VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
datová schránka: 3z4wwnj
red@gymhlinsko.cz

aKTIVITY

Ani pandemie nevzala našim žákům chuť soutěžit

čtěte v sekci Novinky
 

Artsy Fartsy 25. červen 2021

čtěte v sekci Aktivity – Naše divadla 
 
 
V sekci Novinky čtěte o úspěchu Matěje Arnošta Zahradníka (5.A) v soutěži z programování.

ttps://www.ahp.cz/videos/172021-gymnazium-hlinsko-prijalo-vyzvu-pryc-ze-zidle/

 
Program Průša pro školy
Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko se přes pokračující koronavirovou pandemii v prvním pololetí školního roku zapojilo  projektem Sluneční soustava do programu Průša pro školy, jehož cílem je rozšířit 3D tisk jako běžnou součást výuky na všech stupních škol. (více v sekci Novinky)

proskoly.prusa3d.cz/projekty/

 

Go kurzy prvních ročníků

Seznamte se, prosím! To je výzva třídenního GO kurzu pro studeny nastupujících prvních ročníků – na Wolkrově planině u Svratoucha ve dnech 31. srpna – 4. září 2020 pro žáky tříd 1.C a 1.A.

shrnutí aktivit

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE ČTĚTE ZDE:

Události školního roku 2019-2020.pdf (556832)

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie,
která proběhla ve velké tělocvičně školy
v pátek 20. 12. 2019.
 

Den prevence

čtvrtek 31. 10. 2019
 
Spolupráce s Global Education Initiative z. s.

 

Zlatý Ámos

– soutěž o nejoblíbenějšího učitele,
letos probíhá 26. ročník soutěže a 12. února 2019 se Mgr. Eliška Vokáčová stala Zlatým Ámosem Pardubického kraje, 6. března postoupila do finále soutěže
 
Vánoční akademie 2018

ORNITA opět na gymnáziu

 
Den latiny na FF UK

Setkání škol UNESCO

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta pozvala ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutovali v pátek 1. 12. zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

S novinkami na akademické půdě se z naší školy seznámili a příkladnou spolupráci prezentovali RNDr. Rostislav Dvořáček a Mgr. Marian Solčanský.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přijímací zkoušky nanečisto 2021

Na naší škole přijímací zkoušky nanečisto pro žáky 5. a 9. tříd ve středu          3. února 2021 neproběhnou.

Zpřístupněné ilustrační testy jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky pro čtyřleté obory vzdělání a víceletá gymnázia najdete zde: prijimacky.cermat.cz/

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO 2020

středa 5. února 2020

pro žáky 5. a 9. tříd

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO 2019

12. února 2019

pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ

 

přijímací zkoušky nanečisto 2018

Výsledky testů z 1. 2. 2018:

Výsledky žáků 5. tříd ZŠ.pdf (389116)

Výsledky žáků 9. tříd ZŠ.pdf (1481595)

 

Žáci 5. tříd a 9. tříd ZŠ mají možnost si na naší škole vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto do oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve čtvrtek 1. února 2018
Administrace: 8–8:30 hodin (přijďte včas)
Potom instruktáže a vlastní testování s 20minutovou přestávkou.
Nejprve test z matematiky, potom z českého jazyka.
Cena: 100 Kč za oba testy
Předpokládané ukončení testování v 11:50 hodin

Povoleny pouze psací a rýsovací potřeby (pravítka, kružítko, tužky, guma – vyřiďte si navzájem).
Přezůvky nutné.

harmonogram zkoušek nanečisto.pdf (64953)

Výsledky Ilustračních testů Cermat 2017

Výsledky ilustračních testů konaných 30. ledna 2017 na naší škole. Stáhněte si jednou do svého počítače.

Výsledky 5.třída.pdf (190,9 kB)

Výsledky 9.třída.pdf (727,9 kB)

Rozbor chyb proběhne v následujících kurzech – viz úvodní stránka.

 

Ilustrační testy CERMAT 2017

Žáci 5. tříd a 9. tříd ZŠ měli možnost si na naší škole vyzkoušet Ilustrační testy CERMAT pro jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou v pondělí 30. ledna 2017

harmonogram zkoušek nanečisto.pdf (66799)

www.cermat.cz/organizace-jednotne-prijimaci-zkousky-1404035401.html

Pozn.: Na stránkách https://gkvr.webnode.cz/ vloženy nějaké testy a materiály k přípravě na přijímací zkoušky.
 

Výsledky Ilustračních testů Cermat 2016

Výsledky ilustračních testů konaných 2. února 2016 na naší škole. Stáhněte si jednou do svého počítače.
 
 
Rozbor chyb proběhne v následujících kurzech – viz úvodní stránka.
 

Ilustrační testy CERMAT 2016

Žáci 5. tříd a 9. tříd ZŠ měli možnost si na naší škole vyzkoušet Ilustrační testy CERMAT k pilotnímu ověřování přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou v úterý 2. února 2016.