VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
datová schránka: 3z4wwnj
red@gymhlinsko.cz

aKTIVITY

Ani pandemie nevzala našim žákům chuť soutěžit

čtěte v sekci Novinky
 

Artsy Fartsy 25. červen 2021

čtěte v sekci Aktivity – Naše divadla 
 
 
V sekci Novinky čtěte o úspěchu Matěje Arnošta Zahradníka (5.A) v soutěži z programování.

ttps://www.ahp.cz/videos/172021-gymnazium-hlinsko-prijalo-vyzvu-pryc-ze-zidle/

 
Program Průša pro školy
Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko se přes pokračující koronavirovou pandemii v prvním pololetí školního roku zapojilo  projektem Sluneční soustava do programu Průša pro školy, jehož cílem je rozšířit 3D tisk jako běžnou součást výuky na všech stupních škol. (více v sekci Novinky)

proskoly.prusa3d.cz/projekty/

 

Go kurzy prvních ročníků

Seznamte se, prosím! To je výzva třídenního GO kurzu pro studeny nastupujících prvních ročníků – na Wolkrově planině u Svratoucha ve dnech 31. srpna – 4. září 2020 pro žáky tříd 1.C a 1.A.

shrnutí aktivit

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE ČTĚTE ZDE:

Události školního roku 2019-2020.pdf (556832)

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie,
která proběhla ve velké tělocvičně školy
v pátek 20. 12. 2019.
 

Den prevence

čtvrtek 31. 10. 2019
 
Spolupráce s Global Education Initiative z. s.

 

Zlatý Ámos

– soutěž o nejoblíbenějšího učitele,
letos probíhá 26. ročník soutěže a 12. února 2019 se Mgr. Eliška Vokáčová stala Zlatým Ámosem Pardubického kraje, 6. března postoupila do finále soutěže
 
Vánoční akademie 2018

ORNITA opět na gymnáziu

 
Den latiny na FF UK

Setkání škol UNESCO

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta pozvala ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutovali v pátek 1. 12. zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

S novinkami na akademické půdě se z naší školy seznámili a příkladnou spolupráci prezentovali RNDr. Rostislav Dvořáček a Mgr. Marian Solčanský.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové učební obory od září 2021

Termíny konání ZZ v oboru vzdělání Výrobce potravin – mlékař (29-51-H/01) na naší škole viz harmonogram:
 
4. 2. 2021
 

26-51-H/01 Elektrikář

    Absolvent je připraven instalovat, udržovat a kontrolovat drátové i bezdrátové elektrické rozvody a zařízení, která ke své činnosti využívají elektrickou energii. Uplatní se při výkonu povolání na mnoha pracovních pozicích, např. provozní elektrikář, montážní technik zabezpečovacích zařízení, elektrotechnik-údržbář, ve výrobních i nevýrobních sférách malých, středních i velkých podniků. Po zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost v oblasti zabezpečovacích systémů. Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů, případně jiného středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou.

                                            33-56-H/01 Truhlář

    Absolvent oboru vzdělání truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Uplatní se při výkonu povolání truhlář zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých nebo malých provozech i živnostech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na samostatnou podnikatelskou činnost. Získané vzdělání splňuje základ pro další vzdělávání v systému celoživotního vzdělávání. Absolvent ovládá základní odborné práce ve výrobě nábytku a bytového zařízení i stavebně truhlářských výrobků, je schopen provádění oprav a renovací a ovládá i pracovní činnosti v oblasti montáže výrobků, osazování výrobků v objektech, kontroly a jakosti výrobků. Dokáže navrhnout výrobek se správnou vazbou na antropometrii a ergonomii.Dále je připraven i na základní činnosti v oblasti prodeje a logistiky. Absolvent je připravován na uplatnění dovednosti praktické aplikace získaných poznatků, na přesnost výkonu pracovních činností a výkonovou stabilitu ve specifických pracovních podmínkách. Cílem je příprava pracovníka uplatnitelného na trhu práce, včetně trhu práce v rámci EU.

Hlavní výhody studia:

 • Přijetí bez přijímacích zkoušek
 • Učí u nás odborníci z praxe
 • Spolupráce s významnými firmami regionu
 • Ubytování na internátě nedaleko školy
 • Stipendia
 • Nová budova školy včetně moderních dílen

 

výrobce potravin – mlékař (29-51-H/01)

2021
 
červen 2020:
 
 
 
UČEBNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ – VÝROBCE POTRAVIN – MLÉKAŘ (29-51-H/01)

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Absolvent bude jako výrobce potravin zpracovávat základní suroviny, pomocné látky a přísady pro průmyslovou výrobu potravinářských výrobků, obsluhovat výrobní linky a provádět základní údržbu technologického zařízení. Absolvent bude kompletně ovládat technologii výroby mléka a mléčných výrobků, bude schopen hodnotit kvalitu vstupních surovin, meziproduktů i hotových výrobků.

 • ZÍSKÁTE:

  • středoškolské vzdělání s výučním listem
  • po ukončení studia perspektivní uplatnění v moderních firmách, které mají dobré jméno na českém trhu
  • možnost složit maturitní zkoušku v následném studiu

      DALŠÍ MOŽNOSTI A VÝHODY:

  • prospěchové a sociální stipendium
  • příspěvek na ubytování, dopravu a stravování
  • praxe v rámci studia pod vedením odborníků z výrobních podniků, a to v mlékárnách v Hlinsku, Přibyslavi, Jihlavě a Polné (probíhá přímo ve výrobních závodech
  • ubytování v domově mládeže nedaleko školy

 

Pro všechny zájemce o studium bude v každém školním roce uspořádáno informativní setkání za účasti zástupců zaměstnavatelů v budově gymnázia.