VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
datová schránka: 3z4wwnj
E-mail: red@gymhlinsko.cz

AKTIVITY

Student gymnázia v Europarlamentu

Brno, pondělí 31. 10. a 1. 11. 2019
(více v Novinkách)
 

Logická olympiáda

Pardubice, krajské kolo 1. 11. 2019
(více v Novinkách)
 

"Plísně kolem nás"

DDM Hlinsko, pondělí 21. 10. 2019
(více v Novinkách)
 

návštěva z New York University

pátek 11. 10. 2019
(více v Novinkách)
 

Divadlo Různých Jmen

pražské zájezdové divadlo 27. 9. v MFC pro tříd 4.A, 2.M a třídy vyššího gymnázia s hrou Přelet nad kukaččím hnízdem (drj.cz/)

Spolupráce s Global Education Initiative z. s.

Go kurzy prvních ročníků

Seznamte se, prosím! To je výzva třídenního GO kurzu pro studeny nastupujících prvních ročníků – na Wolkrově planině u Svratoucha ve dnech 8. – 12. září 2019 pro žáky tříd 1.A a 1.C.

SHRNUTÍ AKTIVIT

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE ČTĚTE ZDE:

PŘEHLED UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019.pdf (2245438)

Zlatý Ámos

– soutěž o nejoblíbenějšího učitele,
letos probíhá 26. ročník soutěže a 12. února se Mgr. Eliška Vokáčová stala Zlatým Ámosem Pardubického kraje, 6. března postoupila do finále soutěže
(více v Novinkách)
 

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie,
která proběhla ve velké tělocvičně školy
v pátek 21. 12. 2018.

ORNITA opět na gymnáziu

5. 12. 2018
 

Den latiny na FF UK

navštívili zájemci – studenti volitelného předmětu latina 29. listopadu 2019

www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-latiny/den-latiny-2016/

Den prevence

středa 31. 10. 2018
hodnotný program ve spolupráci s lektory, odborníky a lidmi z praxe pro všechny žáky školy (více v Novinkách)

Setkání škol UNESCO

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Zahraniční exkurze do Anglie a Walesu

10. – 16. září 2018

Putování po Zakarpatské Ukrajině

s hejtmanem Pardubického kraje
17. 6. – 24. 6. 2018
(více v Novinkách)
 
Dějiny v kostce

exkurze 6. 5. – 11. 5. 2018

(Capri/Ischia – Neapol – Vesuv – Pompeje – Řím – Florencie)

(více v Novinkách)

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta pozvala ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutovali v pátek 1. 12. zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

S novinkami na akademické půdě se z naší školy seznámili a příkladnou spolupráci prezentovali RNDr. Rostislav Dvořáček a Mgr. Marian Solčanský.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

Host gymnázia

4. října 2016

navštívil naše gymnázium a besedoval se studenty

PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc.

český historik, publicista a autor historických detektivních příběhů

Více v Aktivity – Ze života školy

www.ahp.cz/videos/prednaska-o-detektivnich-romanech-z-historie/

 

 
 
 
 
 
 

 

ALMANACH

V roce 2013 jsme si připomněli 60 let existence středních škol v Hlinsku. 

Gymnázium K. V. Raise Hlinsko a Město Hlinsko pořádalo opět po 10 letech SRAZ ABSOLVENTŮ v sobotu 21. září 2013. 

Při této příležitosti byl vydán almanach, který si můžete zakoupit v pracovní dny v kanceláři školy (30 Kč).

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro rodiče

ALKOHOL (NEJEN) U MLADISTVÝCH

Setkání s rodiči našich žáků

středa 4. 12. 2019 v 16:00 v posluchárně F, 1. patro

Cíl setkání:  informace o právech a povinnostech zákonných zástupců, pedagogických pracovníků, o postupu řešení nálezu alkoholu na školní akci

Přítomni:       zástupce vedení školy

            RNDr. Věra Freiová (školní metodik prevence)

            PaedDr. Dagmar Kantůrková (výchovná poradkyně)        

 Bc. Martin Vtípil, DiS. (vedoucí Odboru sociálních věcí, školství                     a zdravotnictví, OSPOD Hlinsko)

            Yvona Ondráková (kurátorka pro děti a mládež, OSPOD Hlinsko)

Všichni jste srdečně zváni.

 

výstava 30 LET SAMETU pozvánka:
Upozornění – sobotní shromáždění na Letné v Praze (16. 11.)
Zájezd na toto shromáždění není oficiální akcí školy, pokud se někteří žáci zúčastní, škola za ně nenese žádnou odpovědnost (tu přebírají rodiče).
 
Třídní schůzky rodičů, zákonných zástupců ve školním roce 2019/2020

pondělí 18. listopadu 2019 v 15:30

pondělí 20. dubna 2020 v 15:30

Schůzky s rodiči žáků nastupujících ročníků

1.A    středa 28. srpna 2019 v 15:00

1.C    středa 28. srpna 2019 v 16:00

 

Školní jídelna:

www.hlinsko.cz/mesto/skolstvi/skolni-jidelna

Přihláška ke stravování - web..odt (23482)

Odhláška.odt (13081)

Vnitřní řád výdejny Machova.doc (48128)
Směrnice nová 1- Pokyny pro žáky a rodiče.odt (25923)

 

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben                                a laboratoří (projekt IROP)

Oznámení o zahájení prací ve školním roce 2017/2018 zde:

Rekonstrukce odborných učeben.pdf (1030440)

Volby do školské rady 15. 11. 2017

výsledky voleb do školské rady.pdf (60373)

seznam kandidátů do školské rady.pdf (32015)

Vyhlášení voleb: Oznámení – volby do školské rady 2017.pdf (35265)

 

žádost o uvolnění z docházky do tělesné výchovy.pdf (126,2 kB)
žádost o uvolnění z tělesné výchovy.pdf (125,3 kB)
žádost o uvolnění z vyučování.pdf (125,2 kB)