VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
datová schránka: 3z4wwnj
red@gymhlinsko.cz

aKTIVITY

Ani pandemie nevzala našim žákům chuť soutěžit

čtěte v sekci Novinky
 

Artsy Fartsy 25. červen 2021

čtěte v sekci Aktivity – Naše divadla 
 
 
V sekci Novinky čtěte o úspěchu Matěje Arnošta Zahradníka (5.A) v soutěži z programování.

ttps://www.ahp.cz/videos/172021-gymnazium-hlinsko-prijalo-vyzvu-pryc-ze-zidle/

 
Program Průša pro školy
Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko se přes pokračující koronavirovou pandemii v prvním pololetí školního roku zapojilo  projektem Sluneční soustava do programu Průša pro školy, jehož cílem je rozšířit 3D tisk jako běžnou součást výuky na všech stupních škol. (více v sekci Novinky)

proskoly.prusa3d.cz/projekty/

 

Go kurzy prvních ročníků

Seznamte se, prosím! To je výzva třídenního GO kurzu pro studeny nastupujících prvních ročníků – na Wolkrově planině u Svratoucha ve dnech 31. srpna – 4. září 2020 pro žáky tříd 1.C a 1.A.

shrnutí aktivit

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE ČTĚTE ZDE:

Události školního roku 2019-2020.pdf (556832)

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie,
která proběhla ve velké tělocvičně školy
v pátek 20. 12. 2019.
 

Den prevence

čtvrtek 31. 10. 2019
 
Spolupráce s Global Education Initiative z. s.

 

Zlatý Ámos

– soutěž o nejoblíbenějšího učitele,
letos probíhá 26. ročník soutěže a 12. února 2019 se Mgr. Eliška Vokáčová stala Zlatým Ámosem Pardubického kraje, 6. března postoupila do finále soutěže
 
Vánoční akademie 2018

ORNITA opět na gymnáziu

 
Den latiny na FF UK

Setkání škol UNESCO

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta pozvala ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutovali v pátek 1. 12. zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

S novinkami na akademické půdě se z naší školy seznámili a příkladnou spolupráci prezentovali RNDr. Rostislav Dvořáček a Mgr. Marian Solčanský.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pro rodiče

Aktuálně pro rodiče (1. 9. 2021):
Oznámení o termínu voleb do školské rady ve školním roce 2021/2022 a možnost návrhu kandidátů najdete v sekci Škola (Školská rada). Děkujeme za spolupráci.
 
 
1. 6. 2021
 
20. 5. 2021
– od pondělí 24. 5. bude probíhat prezenční výuka ve třídách:
1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 1.C, 2.C, 1.M, 2.M, 3.M
– ve třídách 7.A a 3.C začne prezenční výuka až od středy 26. 5. (z důvodu konání písemných MZ)
 
12. 5. 2021
– od pondělí 17. 5. do 21. 5. bude probíhat prezenční výuka ve třídách:
1.A, 2.A, 3.A, 4.A
– v ostatních třídách pokračuje distanční výuka, v 1. M prezenčně praxe
 
7. 5. 2021
– od pondělí 10. 5. do 14. 5. bude probíhat prezenční výuka ve třídách 1.A a 2.A
– v ostatních třídách pokračuje distanční výuka, ve 2. M a 3.M prezenčně praxe
 
30. 4. 2021
– od pondělí 3. 5. do 7. 5. bude probíhat prezenční výuka ve třídách 3.A a 4.A (výuka ve třídách nižšího G bude rotační)
– v ostatních třídách pokračuje distanční výuka (v 1. M praxe)
 
23. 4. 2021
Od pondělí 26. 4. pokračujeme v distanční výuce.
Odborný výcvik prezenčně proběhne ve třídě 3.M (Hlinsko) a 2.M (Přibyslav, Polná).
Ve větší míře budeme využívat skupinových konzultací.
 
16. 4. 2021
Od pondělí 19. 4. pokračujeme v distanční výuce.
Skupinových konzultací využijeme zejm. ve třídách 1.M, 2.M, 3.M, 4.C, 8.A.
 
9. 4. 2021
Od pondělí 12. 4. pokračujeme v distanční výuce.
 
28. 3. 2021
Také od 29. 3. škola pracuje ve stejném režimu jako doposud, dosavadní stav se prodlužuje do 11. dubna.
 
19. 3. 2021
Od 22. 3. škola pracuje ve stejném režimu jako doposud.
 
Od 1. 3. do 21. 3. škola pracuje ve stejném režimu jako doposud.
 
15. 2. 2021
V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol zůstává od 15. 2. do 28. 2. 2021 ve stejném režimu jako doposud, výuka tedy bude pokračovat distančním způsobem ve všech třídách. 
15. 2.–19. 2. 2021 jarní prázdniny
 
29. 1. 2021
Vzhledem k epidemiologické situaci se na provozu škol od 1. února (začátku druhého pololetí) do 14. února nic nemění. Stále se vyučuje distančně ve všech třídách. V týdnu od 15. 2. do 19. 2. 2021 budou probíhat jarní prázdniny.
 
21. 1. 2021
Dle vyjádření ministra školství Plagy budou školy i v příštím týdnu tj. od 25. ledna pokračovat ve výuce dle současného režimu. Výuka ve všech třídách bude probíhat nadále distančním způsobem.
Posledním školním dnem v lednu je čtvrtek 28. 1., v pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny.
Hodnocení za 1. pololetí provedené klasifikací (známkami) bude přístupné v Bakalářích, výpis vysvědčení v tištěné podobě bude žákům předán nejpozději do tří dnů po návratu k prezenční výuce.
 
7. 1. 2021
Na základě usnesení vlády ze dne 7. 1. 2021 budou prodloužena všechna krizová opatření, která měla skončit k 10. lednu, do 22. ledna včetně. Je tedy zakázána i nadále osobní přítomnost žáků ve škole. Výuka všech tříd školy bude probíhat distančním způsobem.
 
29. 12. 2020
Na základě usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020  je zakázána opět prezenční výuka. Výuka od 4. 1. 2021 do 8. 1. 2021 bude probíhat pouze distanční formou.
 
16. 12. 2020
 
3. 12. 2020
Vláda na svém nedělním zasedání rozhodla o přechodu do nižšího stupně 3 systému hodnocení PES, a to od čtvrtka 3. 12. 2020. Školství pak přejde na 3. stupeň PES od pondělí 7. 12. 2020. O organizaci prezenční výuky na naší škole budou žáci informováni prostřednictvím třídních učitelů a změn v rozvrhu na webu školy.
PES:
 
24. 11. 2020
 
15. 11. 2020
 
Volby do školské rady, které se měly konat 25. 11. 2020, se odkládají.
 
 
1. 11. 2020
Na základě usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 a následujících se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole od 14. 10. 2020 do ? – všichni žáci nižšího gymnázia, vyššího gymnázia a SOU se budou vzdělávat pouze distanční formou, která je pro žáky povinná, dle stávajícího rozvrhu přes Učebny Google v míře odpovídající okolnostem.
 
Informace ze školní jídelny: Školní jídelna.jpg (69904)
 

 

9. 10. 2020

Na základě usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020 a sadě dalších opatření pro školy ze dne 8. 10. 2020 pokračujeme další týden (12. 10. – 16. 10.) v omezené výuce:

Žáci nižšího gymnázia (1.A, 2.A, 3.A i 4.A) se budou vzdělávat prezenční formou dle platného rozvrhu.

Žáci vyššího gymnázia  a třídy 1.M, 3.M se budou vzdělávat distanční formou (která je povinná) dle platného rozvrhu přes připravené Učebny Google v míře odpovídající okolnostem.

Opatření pro školy - přehledně.pdf (158600)

 

2. 10. 2020:

Na základě usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020 dojde na následující dva týdny od 5. října do 16. října 2020 k omezení výuky také na naší škole (viz nařízení KHS). Žáci nižšího gymnázia se budou vzdělávat prezenční formou dle platného rozvrhu. Žáci vyššího gymnázia se budou vzdělávat distanční formou dle platného rozvrhu přes připravené Učebny Google v míře odpovídající okolnostem.

KHS Pardubický kraj.pdf (1,7 MB)

Informace - Pardubický kraj.pdf (196462)

Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30-9-2020.pdf (142683)

 
30. 9. 2020:
 
1. Na škole není žádný žák ani pedagog covid pozitivní a žádné případy absence vyučujících spojované s covidem k dnešnímu dni (30. 9.) nejsou.
 
2. Pokud z důvodu krizového opatření, mimořádného opatření nebo z důvodu nařízení karantény nebude možná osobní přítomnost žáků ve škole, bude probíhat distanční výuka přes Učebny Google (dle ŠVP a rozvrhů hodin v míře odpovídající okolnostem). Distanční výuka je pro všechny žáky GKVR a SOU povinná (dle novely školského zákona), pro omlouvání z této formy výuky platí stejná pravidla jako z prezenční formy výuky.
 

21. 9. 2020:

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch připustil, že situace okolo nového koronaviru v Česku „není dobrá“ a oznámil zpřísnění opatření. Mimo jiné od pátku 18. 9. budou žáci v celém Česku muset nosit roušku i během vyučování. Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol.

 
7. 9. 2020: 
 
 
 
 
Třídní schůzky rodičů, zákonných zástupců ve školním roce 2020/2021

středa 25. listopadu 2020 v 15:30

středa 21. dubna 2021 v 15:30

Schůzky s rodiči žáků nastupujících ročníků

1.A    středa 26. srpna 2020 v 15:00

1.C    středa 26. srpna 2020 v 16:00

žádost o uvolnění z docházky do tělesné výchovy.pdf (126,2 kB)
žádost o uvolnění z tělesné výchovy.pdf (125,3 kB)
žádost o uvolnění z vyučování.pdf (125,2 kB)

Školní jídelna:

www.hlinsko.cz/mesto/skolstvi/skolni-jidelna

 

 

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben                                a laboratoří (projekt IROP)

Oznámení o zahájení prací ve školním roce 2017/2018 zde:

Rekonstrukce odborných učeben.pdf (1030440)

Volby do školské rady 15. 11. 2017

výsledky voleb do školské rady.pdf (60373)

seznam kandidátů do školské rady.pdf (32015)

Vyhlášení voleb: Oznámení – volby do školské rady 2017.pdf (35265)