VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
datová schránka: 3z4wwnj
red@gymhlinsko.cz

aKTIVITY 2023/2024

31. 1. 2024
 

Šachový přebor – 1. místo

10. 1. 2024 – čtěte v sekci Novinky
 

Historická exkurze – Královská Praha

23. 10. 2023

POLOŽENÍ STOLPERSTEINŮ V PRAZE

17. října 2023

V Hlinsku bylo položeno dalších osm Stolpersteinů

20. 9. – čtěte v sekci Novinky
 
Talent z Hlinecka 2023
 

z  předchozích školních roků

Projektové dny, exkurze

čtěte v sekci Novinky

Úspěch v soutěži Fyzikální olympiáda

čtěte v sekci Novinky
 

Exkurze do Itálie – Dějiny v kostce

květen 2023 čtěte v sekci Novinky
 

Jáchym Krampera

nejlepší v republice čtěte v sekci Novinky

Úspěch v soutěži TECHNOhrátek

1. března 2023 čtěte v sekci Novinky
 

Stroje do škol – spolupráce s firmou HILTI

 
 
V Rozvodně ČEZ Hlinsko 4.A
10. 1. 2023 více v sekci Novinky
 
BRNO – 4. ledna 2023 v sekci Novinky
TUTANCHAMON + ANTHROPOS
 
 

VÁNOČNÍ AKADEMIE

22. 12. 2022

www.ahp.cz/videos/522022-vanocni-akademie-2022/

 

Finále Logické olympiády v Praze

čtěte v sekci Novinky

 

Přednáška M. Mejstříka: 17. LISTOPAD A CO MU PŘEDCHÁZELO

více v sekci Novinky

 

Přednáška Terarijní živočichové 24. října 2022

čtěte v sekci Novinky
 

První Stolpersteiny v Hlinsku

o prvních kamenech zmizelých více v sekci Novinky

www.ahp.cz/videos/392022-kameny-zmizelych-v-hlinsku/

HLINECKÉ GYMNÁZIUM VSTOUPILO DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU AKTIVNĚ

více v sekci Novinky

ARTSY FARTSY MAJÁLES 27. 6. 2022

Exkurze a další akce v rámci projektových dnů 20. 6. – 29. 6. 2022

Krajské kolo soutěže EuropaSecura 25. 5. 2022

Pokračujeme v tradičních akcích

Úspěchy v soutěži Matematický klokan a dalších

On-line konference ZLOČINY KOMUNISMU

a další čtěte v sekci Novinky

 

Turnaj v piškvorkách 2022

www.ahp.cz/videos/212022-piskvorkovy-turnaj-v-hlinsku/

Sázíme stromy

www.ahp.cz/videos/192022-uhel-pohledu-novy-ovocny-sad-v-hlinsku/

O Dnech prevence

 
Artsy Fartsy 2021
 
Výzvy
 

Program Průša pro školy

Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko se přes pokračující koronavirovou pandemii v prvním pololetí školního roku zapojilo  projektem Sluneční soustava do programu Průša pro školy, jehož cílem je rozšířit 3D tisk jako běžnou součást výuky na všech stupních škol. (více v sekci Novinky)

proskoly.prusa3d.cz/projekty/

 
Spolupráce s Global Education Initiative z. s.
 
ORNITA opět na gymnáziu
 
 
Den latiny na FF UK

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta zve každoročně ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutují zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přijímací řízení na školní rok 2024/2025

Vyhlášení a kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání G:
Vyhlášení a kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání SOU:
 
Informační web:
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

10. 7. 2023

Výsledky PŘ 2. kolo 2023 – obor výrobce potravin – mlékař, elektrikář.pdf (227787)

29. 6. 2023

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2023/2024 do 1. ročníku oboru vzdělání:
 
29-51-H/01 Výrobce potravin – mlékař (tříletý obor vzdělání, denní studium)
26-51-H/01 Elektrikář (tříletý obor vzdělání, denní studium)

25. 5. 2023

Výsledková listina přijímacích zkoušek Gymnázium doplnění kvinta (1. kolo).pdf (127,1 kB)

Výsledková listina přijímacích zkoušek Gymnázium osmileté (2. kolo).pdf (123,2 kB)

5. 5. 2023

vyhlášení a kritéria 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2023-2024 pro gymnaziální obor 79-41-K/81 (doplnění do 5. ročníku žáky 9. tříd):
 
vyhlášení a kritéria 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2023-2024 pro gymnaziální obor 79-41-K/81 (pro žáky 5. tříd):

28. 4. 2023

Výsledková listina přijímacích zkoušek do oboru vzdělání – Gymnázium čtyřleté studium.pdf (357,8 kB)

Výsledková listina přijímacích zkoušek do oboru vzdělání – Gymnázium osmileté studium.pdf (276,1 kB)

Od úterý 2. května 2023 budou v kanceláři školy (od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 16:00, po domluvě na 469 311 190) připraveny k vyzvednutí dokumenty přijímacího řízení (rozhodnutí o přijetí či nepřijetí).

Převzetí rozhodnutí je  vhodné spojit s odevzdáním zápisového lístku (nejpozdji do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí), případně se závazným oznámením, že zápisový lístek na naši školu odevzdán nebude (uvolníte tím místo pro nepřijaté uchazeče z důvodu kapacity).

Zákonní zástupci nepřijatých žáků mohou využít návštěvu školy k podání odvolání (ve lhůtě 3 pracovních dnů) proti nepřijetí. V rámci procesu tzv. autoremedury budou volná místa, která vznikají neodevzdáním zápisových lístků, ihned obsazena novým rozhodnutím ředitele školy o přijetí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí a nebyli přijati pro nedostatečnou kapacitu oboru. Bude přitom respektováno pořadí uchazečů podle výsledkové listiny.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší škole.

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na ředitele školy.

24. 4. 2023

Výsledková listina přijímacího řízení do oboru vzdělání Elektrikář.pdf (145,3 kB)
Výsledková listina přijímacího řízení do oboru vzdělání Truhlář.pdf (137,8 kB)
Výsledková listina přijímacího řízení do oboru vzdělání Výrobce potravin-mlékař.pdf (113,7 kB)

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2023/2024 do 1. ročníku oboru vzdělání:

79-41-K/81 Gymnázium (osmiletý obor vzdělání, denní studium)
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřletý obor vzdělání, denní studium)
 
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2023/2024 do 1. ročníku oboru vzdělání:
 
29-51-H/01 Výrobce potravin – mlékař (tříletý obor vzdělání, denní studium)
26-51-H/01 Elektrikář (tříletý obor vzdělání, denní studium)
33-56-01/H Truhlář (tříletý obor vzdělání, denní studium)
 
různé: