VZDĚLÁNÍ – MÁ BUDOUCNOST

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 292, 469 311 190
datová schránka: 3z4wwnj
E-mail: red@gymhlinsko.cz

AKTIVITY

Student gymnázia v Europarlamentu

Brno, pondělí 31. 10. a 1. 11. 2019
(více v Novinkách)
 

Logická olympiáda

Pardubice, krajské kolo 1. 11. 2019
(více v Novinkách)
 

"Plísně kolem nás"

DDM Hlinsko, pondělí 21. 10. 2019
(více v Novinkách)
 

návštěva z New York University

pátek 11. 10. 2019
(více v Novinkách)
 

Divadlo Různých Jmen

pražské zájezdové divadlo 27. 9. v MFC pro tříd 4.A, 2.M a třídy vyššího gymnázia s hrou Přelet nad kukaččím hnízdem (drj.cz/)

Spolupráce s Global Education Initiative z. s.

Go kurzy prvních ročníků

Seznamte se, prosím! To je výzva třídenního GO kurzu pro studeny nastupujících prvních ročníků – na Wolkrově planině u Svratoucha ve dnech 8. – 12. září 2019 pro žáky tříd 1.A a 1.C.

SHRNUTÍ AKTIVIT

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE ČTĚTE ZDE:

PŘEHLED UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019.pdf (2245438)

Zlatý Ámos

– soutěž o nejoblíbenějšího učitele,
letos probíhá 26. ročník soutěže a 12. února se Mgr. Eliška Vokáčová stala Zlatým Ámosem Pardubického kraje, 6. března postoupila do finále soutěže
(více v Novinkách)
 

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie,
která proběhla ve velké tělocvičně školy
v pátek 21. 12. 2018.

ORNITA opět na gymnáziu

5. 12. 2018
 

Den latiny na FF UK

navštívili zájemci – studenti volitelného předmětu latina 29. listopadu 2019

www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-latiny/den-latiny-2016/

Den prevence

středa 31. 10. 2018
hodnotný program ve spolupráci s lektory, odborníky a lidmi z praxe pro všechny žáky školy (více v Novinkách)

Setkání škol UNESCO

Na naší škole proběhlo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 24. a 25. září 2018.

www.ahp.cz/videos/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-ceske-republice/

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hlinsku-se-konalo-valne-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-20180929.html

Zahraniční exkurze do Anglie a Walesu

10. – 16. září 2018

Putování po Zakarpatské Ukrajině

s hejtmanem Pardubického kraje
17. 6. – 24. 6. 2018
(více v Novinkách)
 
Dějiny v kostce

exkurze 6. 5. – 11. 5. 2018

(Capri/Ischia – Neapol – Vesuv – Pompeje – Řím – Florencie)

(více v Novinkách)

Gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta pozvala ředitele fakultních škol. O tom, jak zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutovali v pátek 1. 12. zástupci vedení fakulty a fakultních škol.

S novinkami na akademické půdě se z naší školy seznámili a příkladnou spolupráci prezentovali RNDr. Rostislav Dvořáček a Mgr. Marian Solčanský.

www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prirodovedecka-fakulta-pozvala-reditele-fakultnich-skol/

www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/

www.ahp.cz/videos/gymnazium-fakultni-skola/

Host gymnázia

4. října 2016

navštívil naše gymnázium a besedoval se studenty

PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc.

český historik, publicista a autor historických detektivních příběhů

Více v Aktivity – Ze života školy

www.ahp.cz/videos/prednaska-o-detektivnich-romanech-z-historie/

 

 
 
 
 
 
 

 

ALMANACH

V roce 2013 jsme si připomněli 60 let existence středních škol v Hlinsku. 

Gymnázium K. V. Raise Hlinsko a Město Hlinsko pořádalo opět po 10 letech SRAZ ABSOLVENTŮ v sobotu 21. září 2013. 

Při této příležitosti byl vydán almanach, který si můžete zakoupit v pracovní dny v kanceláři školy (30 Kč).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2019/2020:

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

Od pondělí 3. června 2019 si mohou zákonní zástupci vyzvednout rozhodnutí o přijetí v kanceláři školy u paní Adámkové (1. patro vlevo na konci chodby) od 10–12 hodin a od 13–16 hodin (po telefonické domluvě i mimo tuto dobu).

 
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2019/2020:
 
Výsledky 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2019/2020:

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

Od úterý 30. dubna 2019 si mohou zákonní zástupci vyzvednout rozhodnutí o přijetí a rozhodnutí o nepřijetí v kanceláři školy u paní Adámkové (1. patro vlevo na konci chodby), 30. 4. od 10–12 hodin a od 13–16 hodin, další pracovní dny také od 10–12 hodin a od 13–16 hodin (po telefonické domluvě i mimo tuto dobu).

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou ve čtvrtek 9. 5. po 14 hodině odeslána poštou.

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE PŘIJATÝCH ŽÁKŮ

Převzetí rozhodnutí je vhodné spojit s odevzdáním zápisového lístku (nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí), případně se závazným oznámením, že zápisový lístek na naši školu odevzdán nebude (uvolníte tím místo pro nepřijaté uchazeče z důvodu kapacity).

Pozn.: Nepotvrdí-li zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané škole. Zápisový lístek vydává ZŠ nebo krajský úřad. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Výjimky z uplatnění zápisového lístku jen jednou: když bylo úspěšné odvolání uchazeče na druhé škole nebo v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Dále obdržíte pozvánku na schůzku rodičů, která se ustuteční v posledním týdnu měsíce srpna (o organizaci GO kurzu pro žáky apod).

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEPŘIJATÝCH ŽÁKŮ 

Zákonní zástupci nepřijatých žáků mohou využít návštěvu školy k podání odvolání (ve lhůtě 3 pracovních dnů) proti nepřijetí. V rámci procesu tzv. autoremedury budou volná místa, která vznikají neodevzdáním zápisových lístků, ihned obsazena novým rozhodnutím ředitele školy o přijetí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí a nebyli přijati pro nedostatečnou kapacitu oboru. Bude přitom respektováno pořadí uchazečů podle výsledkové listiny.

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na ředitele školy.

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2019/2020:

Vyhlášení přijímacího řízení na školní rok 2019-2020 G.pdf (46683)

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019-2020 G.pdf (180820)

Vyhlášení přijímacího řízení na školní rok 2019-2020 SOU.pdf (32831)

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019-2020 SOU.pdf (79614)

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení: do 1. března 2019

www.cermat.cz/prihlasky-na-sl-1404035556.html

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019:
 
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2018/2019

od čtvrtka 31. května 2018 si mohou zákonní zástupci vyzvednout rozhodnutí o přijetí v kanceláři školy, převzetí rozhodnutí je vhodné spojit s odevzdáním zápisového lístku (viz níže upozornění pro zákonné zástupce)

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 pro obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní studium osmileté

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení – Gymnázium (osmileté).pdf (84804)

Kritéria pro přijetí.pdf (217357)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2018/2019

Výsledková listina přijímacích zkoušek – Gymnázium (čtyřleté studium).pdf (167142)

Výsledková listina přijímacích zkoušek – Gymnázium (osmileté studium).pdf (166641)