VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
datová schránka: 3z4wwnj
red@gymhlinsko.cz

AKTIVITY

Pokyny pro samostudium pro žáky jsou v samostatné záložce VYUKA ON-LINE vedle sekce STUDIUM (nahoře).
 
(více v Novinkách)

Na exkurzi v archivu

Na výstavě POKLAD INKŮ

Přeborník Pardubického kraje

Dějepisná olympiáda

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie,
která proběhla ve velké tělocvičně školy
v pátek 20. 12. 2019.
 

Student gymnázia v Europarlamentu

Den prevence

čtvrtek 31. 10. 2019
 

Logická olympiáda

"Plísně kolem nás"

Návštěva z New York University

 
Divadlo Různých Jmen

pražské zájezdové divadlo 27. 9. v MFC pro tříd 4.A, 2.M a třídy vyššího gymnázia s hrou Přelet nad kukaččím hnízdem (drj.cz/)

Spolupráce s Global Education Initiative z. s.

Go kurzy prvních ročníků

Seznamte se, prosím! To je výzva třídenního GO kurzu pro studeny nastupujících prvních ročníků – na Wolkrově planině u Svratoucha ve dnech 8. – 12. září 2019 pro žáky tříd 1.A a 1.C.

SHRNUTÍ AKTIVIT

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE ČTĚTE ZDE:

PŘEHLED UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019.pdf (2245438)

Zlatý Ámos

– soutěž o nejoblíbenějšího učitele,
letos probíhá 26. ročník soutěže a 12. února 2019 se Mgr. Eliška Vokáčová stala Zlatým Ámosem Pardubického kraje, 6. března postoupila do finále soutěže
 
Vánoční akademie 2018

ORNITA opět na gymnáziu

 
Den latiny na FF UK

Setkání škol UNESCO

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta pozvala ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutovali v pátek 1. 12. zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

S novinkami na akademické půdě se z naší školy seznámili a příkladnou spolupráci prezentovali RNDr. Rostislav Dvořáček a Mgr. Marian Solčanský.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

 

 
 
 
 
 
 

 

ALMANACH

V roce 2013 jsme si připomněli 60 let existence středních škol v Hlinsku. 

Gymnázium K. V. Raise Hlinsko a Město Hlinsko pořádalo opět po 10 letech SRAZ ABSOLVENTŮ v sobotu 21. září 2013. 

Při této příležitosti byl vydán almanach, který si můžete zakoupit v pracovní dny v kanceláři školy (30 Kč).

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 do 1. ročníku oboru vzdělání:
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřletý obor vzdělání, denní studium)
79-41-K/81 Gymnázium (osmiletý obor vzdělání, denní studium)
 
 
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 do 1. ročníku oboru vzdělání:
29-51-H/01 Výrobce potravin – mlékař (tříletý obor vzdělání, denní studium)
 
 
Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení: do 2. března 2020
 
 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2019/2020:

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

Od pondělí 3. června 2019 si mohou zákonní zástupci vyzvednout rozhodnutí o přijetí v kanceláři školy u paní Adámkové (1. patro vlevo na konci chodby) od 10–12 hodin a od 13–16 hodin (po telefonické domluvě i mimo tuto dobu).

 
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2019/2020:
 
Výsledky 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2019/2020:

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

Od úterý 30. dubna 2019 si mohou zákonní zástupci vyzvednout rozhodnutí o přijetí a rozhodnutí o nepřijetí v kanceláři školy u paní Adámkové (1. patro vlevo na konci chodby), 30. 4. od 10–12 hodin a od 13–16 hodin, další pracovní dny také od 10–12 hodin a od 13–16 hodin (po telefonické domluvě i mimo tuto dobu).

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou ve čtvrtek 9. 5. po 14 hodině odeslána poštou.

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE PŘIJATÝCH ŽÁKŮ

Převzetí rozhodnutí je vhodné spojit s odevzdáním zápisového lístku (nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí), případně se závazným oznámením, že zápisový lístek na naši školu odevzdán nebude (uvolníte tím místo pro nepřijaté uchazeče z důvodu kapacity).

Pozn.: Nepotvrdí-li zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané škole. Zápisový lístek vydává ZŠ nebo krajský úřad. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Výjimky z uplatnění zápisového lístku jen jednou: když bylo úspěšné odvolání uchazeče na druhé škole nebo v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Dále obdržíte pozvánku na schůzku rodičů, která se ustuteční v posledním týdnu měsíce srpna (o organizaci GO kurzu pro žáky apod).

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEPŘIJATÝCH ŽÁKŮ 

Zákonní zástupci nepřijatých žáků mohou využít návštěvu školy k podání odvolání (ve lhůtě 3 pracovních dnů) proti nepřijetí. V rámci procesu tzv. autoremedury budou volná místa, která vznikají neodevzdáním zápisových lístků, ihned obsazena novým rozhodnutím ředitele školy o přijetí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí a nebyli přijati pro nedostatečnou kapacitu oboru. Bude přitom respektováno pořadí uchazečů podle výsledkové listiny.

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na ředitele školy.

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2019/2020:

Vyhlášení přijímacího řízení na školní rok 2019-2020 G.pdf (46683)

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019-2020 G.pdf (180820)

Vyhlášení přijímacího řízení na školní rok 2019-2020 SOU.pdf (32831)

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019-2020 SOU.pdf (79614)

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení: do 1. března 2019

www.cermat.cz/prihlasky-na-sl-1404035556.html

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019: