VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
datová schránka: 3z4wwnj
red@gymhlinsko.cz

aKTIVITY

Ani pandemie nevzala našim žákům chuť soutěžit

čtěte v sekci Novinky
 

Artsy Fartsy 25. červen 2021

čtěte v sekci Aktivity – Naše divadla 
 
 
V sekci Novinky čtěte o úspěchu Matěje Arnošta Zahradníka (5.A) v soutěži z programování.

ttps://www.ahp.cz/videos/172021-gymnazium-hlinsko-prijalo-vyzvu-pryc-ze-zidle/

 
Program Průša pro školy
Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko se přes pokračující koronavirovou pandemii v prvním pololetí školního roku zapojilo  projektem Sluneční soustava do programu Průša pro školy, jehož cílem je rozšířit 3D tisk jako běžnou součást výuky na všech stupních škol. (více v sekci Novinky)

proskoly.prusa3d.cz/projekty/

 

Go kurzy prvních ročníků

Seznamte se, prosím! To je výzva třídenního GO kurzu pro studeny nastupujících prvních ročníků – na Wolkrově planině u Svratoucha ve dnech 31. srpna – 4. září 2020 pro žáky tříd 1.C a 1.A.

shrnutí aktivit

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE ČTĚTE ZDE:

Události školního roku 2019-2020.pdf (556832)

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie,
která proběhla ve velké tělocvičně školy
v pátek 20. 12. 2019.
 

Den prevence

čtvrtek 31. 10. 2019
 
Spolupráce s Global Education Initiative z. s.

 

Zlatý Ámos

– soutěž o nejoblíbenějšího učitele,
letos probíhá 26. ročník soutěže a 12. února 2019 se Mgr. Eliška Vokáčová stala Zlatým Ámosem Pardubického kraje, 6. března postoupila do finále soutěže
 
Vánoční akademie 2018

ORNITA opět na gymnáziu

 
Den latiny na FF UK

Setkání škol UNESCO

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta pozvala ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutovali v pátek 1. 12. zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

S novinkami na akademické půdě se z naší školy seznámili a příkladnou spolupráci prezentovali RNDr. Rostislav Dvořáček a Mgr. Marian Solčanský.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Technika – má budoucnost

Naše škola v rámci projektu Oranžová učebna Nadace ČEZ získala v červnu 2012 na vybavení třídy pro výuku předmětů potřebných k technickému vzdělání (fyziky, matematiky) 200 000 Kč – pořídila širokoúhlou interaktivní tabuli  s pylonovým pojezdem, dataprojektorem s ultrakrátkou vzdáleností, 2 nezávislé tabule na pylonech a fyzikální učební pomůcky. Nově vybavená učebna je od září 2012 již částečně k dispozici žákům i vyučujícím, po dovybavení pomůckami bude slavnostně otevřena.

Slavnostní otevření multimediální učebny se konalo 14. února 2013 v 15 hodin. Učebna je již plně využívána. 

Fotografie si můžete prohlédnou v sekci Fotogalerie.

 

STUDENT ARTSY-FARTSY

Gymnázium K. V. Raise Hlinsko spolu s městem Hlinsko a Pardubickým krajem pořádá výměnný pobyt mládeže zaměřený na divadlo, tanec a další studentskou tvorbu.

Více informací naleznete na stránkách www.artsyfartsy.cz .

 

Ve druhém pololetí školního roku 2011/2012 se naše gymnázium zapojilo do 4 mezinárodních on-line projektů:

Picture it (výměna fotografií mezi zhruba patnácti zeměmi)

Folklore – Galore (tradice a legendy zhruba sedmi zemí)

Homeseek 2 (koncept domova očima studentů z celého světa)  www.homeseek2.webs.com

Global theatre (tento projekt sama škola iniciuje) www.globth.webs.com

Studenti se tak nejen zdokonalí v angličtině, která je komunikačním jazykem všech projektů, ale seznámí se on-line se stejně starými studenty na celém světě a vymění si s nimi poznatky o své zemi, zkušenosti, fotky, videa a postřehy ze života.