VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292
E-mail: red@gymhlinsko.cz

AKTIVITY

Den prevence

středa 31. 10. 2018
hodnotný program ve spolupráci s lektory, odborníky a lidmi z praxe pro všechny žáky školy (více v Novinkách)
 

Setkání škol UNESCO

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Zahraniční exkurze do Anglie a Walesu

10. – 16. září 2018

Go kurzy prvních ročníků

Seznamte se, prosím! To je výzva třídenního GO kurzu pro studeny nastupujících prvních ročníků. Na Wolkrově planině u Svratoucha se ve dnech 10. – 14. září seznamovali studenti třídy 1.A a 1.C.

Putování po Zakarpatské Ukrajině

s hejtmanem Pardubického kraje
17. 6. – 24. 6. 2018
(více v Novinkách)
 

Dějiny v kostce

exkurze 6. 5. – 11. 5. 2018

(Capri/Ischia – Neapol – Vesuv – Pompeje – Řím – Florencie)

(více v Novinkách)

Hlinecká nota 2018

(více v Novinkách)
 

Global Money Week 2018

(více v Novinkách)

CERTIFIKÁT.pdf (112193)

Exkurze na Přírodovědeckou fakultu UP Olomouc

30. ledna 2018 (více v Novinkách)

Vánoční akademie

v kalendáři školních akcí má stále své nezastupitelné místo, proběhla ve velké tělocvičně školy v pátek 22. 12. 2017
 

Do Drážďan nejen na adventní trhy

v pátek 1. 12. – více v Novinkách

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta pozvala ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutovali v pátek 1. 12. zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

S novinkami na akademické půdě se z naší školy seznámili a příkladnou spolupráci prezentovali RNDr. Rostislav Dvořáček a Mgr. Marian Solčanský.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

Vynikající úspěch – Logická olympiáda

Dne 27. 11. 2017 proběhlo celostátní kolo Logické olympiády v Míčovně Pražského hradu, do tohoto finále postoupili ze třetích míst krajského kola Jáchym Krampera ze třídy 3. A (kategorie B)  a  Aneta Pintová ze třídy 6. A (kategorie C).

Více v Novinkách.

Dva velké literární úspěchy

v celostátních literárních soutěžích:

O cenu Jiřího Šedého – Nejsem na světě sám – Zdeňka Nováková (3.C) obsadila 1. místo
Pardubické střípky – Ondřej Faiman (5.A) získal Čestné uznání
 
Více v Novinkách.
 

film Milada

16. 11. v MFC viděli studenti vyššího stupně gymnázia

Návštěva ústavních institucí

V pondělí 13. listopadu studenti maturitních ročníků navštívili sídla některých ústavních institucí. 

Den prevence

Stejně jako v minulém školním roce byl ve středu 25. 10. 2017 pro všechny studenty gymnázia připraven hodnotný program ve spolupráci s lektory, odborníky a lidmi z praxe.
 
 

Divadlo Různých Jmen

pražské zájezdové divadlo 15. 9. v MFC pro třídy 4.A a třídy vyššího gymnázia s hrou Petr a Lucie (drj.cz/)

 

SHrnutí aktivit

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE ČTĚTE ZDE:

školní rok 2016-2017.pdf (479675)

Více v sekci Aktivity – Události.

 

GT léto 2017

Více v sekci Aktivity – Naše divadla.
 

Další Úspěch GT Hlinsko

GT HLINSKO O VÍKENDU 27. a 28. KVĚTNA "VERNISÁŽOVALO" NA NÁRODNÍ DIVADELNÍ PŘEHLÍDCE ŠRÁMKŮV PÍSEK A ZÍSKALO DOPORUČENÍ NA JIRÁSKŮV HRONOV

Více v sekci Aktivity – Naše divadla.

Švédové v Hlinsku

Dne 17. května navštívili naši školu studenti ze švédské střední školy Broskolan.                    Více v  Novinkách.

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie, která proběhla ve velké tělocvičně školy ve čtvrtek 22. 12. 2016. Více v Novinkách.
 
 

Den latiny na FF UK

navštívili zájemci – studenti volitelného předmětu latina 22. listopadu

www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-latiny/den-latiny-2016/

Více v Novinkách.

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

Více v Novinkách.

film Anthropoid

25. 10. v MFC vidělo 175 studentů vyššího stupně gymnázia

Více v Novinkách.

Divadlo SemTamFór

20. 10. Čechov – Anton Pavlovič Čechov

představení (pět povídek v dramatizaci Jany Žáčkové) zhlédly v MFC všechny třídy gymnázia

Více v Aktivity – Ze života školy

www.ahp.cz/videos/divadelni-pasmo-cechovovych-povidek/

Host gymnázia

4. října 2016

navštívil naše gymnázium a besedoval se studenty

PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc.

český historik, publicista a autor historických detektivních příběhů

Více v Aktivity – Ze života školy

www.ahp.cz/videos/prednaska-o-detektivnich-romanech-z-historie/

 

 
 
 
 
 
 

 

ALMANACH

V roce 2013 jsme si připomněli 60 let existence středních škol v Hlinsku. 

Gymnázium K. V. Raise Hlinsko a Město Hlinsko pořádalo opět po 10 letech SRAZ ABSOLVENTŮ v sobotu 21. září 2013. 

Při této příležitosti byl vydán almanach, který si můžete zakoupit v pracovní dny v kanceláři školy (30 Kč).

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019:
 
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2018/2019

od čtvrtka 31. května 2018 si mohou zákonní zástupci vyzvednout rozhodnutí o přijetí v kanceláři školy, převzetí rozhodnutí je vhodné spojit s odevzdáním zápisového lístku (viz níže upozornění pro zákonné zástupce)

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 pro obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní studium osmileté

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení – Gymnázium (osmileté).pdf (84804)

Kritéria pro přijetí.pdf (217357)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2018/2019

Výsledková listina přijímacích zkoušek – Gymnázium (čtyřleté studium).pdf (167142)

Výsledková listina přijímacích zkoušek – Gymnázium (osmileté studium).pdf (166641)

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

Od pondělí 30. dubna 2018 si mohou zákonní zástupci vyzvednout rozhodnutí o přijetí a rozhodnutí o nepřijetí v kanceláři školy u paní Adámkové (1. patro vlevo na konci chodby), 30. 4. od 10–12 hodin a od 13–16 hodin, další pracovní dny od 8–12 hodin a od 13–16 hodin (po telefonické domluvě i mimo tuto dobu).

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou ve středu 9. 5. po 14 hodině odeslána poštou.

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE PŘIJATÝCH ŽÁKŮ

Převzetí rozhodnutí je vhodné spojit s odevzdáním zápisového lístku (nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí), případně se závazným oznámením, že zápisový lístek na naši školu odevzdán nebude (uvolníte tím místo pro nepřijaté uchazeče z důvodu kapacity).

Pozn.: Nepotvrdí-li zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané škole. Zápisový lístek vydává ZŠ nebo krajský úřad. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Výjimky z uplatnění zápisového lístku jen jednou: když bylo úspěšné odvolání uchazeče na druhé škole nebo v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Dále obdržíte pozvánku na schůzku rodičů, která se ustuteční v posledním týdnu měsíce srpna (o organizaci GO kurzu pro žáky apod).

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEPŘIJATÝCH ŽÁKŮ 

Zákonní zástupci nepřijatých žáků mohou využít návštěvu školy k podání odvolání (ve lhůtě 3 pracovních dnů) proti nepřijetí. V rámci procesu tzv. autoremedury budou volná místa, která vznikají neodevzdáním zápisových lístků, ihned obsazena novým rozhodnutím ředitele školy o přijetí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí a nebyli přijati pro nedostatečnou kapacitu oboru. Bude přitom respektováno pořadí uchazečů podle výsledkové listiny.

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na ředitele školy.

Výsledková listina přijímacího řízení (obor vzdělání Výrobce potravin – Mlékař).pdf (75609)

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2018/2019

Vyhlášení přijímacího řízení – gymnaziální obory.pdf (530121)

Kritéria a podmínky přijetí – gymnaziální obory.pdf (1888912)

Vyhlášení přijímacího řízení – učební obor.pdf (432373)

Kritéria přijímacího řízení – učební obor.pdf (988801)

 

 

 
 
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2017/2018 – gymnaziální obor 79-41-K/81 (zveřejněno dne 31. 5. 2017)

Výsledková listina přijímacích zkoušek 2. kolo – osmileté studium.pdf (22176)

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

Od čtvrtka 1. června 2017 si mohou zákonní zástupci vyzvednout rozhodnutí o přijetí a rozhodnutí o nepřijetí v kanceláři školy od 8–11 hodin a od 13–15 hodin (po telefonické domluvě i mimo tuto dobu).

Převzetí rozhodnutí je vhodné spojit s odevzdáním zápisového lístku (nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí).

Pozn.: Nepotvrdí-li zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané škole. Zápisový lístek vydává ZŠ nebo krajský úřad. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Výjimky z uplatnění zápisového lístku jen jednou: když bylo úspěšné odvolání uchazeče na druhé škole nebo v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2017/2018 pro obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní studium osmileté

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení.pdf (29436)

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení.pdf (96741)

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2017/2018 – gymnaziální obory (zveřejněno dne 28. 4. 2017)

Výsledková listina přijímacích zkoušek – čtyřleté studium.pdf (64101)

Výsledková listina přijímacích zkoušek – osmileté studium.pdf (53864)

Výsledková listina přijímacích zkoušek – osmileté studium (kvinta).pdf (119260)

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

Od úterý 2. května 2017 si mohou zákonní zástupci vyzvednout rozhodnutí o přijetí a rozhodnutí o nepřijetí v kanceláři školy u paní Adámkové (1. patro vlevo na konci chodby) od 8–11 hodin a od 13–16 hodin (po telefonické domluvě i mimo tuto dobu).

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou ve středu 10. 5. po 14 hodině odeslána poštou.

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE PŘIJATÝCH ŽÁKŮ

Převzetí rozhodnutí je vhodné spojit s odevzdáním zápisového lístku (nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí), případně se závazným oznámením, že zápisový lístek na naši školu odevzdán nebude (uvolníte tím místo pro nepřijaté uchazeče z důvodu kapacity).

Pozn.: Nepotvrdí-li zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané škole. Zápisový lístek vydává ZŠ nebo krajský úřad. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Výjimky z uplatnění zápisového lístku jen jednou: když bylo úspěšné odvolání uchazeče na druhé škole nebo v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Dále obdržíte pozvánku na schůzku rodičů, která se ustuteční v posledním týdnu měsíce srpna (o organizaci GO kurzu pro žáky apod).

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEPŘIJATÝCH ŽÁKŮ 

Zákonní zástupci nepřijatých žáků mohou využít návštěvu školy k podání odvolání (ve lhůtě 3 pracovních dnů) proti nepřijetí. V rámci procesu tzv. autoremedury budou volná místa, která vznikají neodevzdáním zápisových lístků, ihned obsazena novým rozhodnutím ředitele školy o přijetí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí a nebyli přijati pro nedostatečnou kapacitu oboru. Bude přitom respektováno pořadí uchazečů podle výsledkové listiny.

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na ředitele školy.

 

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2017/2018

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obor Mlékař.pdf (32533)

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro obor Mlékař.pdf (78833)

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2017/2018

Výsledková listina Mlékař 1.pdf (142150)

Vyhlášení přijímacího řízení – gymnázium.pdf (51738)

Kritéria přijímacího řízení – gymnázium.pdf (180066)

Vyhlášení přijímacího řízení – učební obor.pdf (29155)

Kritéria přijímacího řízení – učební obor.pdf (77814)

 

www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

 

NOVÝ UČEBNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ

VÝROBCE POTRAVIN – MLÉKAŘ (29-51-H/01)

ŠKOLNÍ ROK 2017–2018

ZÍSKÁTE:

  • středoškolské vzdělání s výučním listem
  • možnost složit maturitní zkoušku
  • po skončení studia perspektivní uplatnění v moderních firmách, které mají dobré jméno na českém trhu

DALŠÍ MOŽNOSTI A VÝHODY:

  • prospěchové a sociální stipendium
  • příspěvek na ubytování, dopravu a stravování
  • praxe v rámci studia pod vedením odborníků z výrobních podniků, a to v mlékárnách v Hlinsku, Přibyslavi, Jihlavě a Polné

Pro všechny zájemce o studium bude uspořádáno informativní setkání za účasti zástupců zaměstnavatelů 12. ledna 2017 v 15:00 v budově gymnázia.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Výsledková listina 2016 - 8leté - 2. kolo.pdf (151137)

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

Od středy 1. června do pondělí 6. června 2016 si mohou zákonní zástupci vyzvednout rozhodnutí o přijetí v kanceláři školy u paní Novotné nebo Adámkové (1. patro vlevo na konci chodby) od 7–11 hodin a od 13–15 hodin (po telefonické domluvě i mimo tuto dobu).

Nevyzvednutá rozhodnutí budou v pondělí 6. června po 15 hodině odeslána poštou. 

Převzetí rozhodnutí je vhodné spojit s odevzdáním zápisového lístku, případně se závazným oznámením, že zápisový lístek na naši školu odevzdán nebude.

Dále obdržíte pozvánku na schůzku rodičů, která se uskuteční v posledním týdnu měsíce srpna (o organizaci GO kurzu pro žáky apod).Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro osmileté studium a podmínky pro přijetí
 
 
Výsledky 1. kola přijímacího řízení a upozornění pro zákonné zástupce

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek – náhradní termín 2016.pdf (23984)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2016 – čtyřleté studium.pdf (75855)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2016 – osmileté studium.pdf (55655)

Od pondělí 25. dubna do středy 27. dubna 2016 si mohou zákonní zástupci vyzvednout rozhodnutí o přijetí a rozhodnutí o nepřijetí v kanceláři školy u paní Adámkové (1. patro vlevo na konci chodby) od 8–11 hodin a od 13–16 hodin (po telefonické domluvě i mimo tuto dobu).

Nevyzvednutá rozhodnutí budou ve čtvrtek 28. dubna po 14 hodině odeslána poštou. 

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE PŘIJATÝCH ŽÁKŮ

Převzetí rozhodnutí je vhodné spojit s odevzdáním zápisového lístku, případně se závazným oznámením, že zápisový lístek na naši školu odevzdán nebude (uvolníte tím místo pro nepřijaté uchazeče z důvodu kapacity).

Dále obdržíte pozvánku na schůzku rodičů, která se ustuteční v posledním týdnu měsíce srpna (o organizaci GO kurzu pro žáky apod).

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEPŘIJATÝCH ŽÁKŮ 

Zákonní zástupci nepřijatých žáků mohou využít návštěvu školy k podání odvolání proti nepřijetí. V rámci procesu tzv. autoremedury budou volná místa, která vznikají neodevzdáním zápisových lístků, ihned obsazena novým rozhodnutím ředitele školy o přijetí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí a nebyli přijati pro nedostatečnou kapacitu oboru. Bude přitom respektováno pořadí uchazečů podle výsledkové listiny.

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na ředitele školy.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro rok 2016/17

 
 
 

VÝSLEDKY 1. kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015/2016

VÝSLEDKY 1. kola přijímacího řízení a podmínky pro přijetí

Výsledky 1. kola přijímacího řízení – čtyřleté studium.pdf (468503)

Vysledky 1. kola přijímacího řízení – osmileté studium.pdf (317521)
 

 

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015–2016

Kritéria přijímacího řízení - 1.kolo.pdf (2611698)

Vyhlášení přijímacího řízení - 1.kolo.pdf (622885)

Naše škola je přihlášena do pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů.
Dostupné informace o přijímacím řízení poskytne ředitel školy na Dni otevřených dveří ve středu 26. listopadu 2014.
Naše škola pořádá opět bezplatné kurzy na přijímací zkoušky na střední školy – více v sekci Přijímačky nanečisto.
 
(staženo ze stránek Pardubického kraje – odbor školství) 
 
_________________________________________

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014–2015

 
 

Pro rodiče přijatých žáků

Dokumenty přijímacího řízení jsou připraveny od čtvrtka 22. 5. 2014 k vyzvednití v kamceláři školy u paní Adámkové (v 1. patře hlavní budovy)

– rozhodnutí o přijetí

– souhrnná zpráva o výsledcích

– dotazník k volbě volitelných předmětů v 1. ročníku studia

– pozvánka na schůzku rodičů ke GO kurzu

Prosíme rodiče, aby si tyto dokumenty vyzvedli a případně odevzdali i zápisový lístek.

 

Pro rodiče nepřijatých žáků

Prosíme, aby si rozhodnutí o nepřijetí ke studiu a zprávu o výsledcích testu vyzvedli osobně v kanceláři školy, případně se domluvili s ředitelem  dalším postupu v případě zájmu o studium na naší škole. 

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014–2015

 
 
Pokyny pro rodiče
 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014–2015

 
Nepřijatí žáci jsou uvedeni v abecedním řazení.
Nepřijatí žáci, kteří dosáhli v testech SCIO (i na jiné škole)
– pro osmileté studium 33 a více bodů, 
– pro čtyřleté studium 53 a více bodů,
mohou podat přihlášku do 2. kola přijímacího řízení
a budou přijati v tomto kole bez konání další zkoušky.
 
V případě nejasností se informujte u ředitele školy.
 

Přijímací řízení pro školní rok 2014–2015

Vyhlášení PŘ 2014.pdf (1,1 MB)

Kritéria PŘ 2014.pdf (4354674)

 

_____________________________

Přijímací řízení pro školní rok 2013–2014

Výsledky – PZ 2013 8 leté a 4leté 2. kolo.pdf (119461)

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2013-14.pdf (126 kB)

Kriteria 2. kolo přijímacího řízení 2013-2014.pdf (572,1 kB)

Výsledky PZ 8leté 1. kolo náhradní termín 2013.pdf (37,9 kB)

Výsledky – PZ 2013 4leté 1. kolo.pdf (188 kB)

Výsledky – PZ 2013 8leté 1. kolo.pdf (89,7 kB)

Pokyny pro vyzvednutí výsledků 1. kolo 2013.pdf (78,8 kB)

Vyhlášení přijímacího řízení 2013 – 1. kolo.pdf (49,7 kB)

Kritéria přijímacího řízení 2013 – 1. kolo.pdf (1,1 MB)
 

Všichni uchazeči budou konat přijímací zkoušky formou testů připravených firmou SCIO. Uchazeči a zájemci o studium i na jiné škole Pardubického kraje, která koná tento typ přijímacích zkoušek, si budou moci vyzkoušet testy na naší škole cvičně zdarma. Více informací bude zveřejněno začátkem února.

 

Kritéria pro přijetí na školu budou oficiálně zveřejněna koncem ledna 2013 – hranici počtu nutných bodů stanovuje odbor školství Pardubického kraje.

 __________________________________

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro osmileté studium pro školní rok 2012–2013

Výsledky PZ – osmileté 3. kolo 2012.pdf (131,1 kB)

Rozhodnutí o přijetí žáků ke studiu si lze vyzvednout po telefonické domluvě u paní Adámkové (kancelář 1. patro), současně je možné předat zápisový lístek.

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro osmileté studium pro školní rok 2012–2013

Vyhlášeni PŘ na rok 2012–2013 – 3.kolo.pdf (610,5 kB)

Kriteria PZ 3.kolo 2012.pdf (2 MB)

Upozornění pro zákonné zástupce žáků

a) pro rodiče přijatých žáků:
        Rozhodnutí o přijetí žáků ke studiu nejsou od letošního roku rozesílána poštou, lze je ve středu  23. května nebo ve čtvrtek 24. května 2012 od 9 hodin do 11 hodin a od 13 hodin do 16 hodin (případně po telefonické domluvě v jinou dobu) vyzvednout rodiči žáků v kanceláři školy u p. Adámkové (1. patro). Při převzetí tohoto rozhodnutí je současně možné škole předat zápisový lístek a ušetřit si náklady na poštovné. Současně bude možné vyzvednout si i písemné potvrzení o výsledcích testů SCIO.

b) pro rodiče nepřijatých žáků:
        Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, písemné potvrzení výsledků testů SCIO a tiskopisy přihlášek do případného třetího kola přijímacího řízení lze ve středu 23. května nebo ve čtvrtek 24. května 2012 od 9 hodin do 11 hodin a od 13 hodin do 16 hodin  vyzvednout rodiči žáků v kanceláři školy u p. Adámkové (1. patro) .

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školni rok 2012–2013

Přijímací řízení 2. kolo 2012 – osmileté.pdf (132,6 kB)

Příjímací řízení 2. kolo 2012 – čtyřleté studium.pdf (132,3 kB)

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2012–2013

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2012–2013.pdf (149,4 kB)

 

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2012–2013

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2012–2013.pdf (895,1 kB)

 

Semináře pro uchazeče do osmiletého studia – pro 2. kolo

Na základě dnešní schůzky s rodiči bylo rozhodnuto, že budou pokračovat bezplatné semináře k přípravě na přijímací zkoušky (Testy studijních předpokladů vytvářené firmou SCIO a shodné v celém Pardubickém kraji) na 2. kolo přijímacího řízení do osmiletého studia.
První seminář se uskuteční ve  středu 2. května v 15 hodin v posluchárně fyziky  v 1. patře našeho gymnázia.

Další informace naleznete také v sekci Přijímačky nanečisto.

 

Upozornění pro zákonné zástupce žáků

a) pro rodiče přijatých žáků:
        Od letošního školního roku nebudou rozesílána rozhodnutí o přijetí žáků ke studiu. Budou však školou vytištěna a od čtvrtka 26. dubna 2012 budou pro rodiče žáků k dispozici v kanceláři školy u p. Adámkové. Při převzetí tohoto rozhodnutí je současně možné škole předat zápisový lístek a ušetřit tím náklady na poštovné. Současně bude možné si vyzvednout i písemné potvrzení o výsledcích testů SCIO.

b) pro rodiče nepřijatých žáků:
        Schůzka rodičů nepřijatých žáků s vedením gymnázia se uskuteční ve čtvrtek 26. dubna 2012 v 15.00 hodin v budově školy (v 1. patře v posluchárně fyziky). S ohledem na nepříliš dobrý výsledek testů hlavně uchazečů o osmileté studium bude s rodiči projednán další postup v přijímacím řízení. Na schůzce bude rodičům také přímo předáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, písemné potvrzení výsledků testů SCIO a tiskopisy přihlášek do druhého kola přijímacího řízení.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školni rok 2012–2013

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PZ – čtyřleté 1. kolo 2012.pdf (185,7 kB)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PZ – osmileté 1. kolo 2012.pdf (200,1 kB)
 

Vyhlášení přijímacího řízení na školní rok 2012–2013

Přijímací řízení na 2012–2013.pdf (252,2 kB)

 

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení na školní rok 2012–2013

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení na školní rok 2012–2013.pdf (1,5 MB)

 

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2012–2013

Případné další informace o přijímacím řízení a studiu na naší škole Vám poskytne vedení školy (doporučujeme si telefonicky domluvit případnou schůzku), 

 __________________________________________________

 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školni rok 2011–2012

 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 2011 (ČTYŘLETÉ 3.KOLO).PDF (131 kB)

 

Připomínka pro zákonné zástupce uchazečů o studium

Podle platné legislativy svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí.

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2011–2012

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení_2011-12.pdf (25,4 kB)

Kritéria přijímacího řízení 2011–2012 _3. kolo.pdf (28,8 kB)

  

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školni rok 2011–2012

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 2011 (OSMILETÉ 2.KOLO).PDF (131,2 kB)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 2011 (ČTYŘLETÉ 2.KOLO).PDF (133 kB)

 

Připomínka pro zákonné zástupce uchazečů o studium

Podle platné legislativy svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2011–2012

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení_ 2011-12.pdf (24,9 kB)

Kritéria přijímacího řízení 2011-2012 _2. kolo_.pdf (35,9 kB)

 

Připomínka pro zákonné zástupce uchazečů o studium

Podle platné legislativy svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí.

Dále upozorňujeme zákonné  zástupce uchazečů, že pokud uchazeč nedosáhl bodové hranice potřebné pro přijetí ke studiu, nemůže být přijat ani na odvolání. Je tedy zbytečné v tomto případě odvolání podávat, je třeba prostudovat kritéria pro přijetí uchazečů v 2. kole přijímacího řízení a včas podat přihlášku do druhého kola. Termín podání přihlášek je nejpozději do 9. května 2011. Výsledky z 1. kola jsou přenositelné do kola druhého, takže pokud uchazeč výše uvedeným kritériím vyhovuje (získal v prvním kole alespoň 90 bodů pro čtyřleté studium nebo 45 bodů pro osmileté studium), nemusí v 2. kole přijímací zkoušky vykonávat.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školni rok 2011–2012

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 2011 (ČTYŘLETÉ 1.KOLO).PDF (136,5 kB)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 2011 (OSMILETÉ 1.KOLO).PDF (134,4 kB)

 

 

Pozvánka na Přijímací zkoušky SCIO nanečisto

Přijímací zkoušky SCIO nanečisto se uskuteční na naší škole v pondělí 28. února 2011 od 8.15 hodin. Pozvánka pro přihlášené žáky byla zaslána ředitelům základních škol spádové oblasti Hlinska a je ke stažení zde. Pozvánka PZ Nanečisto SCIO 2011.pdf (223,9 kB)

  

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2011–2012

     Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2011–2012.pdf (56,1 kB)

 

Kritéria pro přijetí pro školní rok 2011–2012

Všichni uchazeči budou konat přijímací zkoušky formou testů připravených firmou SCIO. Uchazeči a zájemci o studium i na jiné škole Pardubického kraje, která koná tento typ přijímacích zkoušek, si budou moci vyzkoušet testy na naší škole cvičně zdarma. Více informací bude zveřejněno začátkem února. Zároveň byly informovány i základní školy, zpětně nám nahlašují počty zájemců o zkušební testy na naší škole. Více informací o této formě testů naleznete na www.scio.cz/, dále v brožurách obsahujících zadání přijímacích zkoušek v minulých letech.

 Kritéria:  Kritéria – přijímací zkoušky na šk. rok 2011–2012.pdf (64,2 kB)