VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
datová schránka: 3z4wwnj
red@gymhlinsko.cz

AKTIVITY

Pokyny pro samostudium pro žáky jsou v samostatné záložce VYUKA ON-LINE vedle sekce STUDIUM (nahoře).
 
(více v Novinkách)

Na exkurzi v archivu

Na výstavě POKLAD INKŮ

Přeborník Pardubického kraje

Dějepisná olympiáda

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie,
která proběhla ve velké tělocvičně školy
v pátek 20. 12. 2019.
 

Student gymnázia v Europarlamentu

Den prevence

čtvrtek 31. 10. 2019
 

Logická olympiáda

"Plísně kolem nás"

Návštěva z New York University

 
Divadlo Různých Jmen

pražské zájezdové divadlo 27. 9. v MFC pro tříd 4.A, 2.M a třídy vyššího gymnázia s hrou Přelet nad kukaččím hnízdem (drj.cz/)

Spolupráce s Global Education Initiative z. s.

Go kurzy prvních ročníků

Seznamte se, prosím! To je výzva třídenního GO kurzu pro studeny nastupujících prvních ročníků – na Wolkrově planině u Svratoucha ve dnech 8. – 12. září 2019 pro žáky tříd 1.A a 1.C.

SHRNUTÍ AKTIVIT

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE ČTĚTE ZDE:

PŘEHLED UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019.pdf (2245438)

Zlatý Ámos

– soutěž o nejoblíbenějšího učitele,
letos probíhá 26. ročník soutěže a 12. února 2019 se Mgr. Eliška Vokáčová stala Zlatým Ámosem Pardubického kraje, 6. března postoupila do finále soutěže
 
Vánoční akademie 2018

ORNITA opět na gymnáziu

 
Den latiny na FF UK

Setkání škol UNESCO

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta pozvala ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutovali v pátek 1. 12. zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

S novinkami na akademické půdě se z naší školy seznámili a příkladnou spolupráci prezentovali RNDr. Rostislav Dvořáček a Mgr. Marian Solčanský.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

 

 
 
 
 
 
 

 

ALMANACH

V roce 2013 jsme si připomněli 60 let existence středních škol v Hlinsku. 

Gymnázium K. V. Raise Hlinsko a Město Hlinsko pořádalo opět po 10 letech SRAZ ABSOLVENTŮ v sobotu 21. září 2013. 

Při této příležitosti byl vydán almanach, který si můžete zakoupit v pracovní dny v kanceláři školy (30 Kč).

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimořádná opatření ke koronaviru

 
 
 
 

Pro rodiče

ALKOHOL (NEJEN) U MLADISTVÝCH

Setkání s rodiči našich žáků

středa 4. 12. 2019 v 16:00 v posluchárně F, 1. patro

Cíl setkání:  informace o právech a povinnostech zákonných zástupců, pedagogických pracovníků, o postupu řešení nálezu alkoholu na školní akci

Přítomni:       zástupce vedení školy

            RNDr. Věra Freiová (školní metodik prevence)

            PaedDr. Dagmar Kantůrková (výchovná poradkyně)        

 Bc. Martin Vtípil, DiS. (vedoucí Odboru sociálních věcí, školství                     a zdravotnictví, OSPOD Hlinsko)

            Yvona Ondráková (kurátorka pro děti a mládež, OSPOD Hlinsko)

Všichni jste srdečně zváni.

 

výstava 30 LET SAMETU pozvánka:
Upozornění – sobotní shromáždění na Letné v Praze (16. 11.)
Zájezd na toto shromáždění není oficiální akcí školy, pokud se někteří žáci zúčastní, škola za ně nenese žádnou odpovědnost (tu přebírají rodiče).
 
Třídní schůzky rodičů, zákonných zástupců ve školním roce 2019/2020

pondělí 18. listopadu 2019 v 15:30

pondělí 20. dubna 2020 v 15:30

Schůzky s rodiči žáků nastupujících ročníků

1.A    středa 28. srpna 2019 v 15:00

1.C    středa 28. srpna 2019 v 16:00

 

Školní jídelna:

www.hlinsko.cz/mesto/skolstvi/skolni-jidelna

Přihláška ke stravování - web..odt (23482)

Odhláška.odt (13081)

Vnitřní řád výdejny Machova.doc (48128)
Směrnice nová 1- Pokyny pro žáky a rodiče.odt (25923)

 

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben                                a laboratoří (projekt IROP)

Oznámení o zahájení prací ve školním roce 2017/2018 zde:

Rekonstrukce odborných učeben.pdf (1030440)

Volby do školské rady 15. 11. 2017

výsledky voleb do školské rady.pdf (60373)

seznam kandidátů do školské rady.pdf (32015)

Vyhlášení voleb: Oznámení – volby do školské rady 2017.pdf (35265)

 

žádost o uvolnění z docházky do tělesné výchovy.pdf (126,2 kB)
žádost o uvolnění z tělesné výchovy.pdf (125,3 kB)
žádost o uvolnění z vyučování.pdf (125,2 kB)