proběhla ve velké tělocvičně školy
v pátek 20. 12. 2019.
 

Den prevence

čtvrtek 31. 10. 2019
 
Spolupráce s Global Education Initiative z. s.

 

Zlatý Ámos

– soutěž o nejoblíbenějšího učitele,
letos probíhá 26. ročník soutěže a 12. února 2019 se Mgr. Eliška Vokáčová stala Zlatým Ámosem Pardubického kraje, 6. března postoupila do finále soutěže
 
Vánoční akademie 2018

ORNITA opět na gymnáziu

 
Den latiny na FF UK

Setkání škol UNESCO

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta pozvala ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutovali v pátek 1. 12. zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

S novinkami na akademické půdě se z naší školy seznámili a příkladnou spolupráci prezentovali RNDr. Rostislav Dvořáček a Mgr. Marian Solčanský.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro žáky

Aktuálně pro žáky:

Na pondělí 27. září 2021 je vyhlášeno ředitelské volno, proto si nezapomeňte odhlásit včas obědy ve školní jídelně.

Pokud z důvodu krizového opatření, mimořádného opatření nebo z důvodu nařízení karantény nebude možná osobní přítomnost žáků ve škole, bude probíhat distanční výuka přes Učebny Google (dle ŠVP a rozvrhů hodin v míře odpovídající okolnostem).

Distanční výuka je pro všechny žáky GKVR a SOU povinná (dle novely školského zákona), pro omlouvání z této formy výuky platí stejná pravidla jako z prezenční formy výuky. 

Návod pro žáky, jak se přihlásit do kurzu v Učebně Google (Classroom) ke stažení zde:

GKVR a SOU – základní návod Učebna (Classroom) pro žáky.pdf (554217)

 

31. 8. 2021

– na začátku školního roku proběhne 3x testování žáků antigenními testy                          (1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021), testování proběhne v kmenových učebnách za dohledu třídního učitele (seznam kmenových učeben bude vyvěšen u hlavního vchodu)

– testování neproběhne u žáků, kteří jsou očkovaní (minimálně 14 dnů po druhé dávce) nebo prodělali nemoc Covid-19 v minulých 180 dnech nebo předloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě –  tuto skutečnost žák doloží

– v případě nepodrobení se testování žák může do výuky, ale musí dodržovat přísnější hygienická opatření než ostatní = stálá ochrana dýchacích cest, oddělené stravování...

– ochrana dýchacích cest je povinná ve společných prostorách školy (do 15 let rouška, nad 15 let respirátor)
 
informace k možnosti očkování: 

očkování_Hlinsko.jpg (112262)

 

 

priloha_932453029_0_Informace pro školy s účinností od 1.8.2021.pdf (187566)

informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-13-cervence-2021.pdf (212509)

 
17. 6. 2021
Žáci, kterým byla zapůjčena digitální technika (notebook), aby se mohli účastnit distanční výuky, ji vrátí RNDr. Dvořáčkové v pondělí 21. 6. 2021 v 16:00 (učebna LVT).
 
Pozor: vzhledem k termínům třídních "exkurzí" a dalším akcím se posouvá termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí ze středy 23. 6. na úterý 22. 6.

 
 
8. 6. 2021
 
 
4. 6. 2021
– v pondělí třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 1.M od 8:00 a třídy 5.A, 6.A, 7.A, 1.C, 2.C, 3.C od 8:50 (Agtestování T107 a T105)
– od pondělí 7. 6. pozor na změny v rozvrhu z důvodu MZ, ZZ a výdeje obědů ve školní jídelně
 
 
 
28. 5. 2021
– od pondělí 31. 5. bude probíhat prezenční výuka ve všech třídách (pozor na změny v rozvrhu v týdnu od 31. 5. a od 7. 6.)
– v pondělí třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 2.M, 3.M od 8:00 a třídy 5.A, 6.A, 7.A, 1.C, 2.C, 3.C od 8:50
 
20. 5. 2021
od pondělí 24. 5. bude probíhat prezenční výuka ve třídách:
1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 1.C, 2.C, 1.M, 2.M, 3.M
– ve třídách 7.A a 3.C začne prezenční výuka až od středy 26. 5. (distanční výuka ještě proběhne v pondělí a v úterý z důvodu konání písemných MZ)
 
 
 
12. 5. 2021
– od pondělí 17. 5. do 21. 5. bude probíhat prezenční výuka ve třídách:
1.A, 2.A, 3.A, 4.A
– v ostatních třídách pokračuje distanční výuka, v 1. M prezenčně praxe
 
 
 
7. 5. 2021
– od pondělí 10. 5. do 14. 5. bude probíhat prezenční výuka ve třídách 1.A a 2.A
– v ostatních třídách pokračuje distanční výuka, ve 2. M a 3.M prezenčně praxe
 
 
30. 4. 2021
– od pondělí 3. 5. do 7. 5. bude probíhat prezenční výuka ve třídách 3.A a 4.A
– v ostatních třídách pokračuje distanční výuka, v 1. M prezenčně praxe
 
 
23. 4. 2021
Od pondělí 26. 4. pokračujeme v distanční výuce.
Odborný výcvik prezenčně proběhne ve třídě 3.M (Hlinsko) a 2.M (Přibyslav, Polná).
Ve větší míře budeme využívat skupinových konzultací.
 
Něco nového:

Závod: PRYČ ZE ŽIDLE
 
Jedná se o závod středních škol + kohokoliv, kdo chce sbírat pro "svoji" školu kilometry.
Je potřeba registrace na stránkách, odkaz:
https://www.runczech.com/cs/akce/pryc-ze-zidle/index.shtml

(celý postup registrace najdete na Google třídních učebnách a učebnách tělocviku...)

16. 4. 2021
Od pondělí 19. 4. pokračujeme v distanční výuce.
Skupinových konzultací využijeme zejm. ve třídách 1.M, 2.M, 3.M, 4.C, 8.A.
 
9. 4. 2021
Od pondělí 12. 4. pokračujeme v distanční výuce.
 
28. 3. 2021
Také od 29. 3. škola pracuje ve stejném režimu jako doposud, dosavadní stav se prodlužuje do 11. dubna.
Velikonoční prázdniny jsou ve čtvrtek 1. dubna.
 
19. 3. 2021
 
Od 1. 3. do 21. 3. škola pracuje ve stejném režimu jako doposud.
 
15. 2. 2021
V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol zůstává od 15. 2. do 28. 2. 2021 ve stejném režimu jako doposud, výuka tedy bude pokračovat distančním způsobem ve všech třídách. 
15. 2.–19. 2. 2021 jarní prázdniny
 
29. 1. 2021
Vzhledem k epidemiologické situaci se na provozu škol od 1. února (začátku druhého pololetí) do 14. února nic nemění. Stále se vyučuje distančně ve všech třídách.
 
21. 1. 2021
Dle vyjádření ministra školství Plagy budou školy i v příštím týdnu tj. od 25. ledna pokračovat ve výuce dle současného režimu. Výuka ve všech třídách bude probíhat i nadále distančním způsobem.
Posledním školním dnem v lednu je čtvrtek 28. 1., v pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny.
Hodnocení za 1. pololetí provedené klasifikací (známkami) bude přístupné v Bakalářích, výpis vysvědčení v tištěné podobě bude žákům předán nejpozději do tří dnů po návratu k prezenční výuce.
 
7. 1. 2021
Na základě usnesení vlády ze dne 7. 1. 2021 budou prodloužena všechna krizová opatření, která měla skončit k 10. lednu, do 22. ledna včetně. Je tedy zakázána i nadále osobní přítomnost žáků ve škole. Výuka všech tříd školy bude probíhat distančním způsobem.
 
29. 12. 2020
Na základě usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020  je zakázána opět prezenční výuka. Výuka od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021 bude probíhat pouze distanční formou – všichni žáci nižšího gymnázia, vyššího gymnázia a SOU se budou vzdělávat dle stávajícího rozvrhu přes Učebny Google (distanční výuka je povinná). Je zakázána i praxe žáků SOU. Umožněny jsou prezenční individuální konzultace (jeden žák a jeden pedagog).
 
 
16. 12. 2020
 
3. 12. 2020
Vláda na svém nedělním zasedání rozhodla o přechodu do nižšího stupně 3 systému hodnocení PES, a to od čtvrtka 3. 12. 2020. Školství pak přejde na 3. stupeň PES od pondělí 7. 12. 2020. O organizaci prezenční výuky na naší škole informuje soubor:
 
PES:
 
26. 11. 2020
 
Od pondělí 30. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost žáků nižších stupňů víceletých gymnázií, prezenční výuka pokračuje ve třídách 8.A, 4.C, praktickou výuku budou mít třídy 1.M, 3.M, ostatní třídy se dále vzdělávají distančním způsobem.
 
23. 11. 2020
 
Od středy 25. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol a žáků na praktické přípravě.
Na naší škole se to týká třídy 8.A, 4.C, 3.M (teorie) a 2.M (praxe), ostatní třídy se dále vzdělávají distančním způsobem.

15. 11. 2020

Na základě usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 a následujících se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole od 14. 10. 2020 do ? – všichni žáci nižšího gymnázia, vyššího gymnázia a SOU se budou vzdělávat pouze distanční formou dle stávajícího rozvrhu přes Učebny Google v míře odpovídající okolnostem. Distanční výuka je povinná. V případě problémů kontaktujte třídní učitele. Je zakázána i praxe žáků SOU.

informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf (485745)

K chování žáků o podzimních prázdninách a dnech volna (prázdniny čtvrtek 29. 10.  a pátek 30. 10., dny pondělí 26. 10. a úterý 27. 10. byly stanoveny opatřením MŠMT jako dny volna): leták.jpg (1955546)

Informace ze školní jídelny: Školní jídelna.jpg (68,3 kB)

 
9. 10. 2020

Na základě usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020 a sadě dalších opatření pro školy ze dne 8. 10. 2020 pokračujeme další týden (12. 10. – 16. 10.) v omezené výuce:

Žáci nižšího gymnázia (1.A, 2.A, 3.A i 4.A) se budou vzdělávat prezenční formou dle platného rozvrhu.

Žáci vyššího gymnázia  a třídy 1.M, 3.M se budou vzdělávat distanční formou (která je povinná) dle platného rozvrhu přes připravené Učebny Google v míře odpovídající okolnostem.

 

2. 10. 2020

Na základě usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020 dojde na následující dva týdny od 5. října do 16. října 2020 k omezení výuky také na naší škole (viz nařízení KHS). Žáci nižšího gymnázia se budou vzdělávat prezenční formou dle platného rozvrhu. Žáci vyššího gymnázia se budou vzdělávat distanční formou dle platného rozvrhu přes připravené Učebny Google v míře odpovídající okolnostem.

KHS Pardubický kraj.pdf (1788783)

Upozornění pro žáky vyššího gymnázia (1.C až 4.C a 5.A až 8.A):

Vedoucí školní jídelny paní Vašková plošně odhlásila všechny strávníky z těchto tříd na dobu, po kterou bude probíhat distanční výuka. Pokud budete mít někdo zájem o stravování ve školní jídelně v průběhu distanční výuky, je to možné, ale musíte se individuálně telefonicky nahlásit paní Vaškové (739 489 740, 469 311 575) a do školní jídelny (výdejna Máchova) na oběd chodit pouze v době od 11:00  do 11:45 (tedy tu čtvrtou vyučovací hodinu).

 

25. 9. 2020

Pokud z důvodu krizového opatření, mimořádného opatření nebo z důvodu nařízení karantény nebude možná osobní přítomnost žáků ve škole, bude probíhat distanční výuka přes Učebny Google (dle ŠVP a rozvrhů hodin v míře odpovídající okolnostem).

Distanční výuka je pro všechny žáky GKVR a SOU povinná (dle novely školského zákona), pro omlouvání z této formy výuky platí stejná pravidla jako z prezenční formy výuky. 

Návod pro žáky, jak se přihlásit do kurzu v Učebně Google (Classroom) ke stažení zde:

GKVR a SOU – základní návod Učebna (Classroom) pro žáky.pdf (554217)

 

17. 9. 2020

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch připustil, že situace okolo nového koronaviru v Česku „není dobrá“ a oznámil zpřísnění opatření. Mimo jiné od pátku 18. 9. budou žáci v celém Česku muset nosit roušku i během vyučování. Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol.

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani.pdf (251129)

7. 9. 2020:

 
1. 9. 2020
 
 
 
x
 
 

Studentské jízdné

Vážení studenti,

od 1. září 2018 vstupuje v platnost nová sleva na vnitrostátní dopravu, a to ve výší 75 % z obyčejného jízdného. Sleva platí na všech linkách ve vlacích a autobusech, a to bez časového omezení.
Abyste slevu mohli využít, je nutné se při nákupu jízdenky prokázat platným dokladem. K tomuto účelu vám ideálně poslouží školní průkaz ISIC, který ve věkové kategorii 15–18 let prokazuje identitu a věk cestujícího, ve věku 18–26 let prokazuje status studenta. Pozor! Průkaz ISIC musí být platný, dejte tedy pozor, abyste si včas prodloužili jeho platnost.

Více informací získáte na webu www.studentskejizdne.cz nebo na stránkách dopravců.

Metodický pokyn MDČR.pdf (259411)

 

STUDENTSKÉ NOVINY

únor 2018.pdf (227744)

Studentské noviny listopad 2017 1. část.pdf (913061)
Studentské noviny listopad 2017 2. část.pdf (621962)
noviny - červen 2017.pdf (274539)